Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INNOWACJE

WODÓR W POLSCE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻEBY NIE ZAPRZEPAŚCIĆ SZANSY?

WODÓR W POLSCE - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻEBY NIE ZAPRZEPAŚCIĆ SZANSY?

4 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo- technologicznym odbyła się kolejna, IV edycja międzynarodowej konferencji wodorowej PCHET, poświęcona wdrożeniom technologii wodorowych w Polsce i Europie, zorganizowana jak co roku przez Klaster Technologii Wodorowych. 

Prelegenci z kraju i ze świata omawiali możliwości i szanse technologii wodorowych oraz aspekty związane z ekosystemem wodorowym. Dyskutowano również o nowościach i trendach w technologii oraz w jaki sposób samorządy przygotowują się do transformacji na rzecz zeroemisyjnego transportu w miastach, z wykorzystaniem wodoru. Eksperci poruszyli kwestię źródeł finansowania także w kontekście szkolnictwa zawodowego jako podstawy rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Celem konferencji jest nie tylko popularyzacja wykorzystania technologii wodorowych w Polsce, ale również przeprowadzenie eksperckich dyskusji nad wizją oraz strategiami wdrażania technologii, na poziomie kraju i regionów, ale również na potrzeby codziennego wykorzystania.

Musimy myśleć o wodorze w kontekście ekosystemu. Transformacja energetyczna z wykorzystaniem wodoru stanie się możliwa, jeśli będziemy budować ekosystem małymi krokami, czyli równoważyć i bilansować popyt            i podażpowiedział Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Sławomir Halbryt.

WODÓR W POLSCE

Tegoroczna konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wydarzenie łącznie obejrzało około 1000 osób, wykorzystując różne dostępne formy przekazu. Głos zabrało ponad 30 prelegentów, w tym eksperci z zagranicznych firm i ośrodków akademickich, którzy przybyli osobiście lub łączyli się ze studiem w Gdańsku.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji projektu wychwytywania CO2 (a następnie jego metanizacji), zrealizowanego w TAURON Wytwarzanie. Największym omawianym projektem był jednak projekt NeptHyne, którego założeniem jest wielkoskalowa produkcja zero emisyjnego wodoru zielonego na morzu, z wykorzystaniem energii pochodzącej z farm wiatrowych. Ten niezwykle ciekawy projekt ma ogromny potencjał wspierania transformacji polskiej energetyki, dzięki przewidywanej możliwości produkcji i wykorzystania wodoru już w miejscu jego wytwarzania tj na morzu w celu bunkrowania statków serwisowych

O perspektywach paliw przyszłości na drogach i w przemyśle lotniczym, dyskutowali przedstawiciele Toyota Motor Poland, Pratt Whitney Rzeszów, Politechniki Warszawskiej i firmy Rockfin, w ostatnim panelu pierwszego dnia konferencji.

Transport jest jednym z przejawów życia w mieście, bardzo ważnym, ale wodór może też zasilać domy, a nawet całe osiedla, co ma już miejsce w Tokio. Często mówi się, że wodór to paliwo przyszłości, a faktycznie to paliwo teraźniejszości powiedział Andrzej Szałek z Toyota Motor Poland.

Podczas otwarcia drugiego dnia, zarówno Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezesi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Regionalnej  Izby Gospodarczej Pomorza, podkreślili jak istotne jest wspólne działanie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie, m.in poprzez prace związane                   z „Pomorską Doliną Wodorową”.

Stoimy na stanowisku, że władze publiczne powinny inspirować i wspierać rozwój nowych technologii, usług i produktów, których zastosowanie sprzyjać będzie poprawie sytuacji gospodarczej, a tym samym wzrostowi poziomu życia społeczeństwa. Takie wyzwanie podejmujemy w regionie, stosując partnerskie podejście samorządu województwa do budowania współpracy. Liczę, że dzięki silnej integracji środowisk z branż zaangażowanych w rozwój wodoru, powstanie wiele nowych i innowacyjnych przedsięwzięć, a także wiele projektów                          i produktów, które będą mogły służyć rozwojowi nie tylko naszego regionu, ale także Polski i Europypodsumował Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Eksperci z Instytutu Energetyki (Dr hab. inż. Jakub Kupecki) oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i firmy Inwebit (dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak i dr inż. Grzegorz Paściak) przedstawili wyniki swoich badań naukowych i technologie gotowe do wdrożenia w przemyśle. Potwierdza to wysoki poziom polskiej nauki w kontekście technologii wodorowych, który to właśnie teraz powinien zostać wykorzystany.

Przedstawicielką polskiej administracji była Ewa Mazur, Naczelniczka Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji. Była ona prelegentką sesji “Strategie wodorowe polskich przedsiębiorstw”, wspólnie z przedstawicielami zarządów firm: Polenergia, Sescom i Grupa Lotos. To właśnie te firmy stają się liderami innowacji energetycznych i wodorowych w kraju oraz planują ekspansję zagraniczną.

“Chcemy być największą prywatną grupą energetyczną w Europie Środkowowschodniej, która dostarcza swoim klientom „energię przyszłości” opartą całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedziała Iwona Sierżęga Członek Zarządu Polenergia S.A

O tym co dzieje się w Europie z gospodarką wodorową i  jak wykorzystać dobre doświadczenia, aby Polska mogła iść w dobrym kierunku, mieliśmy okazję usłyszeć podczas sesji międzynarodowej, w której udział wzięli: Outi Ervasti, Wiceprezes ds. odnawialnych źródeł wodoru i PtX w Neste Innovation, Matthias Kötter, Szef działu sprzedaży Wystrach GmbH oraz Guillermo Figueruelo, Business Development Manager Aragón Hydrogen Foundation. Moderatorem sesji był Grzegorz Pawelec, Research, Innovation and Funding Manager w Hydrogen Europe.

Tomasz Pelc, Prezes Zarządu Nexus Consultants, moderator debaty samorządowej pytał swoich gości o to, jak najszybciej i najłatwiej jest dziś osiągnąć cele dotyczące zastosowania wodoru w transporcie publicznym,                   i  jakie widzą szanse na pojawienie się autobusów wodorowych w miastach.

Na Pomorzu czujemy się odpowiedzialni za środowisko, dbając o przyszłe pokolenia. W strategii rozwoju woj. pomorskiego do 2030 roku postawiliśmy nacisk na dekarbonizację, stawiając na rozwój off-shore, tak by zagospodarować energię wiatru na cele elektrolizy wody. Jestem przekonany, że staniemy się liderem w kraju w zakresie wytwarzania wodoru – powiedział podczas debaty Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

​​Temat szkolnictwa zawodowego – zagadnienia istotnego z punktu widzenia nie tylko budowy infrastruktury, ale również późniejszej eksploatacji i utrzymania oraz o wypełnienia luki kadrowej, podjęła Anna Szóstakiewicz z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN:

Mam przyjemność brać udział w pracach jako koordynator grupy roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, której zadaniem jest określenie przyszłych potrzeb w zakresie kadr dla rynku wodorowego. Jedyne, czego nam brakuje to lepsza integracja oraz współpraca, jeśli chodzi o rozwój technologii wodorowych. Porozumienie sektorowe ma szansę być tutaj istotnym wkładem, aby rozwiązać ten problem.

Anna Szóstakiewicz podkreśliła, że nowa generacja inżynierów i pracowników będzie niezbędna, aby przestawić polską gospodarkę na wodorowe tory do 2030 r. Perspektywa wyszkolenia takich kadr to około 7-8 lat, natomiast budowa świadomości i edukacja powinna zacząć się już teraz – podsumowała.

Jak do finansowania projektów wodorowych podchodzą instytucje finansowe? Konferencję wodorową PCHET zamknęła debata z udziałem przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Eksperci dyskutowali o finansowaniu projektów, które przyczyniają się do realizacji celów polityki klimatycznej i środowiskowej.

Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., wskazał, że BOŚ szuka rozwiązań, które będą wspierać transformację energetyczną oraz przybliżą Polskę do osiągania celów w zakresie neutralności klimatycznej, stąd zielony wodór na pewno jest w kręgu naszego zainteresowania.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udział w IV edycji konferencji PCHET. Wspólnie dokonaliśmy analiz i wskazaliśmy kluczowe kierunki, w stronę których powinniśmy zmierzać. Wodór to nie tylko przyszłość, a już teraźniejszość. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji PCHET 2022. Już teraz zapraszamy prelegentów i wystawców do zgłaszania swoich propozycji.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

BIZNES I POLITYKA

Jak finansować transformację energetyczną i przybliżyć Polskę do realizacji celów neutralności klimatycznej? 4 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym, odbędzie się konferencja...

INNOWACJE

Roman Młodkowski, BIZNES24. Naszym gościem będzie teraz Sławomir Halbryt – prezes SESCOM. Witam bardzo serdecznie Panie prezesie. TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ 22.08.2021...

WYDARZENIA

Jednym z większych osiągnięć współczesności jest demokratyzacja dostępu do komfortu życia. Rozwiązań, które pozwalają osiągać więcej: wypełniać czas nie tylko pracą, ale i przyjemnościami,...

WYDARZENIA

Każdy, kto nie jest na tyle naiwny, by mieć nadzieję, że problemy klimatyczne rozwiążą się same, musi zastanawiać się dzisiaj nad sposobem na dalszy...