Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INNE

UNIJNE NIEBO NIE DLA BIAŁORUSI

Szefowie państw UE za zamknięciem unijnego nieba dla białoruskich samolotów, oraz przyjęciem szybkich sankcji wz. z porwaniem przez Białoruś unijnego samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

UNIJNE NIEBO NIE DLA BIAŁORUSI

Komunikat po szczycie Rady Europejskiej (spotkaniu szefów państw UE) ws. Białorusi

Rada Europejska:

– żąda natychmiastowego uwolnienia Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi oraz zagwarantowania im swobody przemieszczania się;

– apeluje do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne zbadanie tego bezprecedensowego i niedopuszczalnego incydentu;

– zwraca się do Rady o jak najszybsze umieszczenie dodatkowych osób i podmiotów w wykazie na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych;

– apeluje do Rady, aby przyjęła kolejne ukierunkowane sankcje gospodarcze, i zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela i do Komisji o niezwłoczne przedłożenie w tym celu stosownych wniosków;

– apeluje do wszystkich przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad terytorium Białorusi;

– apeluje do Rady o przyjęcie niezbędnych środków, aby zakazać białoruskim liniom lotniczym przelotów w unijnej przestrzeni powietrznej i uniemożliwić tym liniom wykonywanie lotów do portów lotniczych UE;

– solidaryzuje się z Łotwą w związku z nieuzasadnionym wydaleniem łotewskich dyplomatów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O sytuacji w transporcie pomiędzy wschodem a zachodem oraz problemach logistycznych rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Bartoszem Miszkiewiczem, prezesem firmy Symlog.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że niektórzy przedsiębiorcy próbują omijać sankcje nałożone na Białoruś rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Oniszczukiem z kancelarii Oniszczuk & Associates.

FIRMA

Gigantyczne kolejki ciężarówek na przejściach z Polski na Białoruś. Najgorzej w tej chwili jest w Bobrownikach. O 11:15 strona Krajowej Administracji Skarbowej podawała, że...

EUROPA

Białoruskim bankom od września grozi odcięcie od bankowego systemu płatności SWIFT, którY umożliwia transakcje w każdej walucie i do dowolnego banku na świecie. Takie...