Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

ŁAD, PODATKI I PRAKTYKA

POLSKI ŁAD. WYKUP PO LEASINGU I PODATEK OD TEJ CZYNNOŚCI (ROZMOWA Z PODATKOWCEM)

Wykup po leasingu i podatek od tej czynności – to główny temat rozmowy Romana Młodkowskiego z BIZNES24 z Jackiem Wojtachem, ekspertem z MDDP.

PRODUCENCI SAMOCHODÓW
Źródło: Pexels

Roman Młodkowski, witam bardzo serdecznie w programie Ład, Podatki i Praktyka – w specjalnym programie przygotowywanym przez redakcję BIZNES24 wraz z firmą doradztwa podatkowego MDDP – naszym partnerem merytorycznym. Naszym gościem dzisiaj jest pan Jacek Wojtach – doradca podatkowy w MDDP. Witam serdecznie panie Jacku.

JACEK WOJTACH, DORADCA W MDDP: Dobry wieczór witam ponownie.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


RM: Mamy koniec z nieopodatkowaną sprzedażą samochodów poleasingowych. Zresztą nie tylko sprzedażą samochodów, ale też jakichkolwiek ruchomości, które leasingowaliśmy w firmie. Od stycznia od takiej sprzedaży trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Czy da się go jakoś uniknąć? Jeśli trzeba będzie zapłacić podatek, to w jakiej wysokości, to są właśnie te tematy, którymi dzisiaj będziemy się zajmować. Panie Jacku. To tak na pierwszy ogień – czy da się w ogóle tego przykrego obowiązku uniknąć? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że tak po sprawiedliwości, to tam już różne podatki raz były od tego leasingowanego sprzętu płacone, chociażby w Vacie przy ratach leasingowych.

JW: Z jednej strony tak, z drugiej strony podatnicy korzystali z pewnej można powiedzieć nieprecyzyjności w przepisach podatkowych, które pozwalały w sytuacji gdy samochód, czy inna rzecz ruchoma została wykupiona z leasingu na tzw. osobę prywatną – to nawet jeżeli ten składnik był wcześniej wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, po jego sprzedaży, jeżeli od nabycia już po leasingu do daty sprzedaży upłynęło co najmniej 6 pełnych miesięcy, możliwe było skorzystanie ze zwolnienia. I można powiedzieć że organy podatkowe dość niechętnie ale potwierdzały, że taka zasada wynika z przepisów. I zmiana, która zostanie wprowadzona od przyszłego roku tę furtkę domyka.

Ponieważ sprzedaż takiego składnika majątku będzie mogła korzystać ze zwolnienia, ale już nie po upływie sześciu miesięcy, ale sześciu lat od wycofania składnika z działalności do majątku prywatnego.

WYKUP Z LEASINGU I PODATEK
Wykup po leasingu i podatek

RM: Czyli jaki ten podatek będzie musiał być? Jaka będzie jego wysokość?

JW: Pierwszą składową wyliczenia podatku jest przychód. A przychodem jest to wszystko, co dostaje się jako cenę za zbycie danego składnika majątku. Czyli w przypadku o którym rozmawiamy to będzie najczęściej cena sprzedaży samochodu. Możemy mieć też do czynienia z innymi formami zbycia niż sprzedaż. O tym powiemy jeszcze później.

Natomiast drugą składową do wyliczenia podatku są koszty podatkowe. Z kolei tymi kosztami są wszystkie wydatki, które zostały poniesione na nabycie tego składnika, a także na jego skuteczną sprzedaż- czyli mówimy tutaj przede wszystkim o cenie wykupu z leasingu, ale też innych dodatkowych kosztach i opłatach które trzeba ponieść. Powiedzmy pośrednictwo firmy, która ułatwiła zbycie samochodu, prowizję agenta, ewentualnie wydatki marketingowe, dojazdy na spotkania, itd.

Wszystko w granicach zakreślonych przepisami prawa, jeżeli te same wydatki nie były wcześniej rozpoznane w kosztach w działalności, to będzie je można uwzględnić sprzedając samochód, ponieważ dochód z takiego zbycia będzie opodatkowany na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej.

WYKUP Z LEASINGU I PODATEK
Wykup po leasingu i podatek

RM: Jasne, czyli w takim razie dochodem opodatkowanym nie jest cała cena, którą uzyskaliśmy sprzedając ruchomość, bo te koszty o których pan powiedział jakby pomniejszają ten zysk do opodatkowania. Dobrze, a w takim razie czy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT sprzedając taką ruchomość przeniesioną do majątku prywatnego ten VAT będzie musiał również naliczyć?

JW: Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o skutki VAT trzeba zrobić krok wcześniej w stosunku do samej sprzedaży, czyli trzeba powiedzieć sobie, że efekty VAT-owskie wywołuje już samo przesunięcie składnika majątku z firmy do majątku prywatnego.

Ponieważ w takim przypadku fakt, że ten składnik wcześniej wykorzystywany w działalności przestanie takim być, a będzie przeznaczony na cele prywatne, obojętnie w jakim terminie później dojdzie do sprzedaży i czy rzeczywiście do takiej sprzedaży dojdzie konieczne będzie naliczenie podatku VAT od tzw. nieodpłatnej dostawy towarów. Co w praktyce polega na tym, że trzeba ustalić wartość rynkową takiego składnika na dzień przesunięcia i od tej wartości rynkowej generalnie obliczyć 23 procent VAT pomniejszając o koszty z faktur VAT-owskich.

Czyli, jeżeli zostanie wykupiony samochód za dajmy na to tysiąc złotych, ale jego wartość rynkowa w dacie wycofania do majątku prywatnego wynosi 15 tysięcy złotych, no to można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że różnica będzie opodatkowana efektywnie 23 procent VAT.

Dotyczy to sytuacji, gdy przy nabyciu tego samochodu VAT odliczono. Bo jeżeli VAT nie został odliczony to później przy takim przesunięciu do majątku prywatnego też VAT-u nie trzeba płacić. I później, jak już ten składnik zostanie przesunięty i sprzedany w przyszłości, czy to po upływie pół roku, czy za rok, czy za dwa lata już sama taka sprzedaż VAT nie będzie opodatkowana jeżeli to będzie robione z majątku prywatnego, poza działalnością.

Wykup po leasingu – okres przejściowy

RM: Jasne. Rozumiem, że te zasady dotyczą wszystkich ruchomości, które będą wycofane z użytku firmowego po 31 grudnia 2021 roku. Nie ma żadnych przepisów przejściowych, wyjątków ani innych tego typu historii?

JW: Są przepisy przejściowe. Zostało już niewiele czasu na skorzystanie z nich, bo mamy dzisiaj 22 grudnia. Ale jeżeli taki składnik majątku zostanie wykupiony z leasingu przed końcem obecnego roku, czyli przed końcem 2021 roku, to późniejsza jego sprzedaż będzie mogła odbyć się jeszcze na starych zasadach, czyli generalnie będzie można skorzystać ze zwolnienia z podatku po upływie sześciu miesięcy.

CZYTAJ TEŻ: POLSKI ŁAD I PODATEK CIT W 2022 ROKU W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ, PODZIAŁÓW I APORTÓW (ROZMOWA)

RM: W tych przepisach pojawia się termin: „odpłatne”, czy pojęcie „odpłatnego zbycia.” Czym ono jest?

JW: Odpłatne zbycie to każda sytuacja, w której w zamian za przeniesienie naszego składnika majątku dostaje się coś w zamian. Podstawową formą odpłatnego zbycia jest sprzedaż, ale mogą być też inne sytuacje. Odpłatnym zbyciem jest zamiana na inny składnik majątkowy. Odpłatne zbyciem jest wydanie tego składnika majątku w zamian za spłatę zobowiązania np. jeżeli podatnik posiada dług z tytułu pożyczki, chce ten dług spłacić przenosząc na kogoś samochód. Również jest to traktowane, jako odpłatne zbycie. Takim odpłatnym zbyciem może być też wniesienie samochodu jako wkładu do spółki z o.o. czy chociażby do spółki akcyjnej.

WYKUP Z LEASINGU I PODATEK
Wykup po leasingu i podatek
WYKUP Z LEASINGU I PODATEK
Wykup po leasingu i podatek
Wykup po leasingu – darowizna jako forma zbycia

RM: A jeśli mamy do czynienia z darowizną? Jako formą zbycia? To jest nieodpłatne? Jest PIT 0?

JW: Darowizna jest nieodpłatnym zbyciem. I wtedy rzeczywiście nie mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT jest rzeczywiście 0. Natomiast trzeba rozpoznać skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn. I tu istotna różnica, ponieważ te skutki ciążą na nabywcy a nie na sprzedawcy. A to, jaki podatek zapłaci nabywca zależy od tego w jakim stosunku jest do zbywcy. Jeżeli jest z najbliższej rodziny możliwe jest rozliczenie (…)

RM: I tu musimy postawić kropkę. Jacek Wojtach – doradca podatkowy MDDP. Dziękujemy serdecznie.

WYKUP Z LEASINGU I PODATEK
Jacek Wojtach, MDDP
BIZNES24 online
Telewizja BIZNES24 również online – oglądaj na https://biznes24.tv

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O uldze na badania i rozwój rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z doktorem Radosławem Piekarzem z Kancelarii A&RT.

ESTONIA

Prawdopodobnie popełniam polityczne samobójstwo, ponieważ robię to, co jest dobre dla państwa i przyszłych pokoleń - oznajmiła premier Estonii Kaja Kallas, komentując decyzję rządu...

PODATKI

Rząd Mateusza Morawieckiego się niezatrzymuje. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt nowelizacji ustawy podatkowej. Znajdują się w niej korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców. Zmiany, które proponuje...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czego sobie życzą przedsiębiorcy i o co postulują do rządu, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z doktorem Romanem Namysłowskim, szefem zespołu doradców...

%d