Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

ENERGETYKA

SPADA UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI ENERGII

ZASADY DLA PROSUMENTÓW
FOT.: Los Muertos Crew / PEXELS

Spada udział węgla w generowaniu energii elektrycznej krajowego systemu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały najnowsze dane za lipiec.

Dowiadujemy się z nich, że udział węgla kamiennego w produkcji energii w lipcu spadł do 43.5% z ponad 47.5% w ubiegłym roku. Elektrownie oparte na węglu brunatnym, a więc przede wszystkim Bełchatów i Turów, dostarczyły niespełna 21.5%, to o 6 punktów procentowych mniej niż rok temu.

Rośnie udział energii z gazu – to już niemal 8% polskiej produkcji energii, rok temu było to 4.5%.

Elektrownie wiatrowe dostarczyły 9.5% niewiele więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

Udział energii z wody wzrósł do prawie dwóch procent. Ale największy skok pochodził z działu obejmującego fotowoltaikę. Ze źródeł odnawialnych innych niż wiatr i woda pochodziło ponad 15,5% całej energii wytworzonej w Polsce w lipcu. To o 6 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku.

Moc krajowych instalacji fotowoltaicznych szybko rośnie. W maju sięgnęła blisko 14 GW, rosnąc w ciągu poprzednich 12 miesięcy o niemal 4 GW. Dla porównania, największa elektrownia węgla brunatnego w Europie, czyli Bełchatów ma moc pół gigawata..

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.