Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

VOTUM Z REKORDOWĄ DYWIDENDĄ. 10 TYSIĘCY WYGRANYCH SPRAW (ROZMOWA)

O grupie Votum rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Bartłomiejem Krupą, prezesem Votum.

VOTUM
Bartłomiej Krupa, prezes Votum

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Szykuje się rekordowa dywidenda w grupie Votum. Zarząd zaproponował, by z zysku osiągniętego w ubiegłym roku. Do podziału między akcjonariuszy trafiło 30 mln zł, co daje 2,5 złotego dywidendy na akcję. A to wszystko po rewelacyjnym roku, w którym spółka zarobiła prawie 36 milionów, a cała grupa kapitałowa ponad 80 mln złotych. Z nami jest Bartłomiej Krupa, prezes Votum. Dzień dobry.

BARTŁOMIEJ KRUPA, VOTUM: Dzień dobry. Witam pana, witam Państwa.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Panie prezesie. Walne zgromadzenie 23 czerwca, dokładnie 8 dni po spodziewanym wyroku TSUE w sprawie frankowiczów. Jakiej decyzji w trybunale się spodziewacie i jak ona może wpłynąć na pozyskiwanie nowych klientów?

BK: Panie redaktorze, precyzja nakazywałaby powiedzieć jakich decyzji. Bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej oczekuje się bardzo na wyrok dotyczący roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału, a w istocie mamy do czynienia z dwoma wyrokami. Drugi jest wydaje się, nawet ważniejszy dlatego, że on dotyczy prawa frankowiczów do tego, żeby występować o wstrzymanie płatności dalszych rat w trakcie procesu. Spodziewam się dwóch korzystnych dla naszych klientów wyroków, a mianowicie potwierdzenia, że roszczenia banków nie mają umocowania w prawie, a tym bardziej prawo unijne chroniące konsumentów musi być efektywne.

Natomiast spodziewam się tym bardziej, że kiedy wiadomo na 98 do 100 procent, że wygram proces i wiem, że jednak będę przez czas jego trwania: 2, 3, nawet niekiedy 5 lat musiał wykonywać niezgodną z prawem umowę, to stoi to w sprzeczności z dyrektywami unijnymi i spodziewam się, że będzie tu narzędzie do tego, żeby tych rat już nie płacić.

MD: Panie Prezesie, za nami m.in. decyzja Sądu Najwyższego – uchwała z dnia 26 kwietnia. Czy wiemy o tym, jak zmieniła się liczba spraw frankowych po tej decyzji sędziów?

BK: Decyzja sędziów dotycząca składów w myśl tzw. ustawy covidowej, które mogły być jednoosobowe w sądach odwoławczych i zostało to zakwestionowane, budzi bardzo wiele kontrowersji. W ostatnich dniach nawet Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że ta uchwała wychodzi ponad moc Sądu Najwyższego do orzekania w tego typu kwestiach, które mają już charakter jednak nie jednostkowy, a ustrojowy.

Nie wchodząc jednak w politykę pozostaje powiedzieć: business as usual, dlatego, że ta uchwała wypadła tuż przed majówką. Mieliśmy więc taki naturalny okres pewnego spowolnienia tygodniowego w tym, co się działo na wokandach i widzimy, że sądy bardzo sprawnie się przeorganizowały.

I tam, gdzie te składy jednoosobowe były wyznaczone, bardzo często dokooptowywano, że tak powiem, do tych składów dwóch pozostałych sędziów. I właściwie poza tym, że będzie pewnego rodzaju jednomiesięczne spowolnienie, wbrew pierwszym zapowiedziom nie spodziewamy się jakiegokolwiek paraliżu z tego tytułu.

MD: Panie prezesie, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów mieliście miesiące z ponad tysiącem klientów miesięcznie. Teraz mówiliście tak przynajmniej ostatnich tygodniach widać pewne spowolnienie, oczekiwanie potencjalnych klientów-frankowiczów na to, aby na czas po 15 czerwca przesunąć decyzję o ewentualnym wejściu na drogę sądową. Jakich zmian, jeżeli chodzi o liczbę klientów Pan, jako prezes spodziewa się po tym 15 czerwca?

BK: Gdyby wyrok był wydawany w pierwszej części miesiąca, tak jak było to w październiku roku 2019 w sławetnej w sprawie państwa Dziubak, to spodziewałbym się co najmniej 2 tysięcy spraw. W związku z tym, że on będzie w połowie miesiąca, będziemy mieli bardzo pracowity koniec miesiąca, więc nie estymując konkretnych liczb powiem: nastawiam się na co najmniej drugi najlepszy miesiąc w historii firmy. Po sprawie państwa Dziubak, gdzie było ponad 2,5 tysiąca kontraktów w jednym miesiącu, mieliśmy marzec tego roku, gdzie było 1,5 tysiąca kontraktów. Z czego to wynikało? Z zapowiedzi wynikającej z opinii rzecznika generalnego tego właśnie wyroku.

VOTUM Z REKORDOWĄ DYWIDENDĄ. 10 TYSIĘCY WYGRANYCH SPRAW (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

Ale w tym tak zwanym międzyczasie, że tak ujmę, pojawiła się właśnie druga informacja. Piętnastego zapada nie jeden fundamentalny wyrok, a dwa fundamentalne wyroki. I o ile pozwy banków są melodią przyszłości i prawdopodobnie okaże się, że nieskuteczną, o tyle raty w obecnej sytuacji inflacyjnej są uciążliwością dla klientów tu i teraz. Jeśli będzie zielone światło do tego, żeby w myśl wstrzymania wykonania umowy na czas trwania procesu pozbyć się tych uciążliwości, to na pewno wyzwoli aktywność wielu frankowiczów.

MD: Panie Prezesie, spójrzmy jeszcze na obecny portfel klientów spółki Votum. Proces sądowy składa się oczywiście z pierwszej i drugiej instancji. Pierwsza jest w zasadzie uznawana często za taką przygotowawczą. Jak wielu Waszych klientów jest w konkretnych etapach procesu sądowego?

BK: W całości mamy przeszło 30 tysięcy prowadzonych spraw na etapie postępowania sądowego. Kolejne kilka tysięcy jest na etapie po złożeniu reklamacji, bo my zawsze występujemy z reklamacją, dając bankowi okazję do tego, żeby jednak zmienić ten tryb postępowania niespornie.

To oczywiście nie następuje i na te kilka tysięcy spraw, w których mamy już wygranych kilka, przeszło dziesięć tysięcy spraw, które zakończyły się skutecznym wyrokiem zasądzającym w pierwszej instancji w praktyce, poza pewnymi wyjątkami mamy 100% apelacji ze strony banków. Pojedyncze banki, jak Santander, obserwujemy, niekiedy nie składają apelacji. Tam już przybiera to prawdopodobnie formę pewnej taktyki.

W niektórych sytuacjach jest to być może jakieś uchybienie pełnomocnika, który w natłoku spraw nie zachowa terminu dla wystąpienia, uzasadnienia czy złożenie apelacji, ale możemy powiedzieć, że właściwie 100% spraw przechodzi do drugiej instancji.

Aczkolwiek jest pewna zmiana, bo nie mamy co prawda trzech instancji, ale jest skarga kasacyjna i jeszcze do niedawna banki powszechnie korzystały z tego instrumentu. Ale Sąd Najwyższy wyraźnie mówi: Ja nie jestem sądem trzeciej instancji. Jestem od rozwiewania wątpliwości nie dających się rozwiać w niższych instancjach. Jeżeli te wątpliwości są już rozwiane, bo orzecznictwo jest niemal jednolite – nie należy nadużywać tego instrumentu.

MD: Panie prezesie, szykujecie wydział – dywizję specjalistów do sporów o WIBOR?

BK: Nie mamy w tej chwili tego w planach. My mamy to do siebie, że obiecujemy klientom prawdopodobieństwo bliskie pewności, mierzone statystykami; ono wynosi dla niektórych banków nawet 100 procent. Oczywiście to nie oznacza gwarancji. To oznacza tylko wnioskowanie z dotychczasowych efektów. Natomiast zagadnienie to wprost wynika ze stwierdzenia jednoznacznie abuzywności klauzul tak w praktyce prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i jednoznacznego orzecznictwa sądów polskich, jak i trybunału unijnego. Kwestia dotycząca kwestionowania wskaźnika WIBOR nie ma w tej chwili tego przymiotu jednoznaczności.

MD: Bardzo dziękuję za taką odpowiedź. Naszym gościem był Bartłomiej Krupa, prezes spółki Votum, który zapowiedział rekordową dywidendę. Proszę Państwa – 2,5 złotego na akcję. Dziękuję pięknie.

BK: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.

VOTUM Z REKORDOWĄ DYWIDENDĄ. 10 TYSIĘCY WYGRANYCH SPRAW (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

INNE

Znamy już przebieg listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Wynika z niego, że rada obawia się polityki fiskalnej i regulacyjnej nowego rządu, gdyż będzie ona...

UNIA EUROPEJSKA

Jeszcze w tym miesiącu do Polski wpłynie 5 miliardów euro zaliczki z KPO- poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FIRMA

PGNIG skierowało notę obciążeniową do konsorcjum w skład, którego wchodzi m.in Polimex Mostostal na kwotę prawie 245 milionów złotych. Chodzi o karę umowną z...

INNE

Sebastian Skuza nowym zastępcą przewodniczącego KNF - powołał go na wniosek szefa KNF premier Mateusz Morawiecki.

%d