Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM, LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (ROZMOWA)

O nowo przyjętej przez Sejm nowelizacji prawa energetycznego rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Piotrem Czopkiem, dyrektorem d.s. regulacji z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM, LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Teraz dalej o energii, ale o tej zielonej. Sejm przyjął nowelizację prawa energetycznego, która dostosowuje nasze przepisy do prawa wspólnoty. Nowe zapisy dotyczą m.in. społeczności energetycznych, odpisu od przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE, oraz wprowadzają mechanizm nierynkowego ograniczenia generacji z farm wiatrowych i fotowoltaiki wobec zagrożenia zbilansowania systemu.

O szczegółach porozmawiam teraz z moim i Państwa gościem, którym jest Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry.

PIOTR CZOPEK, POLSKIE STOWARZYSZENIE ENERGETYKI WIATROWEJ: Dzień dobry Pani redaktor.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Jedne z najważniejszych zmian mają obejmować sprzedawców energii elektrycznej. Chodzi tu m.in. o obowiązek umożliwienia odbiorcy końcowemu zmiany sprzedawcy. Dlaczego to jest ważne? I od kiedy będzie obowiązywało to rozwiązanie?

PC: Rzeczywiście rozwiązania związane z liberalizacją rynku energii są ważne. Im więcej tego rynku tym lepiej dla odbiorców. Szybka możliwość zmiany sprzedawcy energii to tak naprawdę elastyczność dla każdego z nas, dla odbiorców energii po to, aby łatwiej wybierać korzystną dla nas ofertę. To też mobilizuje sprzedawców energii do tego, żeby te oferty cały czas aktualizować i dostarczać jak najlepsze dla odbiorców.

Ta zmiana w przepisach prawa energetycznego to też implementacja przepisów europejskich, które wymuszają na państwach członkowskich właśnie tę liberalizację, bo ułatwienia w handlu energią, ułatwienia właśnie w zmianie sprzedawcy energii powodują, że ta oferta rynkowa jest coraz lepsza do odbiorców, a tym samym energia powinna być tańsza.

NG: Zgodnie z nowymi przepisami opłatą na fundusz wypłaty różnicy cen objęto sprzedaż gwarancji pochodzenia energii z OZE. O co tutaj chodzi?

PC: Tak, to z perspektywy wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii to trudne rozwiązania czy trudne do zaakceptowania tak naprawdę, bo rzeczywiście na ten fundusz ceny wytwórcy będą musieli oddać 97 procent przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia. Wydaje się, że te rozwiązania spowodują ograniczenia podaży gwarancji pochodzenia na rynku, które są istotne dla odbiorców przemysłowych, dla wszystkich firm, dużych zakładów przemysłowych, które tymi gwarancjami pochodzenia pokazują, że ślad węglowy ich produktów jest niewysoki, jest coraz mniejszy. Więc to może spowodować zaburzenia na rynku gwarancji pochodzenia. Na szczęście mamy nadzieję, że to będzie tylko do końca roku, że te regulacje nie będą dalej przedłużone.

NG: A które zmiany wprowadzone przez nowelizację są kluczowe z perspektywy prosumentów?

PC: Z perspektywy prosumentów na pewno cała ta elastyczność, która została wprowadzona tak, jak pani redaktor na początku zauważyła w zakresie społeczności energetycznych – tych rozwiązań właśnie prosumenckich.

NG: A czym są społeczności energetyczne?

PC: Społeczności energetyczne to takie lokalne zgrupowania, nazwijmy to prosumentów, wszystkich zainteresowanych podmiotów wspólnym zarządzaniem energii, wspólną produkcją i konsumpcją tej energii. Więc to są trochę rozwiązania podobne do klastrów energii, do spółdzielni energetycznych, gdzie właśnie lokalnie można tę energię wytwarzać, zużywać, bilansować i wykorzystywać na własne potrzeby.

To jest o tyle ważne, że na tym lokalnym poziomie najbardziej efektywnie jesteśmy to w stanie zrobić. Więc te rozwiązania, które też znajdują się w prawie europejskim i które są po części implementacją takiego prawa europejskiego to dobre rozwiązania, które dają więcej elastyczności odbiorcom końcowym do tego, żeby wspólnie razem wytwarzać energię, konsumować i bilansować.

NG: A na ile korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej dla małych odbiorców?

ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM, LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

PC: Ja myślę to jest wygodne narzędzie, których nie brakuje w innych obszarach gospodarki. To porównanie cen – którą cenę wybrać; każdy konsument może sobie zweryfikować, takich porównywarek cenowych jest bardzo dużo w różnych obszarach naszego funkcjonowania na co dzień. Jako konsument zawsze chcemy wybrać najkorzystniejszą ofertę. A zatem taka porównywarka to jest wygodne narzędzie. Oczywiście to nie jest narzędzie, które zrewolucjonizuje ten rynek. Natomiast da dodatkową informację i każdy konsument może porównać, która oferta w danym momencie jest dla niego najkorzystniejsza.

NG: A propos korzystnych ofert tam jest też mowa o możliwości zawierania umów z cenami dynamicznymi, czyli takimi, które odzwierciedlają wahania cen energii w danym okresie. Czy to może być opłacalne, patrząc na to, jak mocno się te ceny zmieniają?

PC: To rzeczywiście zależeć będzie przede wszystkim od tzw. profilu zużycia. To jak tą energię konsumujemy w ciągu doby, w ciągu roku i jak ta nasza konsumpcja odzwierciedla właśnie tą zmianę energii w czasie. Historycznie tak naprawdę ceny energii najwyższe były w ciągu dnia, a najniższe w ciągu nocy. Dzisiaj dzięki dużej ilości energii słonecznej ta tendencja się odwraca.

To znaczy tańsza jest energia w ciągu dnia, kiedy tego słońca jest dużo i dużo taniej energii ze słońca dostarczane jest na rynek. Więc dynamiczne taryfy to jest rozwiązanie dla bardzo elastycznych podmiotów, które mogą dostosowywać swoje zużycie w zależności od tego właśnie jak ta cena energii elektrycznej na rynku się kształtuje. Oczywiście jest wiele podmiotów, które tą elastyczność mają słabą, to znaczy produkują swoje wyroby w miarę w stałej perspektywie w ciągu doby. Natomiast ci, którzy mają możliwość dynamicznego zarządzania to dla nich te ceny dynamiczne rzeczywiście mogą być atrakcyjne.

NG: Ustawa przewiduje także możliwość „nierynkowego ograniczenia generacji z farm wiatrowych i fotowoltaiki przez operatora systemu przesyłowego wobec zagrożenia zbilansowania systemu.” Co to jest za mechanizm i czy to nie jest tak, że elektrownie OZE już i tak są teraz wyłączane w takich krytycznych momentach?

PC: To prawda, one są wyłączane jeżeli tej energii jest za dużo. Natomiast te regulacje mają na celu trochę tak uregulowanie tego w sposób bardziej cywilizowany. Natomiast jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wskazywaliśmy, że te rozwiązania, które zostały zaproponowane w nowelizacji prawa energetycznego, one nie są optymalne z punktu widzenia wytwórców energii i powinny być jeszcze zmieniane. Natomiast co do zasady tego typu mechanizm – on jest potrzebny.

Widzimy wszyscy, że wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii będą pojawiały się takie okresy w ciągu dnia czy w ciągu różnych pór roku, że tej energii będzie za dużo i trzeba będzie ją ograniczyć po to, żeby właśnie system był bezpieczny. Natomiast nadal jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i inne też organizacje działające na tym rynku, widzimy jeszcze trochę miejsca do realizacji tych zaproponowanych rozwiązań.

NG: Zostało nam dosłownie 30 sekund. Więc podsumowując: Jak Państwo oceniacie wprowadzone zmiany? Tak generalnie.

PC: Generalnie wprowadzone zmiany nie są złe. One idą w kierunku urynkowienia. Natomiast tak, jak powiedziałem wcześniej, widzimy jeszcze kilka takich obszarów, które powinny być zoptymalizowane. Obszar gwarancji jest jednym z kluczowych elementów w tym zakresie, ich rozdysponowanie również.  Więc mam nadzieję, jeżeli rząd czy parlament znajdzie pole dyskusji… (…)

NG: Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej był moim i Państwa gościem.

ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM, LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

USA

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell skrytykował dzisiaj oczekiwania rynku, który spodziewa się przyszłych agresywnych obniżek stóp procentowych. Rynek zareagował na to zupełnie odwrotnie niż...

KRYPTO

Schodzimy na ziemie,a konkretniej na murawę. Portugalczyk Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata został pozwany za promocję giełdy kryptowalut Binance.

ZUS

"Przedsiębiorcze matki" będą miały problem ze zdobyciem wyższego zasiłku macierzyńskiego – otwierając działalność gospodarczą. >> Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego – może być jednak kłopotem...

NBP

Prawo i Sprawiedliwość murem za prezesem Narodowego Banku Polskiego, Adamem Glapińskim.

%d bloggers like this: