Connect with us

Hi, what are you looking for?

DOTACJE

UNIJNE PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES

Ponad 64 tys. osób otrzymało do lipca 2021 roku bezzwrotne wsparcie z funduszy europejskich na założenie firmy, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Z takiego finansowania skorzystało też prawie 90 tys. firm już istniejących.

Jak podaje PAP z najnowszych dostępnych danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że blisko trzy czwarte nakładów inwestycyjnych sektora MSP (bez mikrofirm) było finansowanych środkami własnymi (72,7%), jedna dziesiąta z kredytów i pożyczek krajowych (10,1%), a 6,7% stanowiły środki ze źródeł zagranicznych. Pozostałe źródła finansowania inwestycji miały mniejsze znaczenie. W 2019 r. nakłady inwestycyjne ogółem we wszystkich podmiotach gospodarczych w Polsce wyniosły 320,9 mld zł i były o 6% wyższe niż rok wcześniej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. W ten sposób pozyskała 9 miliardów euro.

OTOCZENIE MAKRO

Sierpniowa sprzedaż detaliczna państwa środka znowu mocno rozczarowała.

FINANSE

Jeden z największych Polskich producentów taboru kolejowego w pierwszym półroczu 2021 roku bez sukcesów, ponieważ wyniki są lekko gorsze niż przed rokiem.