Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

ŚWIETNY ZYSK VOTUM S.A. (ROZMOWA)

O reprezentowaniu tysięcy frankowiczów przez Votum rozmawiał Marcin Dobrowolski, z BIZNES24 z Bartłomiejem Krupą, prezesem kancelarii Votum s.a.

ŚWIETNY ZYSK VOTUM S.A. (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Już teraz Bartłomiej Krupa, prezes Votum S.A. Dzień dobry panie prezesie.

BARTŁOMIEJ KRUPA, PREZES VOTUMS.A.: Dzień dobry panu, Dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Votum, czyli kancelaria reprezentująca wielu, wielu, tysiące w zasadzie frankowiczów, opublikowała swoje dane finansowe. Najnowszy raport, w którym oprócz danych finansowych w zasadzie znalazła się ciekawa informacja dotycząca kwestii także związanej z dawnym Getin Bankiem. O co chodzi, Panie prezesie?

BK: Rzeczywiście jest tak, że reprezentujemy około 3 tysięcy klientów Getin Noble Banku, którzy skorzystali z kredytów indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego i oczywiście procedura resolution postawiła ich w bardzo trudnej sytuacji w zakresie ograniczenia możliwości prowadzenia egzekucji. W związku z tym w jednej ze spraw 26 października Sąd Okręgowy w Warszawie wystosował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w mojej ocenie bardzo fundamentalne zapytanie czy dyrektywa konsumencka – ta słynna dyrektywa 93/13 nie stoi w sprzeczności z tym, że przepisy krajowe wyłączają możliwość zabezpieczenia polegającego na nie płaceniu dalszych rat, pomimo tego, że prawdopodobieństwo unieważnienia takiej umowy kredytowej jest bliskie pewności.

I to jest bardzo ważne dla klientów Getin Noble Banku. Ale też proszę zwrócić uwagę na całą politykę banków, które już w ostatnich raportach bardziej wprost przyznają, że przegrywają jakieś 95-98 procent spraw prawomocnie, a pomimo tego kontynuują politykę składania apelacji, zmuszając klientów do dalszych płatności rat. Wydaje się, że to rozstrzygnięcie może kontynuować ten prokonsumencki trend Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i być również ważne dla klientów Getin Noble Banku, którzy jakkolwiek nie uzyskają nadpłat od tego podmiotu, to jednak w wielu przypadkach oni nominalnie wpłacili już tyle rat, które przewyższają udostępniony im kapitał, a więc za chwilę będą wolni od tego kredytu.

MD: Ciekawa informacja. Troszeczkę zapewne poczekamy na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy na nią czekać. Tymczasem wczoraj opublikowane dane: Zysk netto w okresie od pierwszego do trzeciego kwartału wzrósł – uwaga drodzy zainteresowani giełdą nasi widzowie – dwa tysiące procent. 57 milionów 500 tysięcy złotych to zysk netto Votum. O 38 procent rok do roku wzrosły przychody grupy, jeżeli chodzi o okres od pierwszego do trzeciego kwartału, łącznie do 192 milionów złotych. To są dane opublikowane wczoraj przez Waszą kancelarię.

BK: Oczywiście jest to taki moment, kiedy wieloletnia inwestycja przynosi już ten zwrot i on koresponduje z efektywnością procesową. To już jest 5 tysięcy rozstrzygnięć w pierwszej instancji. Za nimi podążają wyroki prawomocne, w ślad za którymi będą przepływy pieniężne. Ja tylko dodam, że wspomniana sytuacja Getin Noble Banku skutkowała tym, że my jednorazowo dokonaliśmy odpisu od tego wyniku kwartalnego kolejnych siedmiu i pół miliona złotych, które wiążą się z trudniejszą sytuacją tego banku. Tym samym podchodząc ostrożnie do tej perspektywy wynikowej, pokazaliśmy w tym kwartale 15, a nie ponad 20 milionów złotych zysku netto.

MD: No ale w zeszłym roku to było 661 tysięcy, więc rzeczywiście ten zysk wzrósł.

BK: W zeszłym roku ten projekt bankowy był jeszcze w obszarze inwestycji i teraz już jest w obszarze zwrotów tej inwestycji.

MD: Ale panie prezesie, to ja tutaj mam Wasz raport, tylko że to są dane historyczne. A teraz spójrzmy na to, co będzie w przyszłości. To znaczy mamy teraz sytuację taką, w której wiemy, że w październiku podpisaliśmy około tysiąca nowych umów frankowych. Jak rozumiem, zasypujecie sądy pozwami frankowymi w imieniu swoich klientów, rzecz jasna. Ale, czy szykuje się fala pozwów o WIBOR, pozwów złotówkowiczów? Czy macie już takie głosy osób, które chcą zaskarżać swoje kredyty w związku z… no właśnie, pierwszą decyzją sądu w Katowicach?

BK: My już działamy w sprawach kredytów złotówkowych w oparciu o klauzule abuzywne, które były nawet wpisane do rejestru. Mam tu na myśli Kredyt PKO „Alicja”, ale również kredyty z klauzulą zmiennego oprocentowania. (Pewnie ramy czasowe nie pozwalają na szerokie tłumaczenie tego.) Natomiast warto tylko powiedzieć, że proces ucierania linii orzeczniczej jest bardzo długotrwały. I jak pan zauważył mamy do czynienia ze skokowym wzrostem wyników, a sprawy te prowadzimy od sześciu lat.

Więc jeżeli mamy w tej chwili takie pierwsze sygnały dotyczące pewnych nieprawidłowości, w szczególności nie tyle nawet w zakresie samego ustalania WIBOR-u, co w zakresie obowiązków informacyjnych banku, które mogą skutkować w tym właśnie, co zapowiada takie postanowienie, (bo to jeszcze nie wyrok), to trzeba sobie powiedzieć, że taki proces będzie rozciągnięty pewnie na kilka lat. Tym samym ten alarmistyczny ton, jakoby banki miały nie wytrzymać tej fali wydaje się, że jest to pewnego rodzaju zaklinaniem rzeczywistości i próbą wywoływania paniki, która miałaby skłaniać czy to sądy, czy to inne podmioty do tego, ażeby dać odpór słusznym roszczeniom konsumentów.

MD: Nie wytrzymać tej fali, która według niektórych mogłaby kosztować banki około 80 miliardów złotych. Takie były szacunki, pierwsze, o których się mówiło. To byłby kolejny cios w nasz sektor bankowy. Jeżeli możemy, to pokażmy naszą giełdę i banki z indeksu WIG20. Za chwilę pokażemy je na ekranie. Zobaczymy jak WIG20 w tej chwili rośnie 1,16 procent, a same banki – mBank i PKO PB na plusie, Santander i Pekao S.A. w dół. Po pierwszych informacjach z Katowic o tym, że sąd podjął decyzję o działaniu zabezpieczającym w postaci zwolnienia kredytobiorcy z płacenia stawki WIBOR w spłacie kredytu. Mieliśmy duże spadki banków i tak mocno poobijane w ostatnich latach…

Ale teraz Panie prezesie, jeżeli ktoś jest złotówkowiczem, wziął kredyt oparty o WIBOR i chciałby go zaskarżyć, to już jest ostatnia sprawa. Ale najpierw sprawdzić, czy to jest kredyt, który podpada pod te klauzule abuzywne, to co musi zrobić patrząc na swoją umowę kredytową? Mamy mało czasu. Prosiłbym o krótką odpowiedź.

BK: W pierwszej kolejności bazując na tym postanowieniu powinien zweryfikować czy został mu doręczony regulamin GPW Benchmark w zakresie ustalania WIBOR-u. To znaczy jeżeli powołuje się na pewne ustalenia, które go wiążą, powinien być z nimi zaznajomiony. I to jest taki punkt wyjścia. Natomiast zagadnienie jest jeszcze bardzo hipotetyczne i o ile w sprawach frankowych wygrywa 98 procent kredytobiorców, o tyle tutaj mamy dopiero początek drogi, która zapewne będzie trwała kilka lat.

MD: 0,54 proc. zyskuje w tym momencie Votum S.A. Na warszawskiej giełdzie: 37 złotych i 50 groszy. A patrząc jeszcze na (a czemu nie?) roczną stopę zwrotu. A w zasadzie year-to-day: bo to jest najłatwiejsze: 126% i 77 setnych. A naszym gościem w BIZNES24 był Bartłomiej Krupa, prezes Votum S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV