Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

SPRAWA GETIN NOBLE BANKU NA WOKANDZIE TSUE (ROZMOWA)

O tym kiedy zapadnie decyzja TSUE dotycząca prawidłowości decyzji przymusowej restrukturyzacji Getinu, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Anną Wolną-Sroką z kancelarii Czabański Wolna-Sroka.

SPRAWA GETIN NOBLE BANKU NA WOKANDZIE TSUE (ROZMOWA)
mec. Anna Wolna-Sroka, kancelaria Czabański Wolna-Sroka

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Czy przymusowa restrukturyzacja Getinu była prawidłowa? Decyzja TSUE zapadnie 13 czerwca. Ten termin został przeniesiony z 21 marca. Co decyzja zmieni w sprawach frankowych? Z nami jest Anna Wolna-Sroka z kancelarii Czabański Wolna-Sroka. Dzień dobry, witam w BIZNES24.

ANNA WOLNA-SROKA, KANCELARIA CZABAŃSKI WOLNA-SROKA: Dzień dobry, witam serdecznie.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Pani w tym postępowaniu uczestniczyła?

AW-S: Tak, jak najbardziej, uczestniczyłam. Reprezentowałem kredytobiorców frankowych, jako osoby skarżące.

MD: To proszę wyjaśnić, co jest postawione w wątpliwość. Przymusowa restrukturyzacja Getinu? Ale w jakim wymiarze?

AW-S: Tak, jeśli chodzi o kwestie pytań prejudycjalnych, które zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, trybunał rozważa, czy rzeczywiście, jeśli chodzi o podmiot, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wydał decyzje w zakresie restrukturyzacji, czy nie zachodził po jego stronie konflikt interesów, ponieważ z jednej strony pełnił on funkcję nadzorczą, czyli był kuratorem Getin Noble Banku, a z drugiej strony pełnił funkcję gwaranta depozytów.

Czyli w praktyce, gdyby nie doszło do restrukturyzacji, a upadłości banku to Bankowy Fundusz Gwarancyjny miałby obowiązek wypłacić depozyty do równowartości 100 tys. euro. Więc mogło tutaj dojść do konfliktu interesów. I jakby tę kwestię rozważa TSUE.

Swoje stanowisko zajęła m.in. rada nadzorcza Getin Noble Banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Europejska, jak również Rzeczpospolita Polska, w tym oczywiście pełnomocnicy kredytobiorców. Ja również oczywiście reprezentowałem kredytobiorców frankowych. 13 czerwca tak, jak tutaj pan redaktor wskazał, ma zostać wydana opinia rzecznika generalnego TSUE, który podsumowuje swoje stanowisko. Nie jesteśmy pewni, czy tego dnia zapadnie wyrok. Jest szansa, że wyrok zapadnie w późniejszym terminie, np. we wrześniu 2024 roku. Ponieważ najczęściej wyrok nie zapada od razu po wydaniu opinii przez rzecznika.

MD: Pani mecenas, a co ten wyrok może zmienić w sprawach frankowych?

AW-S: Jeśli chodzi o tą kwestię, to on będzie miał wpływ nie tylko na sprawy frankowe, ale też na akcjonariuszy, obligatariuszy i inne osoby, które zostały pokrzywdzone wydaniem decyzji o restrukturyzacji Getin Noble Banku. W przypadku kiedy TSUE powziąłby wątpliwość i tutaj to by miało wydźwięk wyroku trybunału, wojewódzki Sąd Administracyjny powinien tę kwestię wziąć pod uwagę.

Istnieje bardzo duża szansa, że zostanie tutaj stwierdzone, iż decyzja o restrukturyzacji Getin Noble Banku została wydana z naruszeniem prawa, co otwiera odpowiedzialność odszkodowawczą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czyli osoby, które poniosły szkodę, będą mogły wystąpić następnie z powództwem do sądu odszkodowawczym od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla osób, które ucierpiały na decyzji o restrukturyzacji Getin Noble Banku.

MD: A jakie to są osoby? To są, jak powiedziała Pani akcjonariusze, ponieważ ich akcje zostały po prostu umorzone?

SPRAWA GETIN NOBLE BANKU NA WOKANDZIE TSUE (ROZMOWA)
mec. Anna Wolna-Sroka, kancelaria Czabański Wolna-Sroka

AW-S: Tak, jak najbardziej, obligatariusze. Dodatkowo przede wszystkim tutaj osoby, które zostały pokrzywdzone to kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane z kursem waluty obcej. Zwłaszcza ma to znaczenie dla kredytobiorców, którzy dokonali całkowitej spłaty kredytu, ponieważ ich roszczenie dotyczy tylko i wyłącznie sprawy o zapłatę. Więc tutaj, w przypadku, kiedy doszło już do upadłości Getin Noble Banku, w praktyce mogli jedynie zgłosić swoją wierzytelność.

Natomiast sama masa upadłości nie jest duża, więc szanse na odzyskanie środków przy całkowitej spłacie kredytu nie są duże. W lepszej sytuacji pozostają kredytobiorcy, którzy aktualnie jeszcze spłacają kredyty, ponieważ w przypadku, kiedy sąd stwierdzi nieważność ich umowy, następuje zmniejszenie ich zadłużenia, czyli w praktyce ich dług zostaje anulowany.

źródło: BIZNES24, You Tube

Natomiast tutaj myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja, ponieważ TSUE w trakcie rozprawy, która trwała bardzo długo, ponieważ ona zaczęła się o godzinie 15 i trwała do około godziny 19, zwracał bardzo dużą uwagę właśnie na kwestię związaną z tym konfliktem interesów, jeśli chodzi właśnie o Bankowy Fundusz Gwarancyjny. I dodatkowo też trybunał, bo to też warto podkreślić, analizował kwestię, czy można te sprawy skarg osób pokrzywdzonych przez decyzje Getin Noble Banku połączyć w jedno postępowanie, czy ewentualnie prowadzić ją tylko, jako sprawa skargi rady nadzorczej Getin Noble Banku.

Tutaj zwracaliśmy uwagę, iż w takim przypadku pozostałe osoby, które zostały pokrzywdzone i które wniosły skargi, a to jest ponad już 7 tys. osób, które formalnie złożyły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w praktyce były pozbawione możności obrony swych praw, ponieważ musiałyby się tylko i wyłącznie zgodzić z ewentualną skargą rady nadzorczej Getin Noble Banku. Więc tutaj zwracaliśmy na to uwagę i w naszej ocenie TSUE powinien jednak tę sprawę połączyć, wskazać, że powinien zostać połączony do wspólnego rozpoznania, tak, aby argumenty każdej ze stron, w tym zarówno kredytobiorców, rady nadzorczej Getin Noble Banku, jak również innych podmiotów, które zostały poszkodowane w wyniku wydania decyzji, mogły w pełni się wypowiedzieć, w tym również w przypadku ewentualnego odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

MD: Bardzo dziękuję Pani mecenas. 13 czerwca poznamy opinię rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nie będzie wiążąca absolutnie dla sędziów, ale zazwyczaj jest zgodna z ostatecznym wyrokiem. 13 czerwca to będzie ważna data dla wszystkich poszkodowanych przez przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Anna Wolna-Sroka z kancelarii Czabański Wolna-Sroka była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.

AW-S: Dziękuję serdecznie.


Masz firmę? Nie przegap ważnych informacji dla Twojego biznesu.

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 11,99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

SPRAWA GETIN NOBLE BANKU NA WOKANDZIE TSUE (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

CENY

Ceny żywności znowu wzrosną - uważają analitycy.

USA

W tym tygodniu inwestorzy czekają przede wszystkim na piątkowy raport o wydatkach gospodarstw domowych. To ten dokument ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rezerwy Federalnej...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

USA

W tym tygodniu amerykańscy inwestorzy oczekują na piątkowe dane o wydatkach gospodarstw domowych. To będzie ostatni tego typu raport przed kolejnym posiedzeniem Rezerwy Federalnej,...