Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

ŁAD, PODATKI I PRAKTYKA

WYKUP SAMOCHODU PO LEASINGU W POLSKIM ŁADZIE (ROZMOWA)

Wykup samochodu po leasingu i związane z tym nowe przepisy to temat kolejnego odcinka programu Ład, Podatki i Praktyka.

WYKUP SAMOCHODU PO LEASINGU
Dr Jacek Matarewicz z kancelarii Ożóg Tomczykowski

Wykup samochodu po leasingu – dużo zmian w Polskim Ładzie

ROMAN MŁODKOWSKI, BIZNES24: Oglądają państwo Ład, Podatki i Praktykę. Teraz przyszedł czas w BIZNES24 żebyśmy się zajęli tym, co zmienia się w przepisach podatkowych. I tym jak te nowe przepisy podatkowe prawidłowo zinterpretować, bo wciąż stanowi to pewnego rodzaju wyzwanie. O interpretację przepisów poprosiliśmy doktora Jacka Matarewicza – adwokata i partnera w kancelarii Ożóg Tomczykowski. Witam bardzo serdecznie

JACEK MATAREWICZ, PRTNER, ADWOKAT W KANCELARII OŻÓG TOMCZYKOWSKI: Dzień dobry, witam wszystkich.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


RM: A dziś wrócimy do takiego tematu, który już został odkryty, również i przez nas przed nadejściem nowego roku, ale wciąż rozumiem rodzi szereg wątpliwości i nieporozumień, czyli do samochodów w leasingu, a raczej po leasingu. Bo tak się jakoś śmiesznie złożyło… Tak teraz nawet patrzyłem muszę powiedzieć Panie mecenasie, że zastanawiałem się, czy to nie było jakiś chochlik: z sześciu miesięcy, kiedy trzeba było trzymać samochód, teraz zrobiło się nagle 6 lat. Ale dlaczego nie dwa? Albo 10? Dlaczego właśnie 6? To taka refleksja. To jak to jest z tym samochodem po leasingu?

JM: No rzeczywiście z perspektywy planowania podatkowego i takiej zasady nie zaskakiwania podatników jest to dość kontrowersyjna zmiana. Zwłaszcza, że przed wejściem w życie Polskiego Ładu – czyli przed 1 stycznia 2022 zasada była taka, że nie było podatku dochodowego od osób fizycznych, czy podatku VAT się nie płaciło.

Tutaj akurat nic się nie zmienia- o tym jeszcze będziemy mówić; od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne. Czyli takiego, który nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych do okresu leasingu, jak ten okres jest zawarty na powiedzmy 4 lata, jest jakaś tam suma wykupu, która oczywiście nie odzwierciedla tej wartości rynkowej samochodu więc i tak się nie opłacało wprowadzać do ewidencji środków trwałych tego samochodu według wartości nabycia tego wykupu, bo ona była oczywiście niska w stosunku do wartości samochodu.

Natomiast nie było tego podatku po upływie co najmniej sześciu miesięcy od jego wykupu. Zmieniło się tyle, że Polski Ład i nasz ustawodawca nam zasadniczo (…) robi tak jak Pan powiedział – dłuższy okres nabytego opodatkowania. (…) Ponieważ zgodnie z nowymi zasadami, z tymi zasadam, które obowiązują od stycznia przychodem z działalności gospodarczej, opodatkowanej już podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie również sprzedaż takiego samochodu poleasingowanego, jeżeli sprzedaż nastąpi w ciągu sześciu lat od dnia następującego po miesiącu, w którym składniki zostały wycofane z działalności gospodarczej.

Czyli efekt jest taki że ja od 1 stycznia nawet mając samochód w leasingu już wcześniej dowiaduję się, że jak już będę na etapie wykupu tego samochodu, to de facto wykupując ten samochód i chcąc go później sprzedać będę musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponieważ będzie to nawet po tych sześciu miesiącach, które wcześniej były tym czasokresem wyłączającym opodatkowanie, a tutaj już mamy 6 lat. Więc absolutnie zmiana in minus: na niekorzyść- dajemy żółtą kartkę ustawodawcy w tym zakresie.

WYKUP SAMOCHODU PO LEASINGU, Jacek Matarewicz, adwokat w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Wykup samochodu po leasingu – 6 lat zamiast 6 miesięcy

RM: A tych żółtych kartek to się sporo ostatnio zebrało, ale rzeczywiście w tym przypadku jest sprawa, z jednej strony bardzo prosta, bo jest 6 lat, z drugiej strony pytanie: dlaczego 6? To, co właściwie powinno się zrobić w tym wypadku, żeby wykonać jakiś sensowny, racjonalny ruch, jeśli kończy nam się leasing?

JM: Znaczy oczywiście rozwiązań jest wiele. Możemy ten samochód wykupić i w formie darowizny przekazać na rzecz osób najbliższych. To wówczas taka darowizna, jeżeli taka jest zasada w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy opodatkowanie, czy pod przepisy tej ustawy, to nie byłoby wówczas podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast bardziej kontrowersyjne i niepokojące jednak jest tutaj to, że ustawodawca wprowadził zmiany bez przepisów przejściowych w odniesieniu do również podatników, którzy rozpoczęli planowanie swojej, jakby nie mówić, to też jest inwestycja, w samochód firmowy. I zaskoczył ich w trakcie tego spełniania warunków do tego, żeby sobie na końcu wykupić na określonych zasadach ten samochód, tak żeby on nie był opodatkowany. Więc tutaj z tej perspektywy patrząc na reguły konstytucyjne, to ta zmiana w naszej, w mojej ocenie narusza konstytucyjne zasady nie zaskakiwania podatników, zasady związane z ochroną interesów w toku, które de facto w przypadku podatników to tutaj tej ochrony nie ma tych podatników, którzy ten leasing już rozpoczęli.

Było historycznie takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku, w którym właśnie Trybunał Konstytucyjny odnosząc się do przepisów o zakładach pracy chronionej, przepisów które wprowadzały ulgi w opodatkowaniu- tam chodziło o możliwość zwolnienia z VAT-u, które było realizowane na podstawie decyzji wydanych dla podatników przez okres trzech lat. I nagle ustawodawca zmienił w trakcie obowiązywania tych decyzji zasady gry – to znaczy ze zwolnienia zrobiła się możliwość częściowego np. odliczenia.

Więc i tu Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawa. Zwrócił uwagę, że to urąga zasadom przyzwoitej legislacji i narusza prawa słusznie nabyte i zaufanie jednostki do państwa taka zmiana właśnie, w której podczas, w trakcie tego okresu korzystania z pewnych ulg zmienia ustawodawca zasady. Tak jest z tym leasingiem. Bo tak naprawdę…

CZYTAJ TEŻ: ULGA NA ZŁE DŁUGI – TŁUMACZYMY ZASADY (ROZMOWA)

RM: Rozumiem, że to nie jest orzeczenie, które zapadło w styczniu, tego roku?

JM: Nie, to jest orzeczenie, które powinien nasz ustawodawca znać i respektować, bo przecież to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo ważne dla tego ustawodawcy- on się na nie powołuje, na te orzeczenia, nawet te historyczne, nie tylko te zapadłe od 2015.

Wykup samochodu po leasingu – rozliczenie darowizny

RM: A proszę mi powiedzieć: jaka jest sytuacja tej osoby obdarowanej? Bo ja tak od strony bardzo praktycznej i przyjemnej chciałbym na to spojrzeć. Czy w związku z tym ta osoba obdarowana jest związana jakimś terminem, w którym musi to auto trzymać zanim będzie mogła je sprzedać? I jeśli je sprzeda, jeśli pewnie jakieś ogólne zasady: dostałem coś w prezencie, ale jestem niewdzięcznym obdarowanym i postanawiam sprzedać coś, co dostałem w prezencie- to mam zysk, z którego muszę się rozliczyć z fiskusem?

JM: Znaczy ta osoba obdarowana przede wszystkim nie sprzedaje poleasingowanego auta, bo ona nie była stroną umowy leasingu. Więc to nie jest wykup poleasingowanego auta w jej przypadku. I ta osoba obdarowana, jeżeli jest z kręgu tej najbliższej rodziny, to ustawa o podatku od spadków i darowizn wprowadza to rozwiązanie, które pozwala nam nie opodatkować tego takiej darowizny, jeżeli poinformujemy urząd skarbowy, złożymy informację do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy o tym, że taka darowizna miała miejsce.

I to de facto jest ta przesłanka do tego, żeby z tego (…) trzeba o tym pamiętać – o tym terminie sześciomiesięcznym, żeby taką informację do urzędu skarbowego z perspektywy obdarowanej osoby tej, której otrzymuję ten samochód, żeby to zrobić.

RM: A czy to znaczy, że teraz ta forma leasingu, którą wiele osób traktowało tak naprawdę jako rodzaj trochę inaczej zorganizowanego kredytowania, będzie się z rynku wycofywać na rzecz takiego najmu długoterminowego, albo leasingu finansowego, który po prostu jest rodzajem użytkowania przedmiotu, który nie przechodzi na naszą własność?

JM: Takie głosy też do mnie docierają. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ta motywacja i argumenty po stronie podatników, przedsiębiorców bywa różna. Jest taka grupa podatników, którzy po prostu traktują ten leasing jak np. kredyt. I uznają, że skoro płacą te raty, to chcą już mieć coś swojego. Czyli ten wykup jest dla nich ważny. Natomiast dla tych którzy po prostu chcą jeździć ładnym, fajnym samochodem- to będzie jakiś tam argument, żeby po prostu za te trzy, czy cztery lata wymienić auto na lepsze.

CZYTAJ TEŻ: CZESKI FILM, CZYLI ESTOŃSKI CIT W PRAKTYCE (ROZMOWA)

Wykup samochodu po leasingu – list od widza BIZNES24

RM: No dobrze, Panie mecenasie my popatrzyliśmy na ten problem z kilku różnych punktów widzenia, ale jest też jeszcze jeden wątek, który podniósł nasz widz pisząc do nas w tej sprawie maila. Otóż pan Michał napisał tak: „Oglądając Was codziennie widzę kolejne tematy, które są problemem przedsiębiorców w nowym ładzie. Mam jeszcze jeden, który będzie dotyczył tysięcy firm – w tym miesiącu skończył mi się leasing samochodu, planuję sprzedać, zapłacę dochodowy, VAT oraz składkę zdrowotną od sprzedaży samochodu. Samochód wart 100 tysięcy złotych wykupiłem za 16- zapłacę więc około 40 tysięcy danin. Dotyczy to sprzedaży każdego elementu majątku firmy: pojazdu, maszyn, budynków.” Czy tak rzeczywiście jest?

JM: Z tym VAT-em to tutaj bym się tak nie spieszył. Ponieważ zasada jest taka, że jeżeli ja wykupuję poleasingowany samochód do majątku prywatnego- to tutaj nie zmienił nic Polski Ład. Ja sprzedaję ten majątek z perspektywy VAT-u jako majątek osobisty, prywatny (…)

Wykup samochodu po leasingu składka zdrowotna

RM: Ale co z tą składką zdrowotną?

JM: No ze składką zdrowotną, no to niestety składkę zdrowotną jeszcze za styczeń oczywiście płacimy na innych zasadach. Bo zakładam, że tutaj ten widz jest przedsiębiorcą, który rozlicza się według skali, albo jeżeli chodzi o podatek dochodowy płaci podatek liniowy. Więc tutaj dla niego oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o miesiąc styczeń obowiązuje w stosunku do stycznia, bo tym rokiem składkowym jest rok do końca stycznia; więc obowiązują trochę nowe, ale stare zasady czyli stare-nowe ale stare, czyli na szczęście jeśli to się dzieje (…)

RM: A jeżeli to się dzieje w lutym?

JM: A jeżeli to się wydarzy w lutym, to de facto skoro powstanie u niego większy dochód, no to wpłynie to oczywiście na oskładkowanie i niestety na wyższą składkę zdrowotną, która będzie nieodliczalna od podatku.

RM: Teraz robię taką specjalnie pauzę, żeby Pańskie słowa wybrzmiały do końca. Będzie to składka zdrowotna od zysku ze sprzedaży – od zysku ze sprzedaży samochodu poleasingowego. Dr Jacek – czuję, że daje pan kolejną żółtą kartkę, a my bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dr Jacek Matarewicz – adwokat i partner w kancelarii Ożóg Tomczykowski był dziś naszym przewodnikiem po meandrach zmian podatkowych przyniesionych przez nowy ład. Dziękuję bardzo. To był Ład, Podatki i Praktyka.

JM: Panie redaktorze, dziękuję Państwu, do widzenia.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

WYKUP SAMOCHODU PO LEASINGU W POLSKIM ŁADZIE (ROZMOWA)

WYKUP SAMOCHODU PO LEASINGU
Dr Jacek Matarewicz z kancelarii Ożóg Tomczykowski
Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że nastąpił trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych i Inflacja HICP w strefie euro wyniosła osiem i pół procent rok...

USA

Amazon pobił oczekiwania rynku. Swoje wyniki za 4 kwartał opublikował również Amazon. Spółka należąca do jednego z najbogatszych ludzi na ziemi miała ponad 149...

USA

Kwartalna sprzedaż Apple najgorsza od 6 lat. Sprzedaż Apple spadła o 5% w IV kwartale zeszłego roku i jest to największy kwartalny spadek od...

PODATKI

Na początku roku ZUS poinformował na swojej stronie, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić składkę zdrowotną od różnicy remanentowej. Po nagłośnieniu problemu, m.in w BIZNES24,...

%d bloggers like this: