Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA, JAK JĄ PRZYSPIESZYĆ? (ROZMOWA)

O rosnącym zapotrzebowaniu na energię i miksie energetycznym oraz certyfikatach ETS, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Remigiuszem Nowakowskim prezesem DISE Energy.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA, JAK JĄ PRZYSPIESZYĆ? (ROZMOWA)
Remigiusz Nowakowski, prezes DISE Energy (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych)

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Zapotrzebowanie na energię do 2040 roku wzrośnie co najmniej dwukrotnie- przyznała minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa. O tym będziemy teraz rozmawiać, o transformacji energetycznej.

Z nami jest Remigiusz Nowakowski, prezes DISE Energy- to jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, były prezes Tauronu. Dzień dobry Panie prezesie.

REMIGIUSZ NOWAKOWSKI, DISE ENERGY: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.

MD: Gwałtownie wzrosła decyzyjność organów władzy. Wreszcie, można powiedzieć. Bo wyzwanie transformacji energetycznej to jest temat przespany przez kolejne rządy. Pytanie, czy jesteśmy na dobrej drodze w tej wielkiej zmianie polskiego miksu energetycznego.

RN: Po pierwsze ta zmiana jest nieunikniona i nie tylko w związku z regulacjami Unii Europejskiej, które nas do tego w pewnym sensie zmuszają, ale również z uwagi na pewne trendy, mega trendy w otoczeniu, m.in. trend elektryfikacji. To, co pan powiedział, wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wynikać z elektryfikacji kolejnych sektorów. A więc transportu, a więc ciepłownictwa. Mamy masowy przypływ technologii pomp ciepła.

One będą zasilane energią elektryczną. Do tego wszystkiego potrzebujemy energii czystej, energii bezemisyjnej. Dlatego w długiej perspektywie zaprezentowanej aktualizacji polityki energetycznej Polski widzimy oparcie miksu energetycznego Polski o technologie jądrowe i źródła odnawialne.

Natomiast w krótkiej perspektywie musimy w pełni przyspieszyć transformację energetyczną w oparciu o zwiększenie udziału OZE. Dlatego, że nasz miks oparty w dużej mierze na węglu (ponad 70 procent energii elektrycznej wciąż pochodzi z węgla) jest bardzo trudny. Z jednej strony niekonkurencyjny dla gospodarki, ale z drugiej strony też wywierający presję cenową na gospodarstwa domowe.

MD: A skoro powiedział Pan o cenie, to muszę zapytać, czy jest jakakolwiek szansa na to, że ceny energii elektrycznej w Polsce będą spadać? Teraz mamy te dla przedsiębiorstw najwyższe w Europie.

RN: Są dwa czynniki, które tutaj mają główny wpływ. Pierwszy to jest właśnie struktura miksu energetycznego i będąc krajem Unii Europejskiej oczywiście będziemy musieli ponosić koszty związane z działaniem mechanizmu ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2, który jest tak ustawiony, że ta cena emisji rośnie.

Pamiętamy jeszcze parę lat temu 5 euro za tonę, dzisiaj to są poziomy 100 euro za tonę. Prognozy mówią nawet o 200 lub 400, jeśli ta trajektoria się utrzyma. Więc to jest jeden czynnik- musimy zmienić miks energetyczny.

Drugi czynnik to popyt. I ten popyt był częściowo wyhamowany przez COVID, przez ten kryzys, przez który przechodziliśmy. Ale w długiej perspektywie polska gospodarka dobrze się rozwija. Trzeba liczyć się z tym, że jednak ten popyt będzie rósł, a więc przy rosnącym popycie będzie zapotrzebowanie większe na udział energii. Część starych jednostek węglowych będzie wycofywana, a więc po stronie podażowej będziemy mieli pewne problemy, zwłaszcza w okresie między rokiem 2025-2035, czyli ten czas, kiedy będzie powstawał duży offshore, duże elektrownie wiatrowe na morzu i energetyka jądrowa. Dopiero po przejściu na ten taki docelowy, czysty mix sądzimy, że to się ustabilizuje.

I między innymi o tym będziemy rozmawiać właśnie na Kongresie Energetycznym, który tutaj we Wrocławiu 27-28 września będzie się odbywał. „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”- to jest dzisiaj to hasło, które z jednej strony było zaprezentowane przez Komisję Europejską w postaci pakietu REPowerEU, z drugiej strony jest też kluczowe dla nas, dla Polski, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. To jest dywersyfikacja miksu energetycznego i to jest postawienie jeszcze bardziej na źródła odnawialne, bo one również niosą niezależność energetyczną- zwłaszcza uniezależnienie się od paliw kopalnych, które do tej pory importowaliśmy z Rosji.

MD: Panie prezesie, ale czy my jesteśmy w stanie zastąpić elektrownie węglowe, tę gigantyczną elektrownię w Bełchatowie czy inne elektrownie, które mamy w kraju, elektrociepłownie, odnawialnymi źródłami energii?

RN: To jest proces. Nie zrobimy tego z dnia na dzień. Ale tak, jak pan powiedział, skumulowane niestety opóźnienia powodują, że tego czasu mamy coraz mniej i musimy w tej chwili przyjąć jasny, konkretny plan i zacząć go konsekwentnie realizować. Elektrownia Bełchatów tak czy inaczej ma pewien policzony czas funkcjonowania z uwagi na wyczerpywalność złóż węgla brunatnego, które są głównym paliwem do produkcji energii. Podobnie jest z Turowem. Widzimy już zamknięcie praktycznie kompleksu Pątnów-Adamów-Konin. A więc musimy dla tych obszarów przygotować realny plan transformacji energetycznej. To już się dzieje i bardzo dobrze. Natomiast musimy przyspieszyć pewne działania i przede wszystkim przyjąć pewne strategiczne założenia.

Polityka energetyczna Polski musi być w pewnym sensie odporna na zmiany polityczne, dlatego, że to są procesy wieloletnie, inwestycje w energetyce to jest horyzont kilkudziesięciu lat, bardzo często. I jakby zmiany w międzyczasie, które powodują zmiany układu politycznego, nie powinny, co do zasady łamać pewnego schematu, pewnej długoterminowej wizji, co do której musimy uzyskać konsensus społeczny. I to jest bardzo ważne. Takim przykładem jest właśnie energetyka jądrowa. Podjęcie decyzji o realizacji energetyki jądrowej musi być konsekwentnie realizowane w przyszłości. Inaczej narażamy się na bardzo duże koszty zaniechania tego.

Będą opóźnienia, o których właśnie mówiliśmy, będzie to jeszcze większe. My nie mamy wyjścia, musimy część energetyki konwencjonalnej, czyli tej, która pracuje załóżmy około 8 tysięcy godzin w roku, zastąpić również taką technologią, która będzie nam dawała możliwość ciągłego generowania energii. Wiemy o tym, że energetyka odnawialna jest bardzo dobra. Jest najtańsza dzisiaj, bo energia z wiatru na lądzie jest energią z punktu widzenia kosztów najtańsza.

MD: Panie Prezesie, muszę Pana jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo te wszystkie rzeczy, o których mówimy: transformacja energetyczna, elektrownia jądrowa to jest jednak perspektywa co najmniej dekady, jeżeli nie dłużej. Natomiast spójrzmy na perspektywę dalece krótszą, czyli na tą, która decyduje o być albo nie być polskich firm. Jak Pana zdaniem kształtować się będą, (może nawet nie chodzi o liczby, chociaż dobrze by było) ceny energii dla firm w przyszłym roku? Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

RN: Mam nadzieję, że nie będzie już tak dużej presji wzrostowej, jaka była wywołana tym kryzysem, czyli przede wszystkim takim pikiem cenowym, jeśli chodzi o gaz i faktem, że wyznaczenie cen energii elektrycznej odbywało się w modelu opartym jednak o koszty krańcowe pracy elektrowni gazowych. Mamy dobre przesłanki. Została zliberalizowana ustawa odległościowa- to słynne 10H, która blokowała w dużej mierze rozwój energii wiatrowej na lądzie. A tak, jak powiedzieliśmy, jest to najtańsza energia. I w tej chwili jest to dystans 700 metrów od zabudowań, który uwolni określony potencjał, co najmniej kilku gigawatów energii wiatrowej…

MD: A myśli Pan, że przedsiębiorcy, muszą się liczyć ze wzrostem, ze stabilnymi cenami, czy raczej ze spadkami? (Chociaż w to wątpię, akurat.)

RN: Myślę, że jednak trzeba się liczyć ze wzrostem. Natomiast on nie będzie już tak radykalny. Ten wzrost będzie wynikał ze zwiększającego się popytu na energię, a my nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie szybko tego zwiększyć.

MD: Panie Prezesie. Dziękuję szczególnie za tą ostatnią wypowiedź i za tę informację. Remigiusz Nowakowski, prezes DISE Energy był naszym gościem.

RN: Dziękuję bardzo.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA, JAK JĄ PRZYSPIESZYĆ? (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

USA

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell skrytykował dzisiaj oczekiwania rynku, który spodziewa się przyszłych agresywnych obniżek stóp procentowych. Rynek zareagował na to zupełnie odwrotnie niż...

KRYPTO

Schodzimy na ziemie,a konkretniej na murawę. Portugalczyk Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata został pozwany za promocję giełdy kryptowalut Binance.

ZUS

"Przedsiębiorcze matki" będą miały problem ze zdobyciem wyższego zasiłku macierzyńskiego – otwierając działalność gospodarczą. >> Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego – może być jednak kłopotem...

NBP

Prawo i Sprawiedliwość murem za prezesem Narodowego Banku Polskiego, Adamem Glapińskim.

%d bloggers like this: