Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

KREDYTY

SN UDERZA W UNIEWAŻNIANIE UMÓW CHF

SN UDERZA W UNIEWAŻNIANIE UMÓW CHF

Sąd Najwyższy uderza w unieważnianie frankowych umów. Nowym orzeczeniem podważył dotychczasową, przychylną frankowiczom i potwierdzaną przez TSUE linię orzeczniczą uniemożliwiającą stosowanie umowy zawierającej nieuczciwe klauzule. O sprawie napisał jako pierwszy Business Insider.

Sprawa dotyczy kredytu frankowego z 2008 roku udzielonego przez Polbank EFG, później przejęty przez Raiffeisen Bank. Umowa zawierała niedozwoloną klauzulę spreadową. Sąd Najwyższy uchylił korzystne dla frankowiczów orzeczenie sądu apelacyjnego i kazał ponownie rozpatrzyć sprawę bo – jak uznał – istnienie nieuczciwej klauzuli nie stanowi o upadku całej umowy. Zdaniem autorów wyroku sąd niższej instancji powinien rozważyć zastąpienie abuzywnej klauzuli innym rozwiązaniem, np. kursem średnim NBP.

To o tyle zaskakujące, że TSUE wielokrotnie podkreślał, że umowy zawierające nieuczciwe klauzule muszą być unieważniane i sądy nie mogą zastępować nieważnych zapisów swoją twórczością. Bezwzględna nieważności jest bowiem zdaniem TSUE sankcją dla strony, która skłaniała swoich klientów do podpisywania nieuczciwych umów

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.