Connect with us

Hi, what are you looking for?

GPW

WYŻSZY PRZYCHÓD TO MNIEJSZY ZYSK DLA GRUPY AZOTY ZAK

Półroczne wyniki Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn zlokalizowanych w Kędzierzynie- Koźlu wykazały większe przychody o ponad 40% ale mniejsze zyski w ujęciu rok do roku.

Zakłady Grupy Azoty zlokalizowane w Kędzierzynie- Koźlu są liderem na polskim rynku w segmencie Oxoplast. Jest to produkcja preparatów chemicznych potrzebnych do wytworzenia farb, kabli, tworzyw sztucznych PCW i aldehydów.
W II kwartale odział Azotów uzyskał 541 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 171 mln zł więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto tej kwoty wyniósł 38 mln zł i był mniejszy o 1 mln zł rok do roku. Marża spółki wyniosła 14%, co oznacza obniżenie się jej o 8 punktów procentowych rok do roku.

Kierownictwo zakładu ocenia sytuację na rynku segmentu Oxoplast bardzo dobrą sytuację, a wysoki popyt i nie wystarczająca podaż na rynku będą powodowały coraz wyższe przychody z sprzedaży dla spółki.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

GPW

O 233 procent wzrósł zysk netto grupy TIM w drugim kwartale tego roku i sięgnął 29,5 mln zł. Przychody dystrybutora materiałów elektrotechnicznych wzrosły o...

GPW

Kęty mocno w górę po szacunkowych wynikach. Spółka ocenia, że w II kwartale będzie miała 158 milionów złotych zysku netto - o ponad 1/5...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

RYNKI

Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. W ten sposób pozyskała 9 miliardów euro.