Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INNE

STOPY NBP BEZ ZMIAN. DECYZJA RPP PO WYJĄTKOWO DŁUGIM POSIEDZENIU

Stopy NBP bez zmian – Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główną stopę na poziomie 6.75 procent.

Adam Glapiński, prezes NBP
Adam Glapiński, prezes NBP

To trzeci z kolei miesiąc, w którym stopy procentowe NBP nie rosną – po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej przez 11 miesięcy z rzędu podnosiła cenę pieniądza.

Rada Polityki Pieniężnej decyzję ogłosiła krótko przed 18:30 – to jeden z najpóźniejszych komunikatów w historii RPP.


Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Posiedzenie według planu miało rozpocząć się o godzinie 12:00. Ale posiedzenie wciąż tylko jednodniowe. Prezes NBP odmówił zwołania dwudniowego spotkania, które w czasach przed rządami Adama Glapińskiego w NBP były normalnością. Wniosek o zwołanie posiedzenia już we wtorek, 8 listopada, wysłało do prezesa Glapińskiego troje członków RPP wybranych przez Senat – Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

Stopy nie rosną, inflacja coraz wyższa

Stopy NBP nie rosną – co na krótką metę jest dobrą wiadomością dla osób i firm posiadających kredyty. Gorszą w długim terminie – bo to zbyt późne rozpoczęcie przez RPP cyklu podwyżek stóp jest jednym z głównych powodów najwyższej w XXI wieku inflacji konsumenckiej w Polsce. W październiku średnie zakupy (w tym wydatki na dom), za które rok temu trzeba było zapłacić 100 złotych – kosztowały już 117.9 zł.

Obrońcy polityki niskich stóp twierdzą, że ich podnoszenie nie wyhamowałoby inflacji, ponieważ wzrost cen wziął się ze skokowych podwyżek cen energii wywołanych wojną w Ukrainie.

Kto odpowiada za wysoką inflację

Tyle, że przeczą temu dane wyliczane i publikowane przez Narodowy Bank Polski – dane o inflacji bazowej. We wrześniu (danych za październik NBP jeszcze nie opublikował) inflacja po wyłączeniu z niej cen żywności i paliw – to te produkty, które wnoszą do inflacji tzw. szoki podażowe i na które stopy NBP nie mają wpływu – wyniosła 10.7 procent. Czyli stanowiła 62 procent całego rocznego wzrostu cen.

Inflacja bazowa rośnie wtedy, kiedy popyt ze strony konsumentów jest tak silny, że podnoszenie cen przez detalistów nie powoduje zmniejszania zakupów. Taka sytuacja ośmiela firmy w podnoszeniu cen i nakręca inflację – bo kiedy konsumenci zaczynają traktować wzrost cen jako naturalny – firmy wykorzystują to nie tylko do pokrycia wyższych kosztów np. paliw, ale też do podniesienia swoich marż.

Czy raty kredytów wzrosną

Pozostawienie stóp NBP na dotychczasowym poziomie nie przesądza o tym, czy raty kredytów w najbliższym czasie pozostaną na dotychczasowym poziomie. Raty większości długoterminowych kredytów złotowych powiązane są bowiem nie ze stopami NBP, ale ze stopami rynkowymi – przede wszystkim WIBORem. A ten zależy od decyzji banków, deklarujących na jaki procent są gotowe pożyczać sobie nawzajem pieniądze. Kluczowe w przewidywaniach banków będą słowa prezesa Adama Glapińskiego, które padną w czwartek po 15:00 w czasie comiesięcznej konferencji po decyzji o stopach.


TRANSMISJA KONFERENCJI PREZESA NBP ADAMA GLAPIŃSKIEGO – NA ŻYWO I Z NATYCHMIASTOWĄ REAKCJĄ RYNKÓW – W CZWARTEK, 10 LISTOPADA O 15:00 TYLKO W TELEWIZJI BIZNES24 (W SIECIACH SATELITARNYCH, KABLOWYCH I NA HTTPS://BIZNES24.TV


Trzymiesięczny WIBOR tuż przed decyzją RPP nieznacznie spadł – do poziomu 7.59. Dodając do niego typową marżę kredytu hipotecznego w okolicach 2 procent – cena, jaką aktualnie płacić muszą kredytobiorcy zbliża się do 10 procent rocznie.

Spadła nieznacznie również stopa WIBOR 6M. Różnica miedzy trzy- a sześciomiesięczną stopą utrzymuje się w ostatnich tygodniach na poziomie około 20 punktów bazowych. Jeszcze w sierpniu wynosiła ponad 30 punktów bazowych.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV