Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

NADESZŁY ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM (ROZMOWA) NADESZŁY ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM (ROZMOWA)

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O zmianach w prawie spadkowym wchodzących w życie rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z mecenasem Jakubem Orłowskim z kancelarii OMP Legal.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, za co została przyznana nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w tym roku, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z profesorem Marianem Nogą, ekonomistą...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym ile dni urlopu na przysługuje i nie tylko urlopu wypoczynkowego rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Donatą Hermann, autorką bloga, programu i...

WIEDZA

Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnego celu analizy danych oraz kontekstu, w jakim są stosowane. Zarówno dane wyrównane sezonowo, jak i dane niewyrównane...

WIEDZA

Dane wyrównane sezonowo to dane ekonomiczne, które zostały poddane procesowi wyrównania sezonowego w celu usunięcia wpływu sezonowości i tymczasowych fluktuacji związanych z cyklicznymi wzorcami...

WIEDZA

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest miarą wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym okresie czasu. Istnieją różne metody obliczania PKB,...

WIEDZA

Rozwodniony zysk na akcję (ang. Diluted Earnings Per Share, Diluted EPS) to wskaźnik finansowy, który mierzy potencjalny zysk, który przypadałby na jedną akcję, gdyby...

WIEDZA

Zysk na akcję (ang. Earnings Per Share, EPS) jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, stosowanych do oceny rentowności inwestycji w akcje spółki akcyjnej. Jest...

Więcej wiadomości