Connect with us

Hi, what are you looking for?

DOTACJE

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW TYLKO DO JUTRA

Już tylko do jutra rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski należy składać u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup pomiędzy 1 lutym a 31 lipca oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Pieniądze ze zwrotu podatku będą wypłacane gotówką w terminie od 1 do 29 października w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalono na 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

RYNKI

Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. W ten sposób pozyskała 9 miliardów euro.

OTOCZENIE MAKRO

Sierpniowa sprzedaż detaliczna państwa środka znowu mocno rozczarowała.

GPW

Jeden z największych Polskich producentów taboru kolejowego w pierwszym półroczu 2021 roku bez sukcesów, ponieważ wyniki są lekko gorsze niż przed rokiem.