Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

BIZNES24

TRANSKRYPCJA WYWIADU

WARTO ZMIENIĆ DOSTAWCĘ PRĄDU? (ROZMOWA)

Czy warto zmienić dostawcę prądu, o tym jak mogą się kształtować w najbliższym czasie ceny prądu dla gospodarstw domowych i o sytuacji na rynku dostaw prądu rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Łukaszem Czekałą, prezesem porównywarki internetowej OptimalEnergy.pl.

ZMIENIĆ DOSTAWCĘ PRĄDU
foto: pexels.com

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Zapraszam Państwa na rozmowę o prądzie. Polska Grupa Energetyczna nie będzie wnioskować o zmianę stawek dla najpopularniejszej grupy odbiorców. Już teraz porównamy ceny taryf dostawców prądu i wyjaśnimy, jak zmienić dostawcę prądu. Łukasz Czekała jest z nami. To prezes OptimalEnergy.pl. Dzień dobry Panie Prezesie.

ŁUKASZ CZEKAŁA, PREZES OPTIMALENERGY.PL: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


ZMIENIĆ DOSTAWCĘ PRĄDU
Czy warto zmienić dostawcę prądu? Rozmowa z Łukaszem Czekałą, prezesem OptimalEnergy.pl.

MD: PGE, w stawkach PGE najważniejszych i najważniejszych graczy na rynku dostawców energii elektrycznej. Zacznijmy od tego, która taryfa podlega regulacji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki?

ŁC: Ze strony Urzędu Regulacji Energetyki regulacji podlega taryfa określona symbolem „G” czyli dla gospodarstw domowych. To jest ostatnia grupa taryfowa, w której sprzedawca chcący działać na rynku musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po to, żeby określić stawkę, po jakiej ten prąd będzie sprzedawany.

MD: No i właśnie PGE zapowiedziało już ustami prezesa Dąbrowskiego, że nie będzie wnioskowało o zmianę tej taryfy. Od Pana, Panie prezesie, dostaliśmy podsumowanie najważniejszych taryf. Spójrzmy na to podsumowanie i proszę bardzo je własnymi słowami opisać, bo zobaczymy tylko liczby… Co widzimy na ekranie?

ŁC: Jeśli chodzi o te wartości, które teraz są prezentowane, są to stawki, które zostały zatwierdzone w styczniu, a obowiązują od stycznia bieżącego roku. Jak widzimy, wszystkie grupy energetyczne, w których udział Skarbu Państwa jest dominujący, ten poziomy cenowe mają na bardzo zbliżonym poziomie. Także bez względu na to, czy mieszkamy w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu czy Krakowie płacimy będąc na rozliczeniu taryfowym bardzo zbliżone rachunki.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku mieszkańców Warszawy, gdzie mamy EON jako sprzedawcę tak zwanego z urzędu, który jest w jakimś stopniu, czy w dużym stopniu w tym obszarze w konflikcie z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i takich taryf nie przedkłada. Te taryfy kalkuluje na podstawie własnych kosztów. I tutaj różnica główna jest taka, że poza tym, że ta stawka jest o około 10% wyższa niż to ma miejsce  u pozostałych sprzedawców, to dodatkowo mieszkaniec Warszawy jest obciążany opłatą handlową comiesięczną za tak naprawdę koszty wystawiania i obsługi takiego klienta. Czego w przypadku firm, które te taryfy zatwierdzają nie ma.

ZMIENIĆ DOSTAWCĘ PRĄDU
foto: pixabay.com

Warto zmienić dostawcę prądu?

MD: Jeżeli chodzi o to podsumowanie, warto je mieć na uwadze, ponieważ jest możliwość, abyśmy zmienili dostawcę prądu. Jeżeli chodzi o zmianę dostawcy prądu dla klientów indywidualnych: to w jaki sposób możemy to zrobić? Ile trwa taka procedura? I czy każdy odbiorca indywidualny może przeprowadzić taką zmianę?

ŁC: Zacznę od ostatniej części pytania: Tak, każdy odbiorca indywidualny może przeprowadzić, czy dokonać zmiany sprzedawcy prądu. Jeśli chodzi o czas trwania, to z ustawowego punktu widzenia nie powinien ten proces trwać dłużej niż 21 dni od momentu, kiedy sprzedawca energii elektrycznej zgłosi ten fakt do operatora systemu dystrybucyjnego. Dodatkowo, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe, ważne informacje dotyczące czasu zmiany sprzedawcy, to określa on, czy jest on definiowany przede wszystkim z punktu widzenia obecnie obowiązującej umowy.

Czyli nowa umowa wchodzi w chwili zakończenia starej. Dochodzi wtedy do tak zwanego odczytu zerowego i nowy sprzedawca ma wtedy możliwość pobierania danych od operatora, bo operator dalej te dane – nasze liczniki odczytuje i przekazuje do sprzedawcy po to, żeby on nam wystawił stosowny dokument za to, że z tego prądu (będziemy) korzystać.

Czy zmienić dostawcę prądu – lojalka

MD: Czy taka zmiana wiąże się z podpisywaniem tzw. lojalek, to znaczy konieczności pozostawania w związku z umowy z danym dostawcą przez określony czas?

ŁC: Większość, jeśli nie wszystkie umowy, które są zawierane na tym rynku, są umowami terminowymi na okres najczęściej od 12 miesięcy do nawet 60. Wcześniejsze zerwanie umowy w większości przypadków wiąże się z tym, że musimy się liczyć z zapłatą umownej kary, wynoszącej zazwyczaj kilkadziesiąt złotych za każdy miesiąc. O ile ten okres obowiązywania umowy został skrócony. Lub drugi zapis, bardzo popularny, to jest taki, że podpisując nową umowę na sprzedaż energii elektrycznej deklarujemy średni wolumen zużycia, jaki w danym roku osiągniemy i w momencie, kiedy zrywamy tę umowę wcześniej może dojść do sytuacji, w której sprzedawca będzie chciał odzyskać koszty związane z tą ilością energii, która przez nas nie została (zużyta).

CZYTAJ TEŻ: ROBERT JESZKE: FOTOWOLATAIKA JEST ZEROEMISYJNA (ROZMOWA)

MD: Panie Prezesie, czy wielu Polaków korzysta z tej opcji? Zmiany dostawcy?

ŁC: Tak naprawdę coraz mniej. Taki boom na rynku to lata 2013-2016. Teraz, kiedy mamy bardzo mocno regulowane ceny i tak naprawdę sprzedawcy nie konkurują ceną za kilowatogodzinę energii elektrycznej, tylko pakietem usług dodatkowych, ten proces zmiany sprzedawcy w przypadku klientów indywidualnych tak naprawdę to jest rząd około dwóch tysięcy klientów miesięcznie. To są najczęściej osoby, które w ramach chociażby korzystania z usług telekomów przy okazji sobie kupują energię elektryczną także od tego jednego podmiotu; tak długo, jak stawki będą regulowane, tak długo, jak chociażby większość faktur, które będą do nas przechodziły osobno, będą naliczane przez dystrybutora i osobno przez sprzedawcę. Tak długo moim zdaniem nie będzie tutaj można mówić o jakiejkolwiek skali dywersyfikacji.

MD: Co mówił Łukasz Czekała, prezes porównywarki OptimalEnergy.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.

ŁC: Dziękuję.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

WARTO ZMIENIĆ DOSTAWCĘ PRĄDU? (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że cukier jest drogi i dlaczego rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Romanem Kubiakiem, prezesem Pfeifer & Langen Polska, producenta cukru.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że inflacja przekroczyła 17% rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Łukaszem Tarnawą, głównym ekonomistą Boś Banku.

POLSKA

Ceny towarów i usług znowu w górę i to o ponad 1 punkt procentowy. Wstępny odczyt inflacji konsumenckiej we wrześniu w Polsce wyniósł 17.2%.

POLSKA

W tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 13,9 proc., a w przyszłym roku utrzyma się na dwucyfrowym poziomie i wyniesie 11,6 proc. – wynika z...

Copyright © 2021-2022 BIZNES24 sp. z o.o.

%d bloggers like this: