Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

CHATGPT MOŻE PISAĆ WIERSZE I SZKOLNE WYPRACOWANIA (ROZMOWA) CHATGPT MOŻE PISAĆ WIERSZE I SZKOLNE WYPRACOWANIA (ROZMOWA)

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O nowej, generującej tekstowe odpowiedzi sztucznej inteligencji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Bartoszem Brzezińskim, programistą, COO i współzałożycielem SentiOne.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że do 31 stycznia mija termin składania zeznania PIT-8AR czyli podatku z tytułu konkursów czy nagród w sprzedaży premiowanej rozmawiał Marcin Dobrowolski...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O nowych, polskich technologiach satelitarnych i kwantowych rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Grzegorzem Broną, prezesem Creotech Instruments.

WIEDZA

Co to są oczekiwania inflacyjne? Oczekiwania inflacyjne obrazują spodziewaną przez konsumentów przyszłą inflację. W swoim oddziaływaniu na przyszłość przypominają samospełniającą się przepowiednię. Jeśli oczekiwania...

WIEDZA

Co to jest akredytywa dokumentowa? To instrument wykorzystywany do rozliczania kontraktów handlowych międzynarodowych i krajowych.

Więcej wiadomości