Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

SMART MONEY DLA STARTUPÓW (ROZMOWA)

O nowej edycji programu StartSmart CEE rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Magdaleną Jabłońską, prezeską StartSmart CEE.

WIĘCEJ KOBIET W ZARZĄDACH
FOT.: Amy Hirschi / Unsplash

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: StartSmart CEE, do niedawna MIT Enterprise Forum CEE rusza z nową edycją programu akceleracyjnego dla startupów- polskich startupów technologicznych. To jest szansa dla nich na rozwój i sukces na arenie międzynarodowej, ale także na mentoring i pozyskanie znakomitych partnerów. Rejestracja właśnie się rozpoczęła. Organizatorką tej akcji jest Magdalena Jabłońska, prezes StartSmart CEE. Dzień dobry.

MAGDALENA JABŁOŃSKA, STARTSMART CEE: Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Smartmoney, czyli wiedza i kontakty… Czyli kasy nie będzie?

MJ: Można tak powiedzieć, że kasy nie będzie. Chociaż nie do końca. Bo tak, jak pan wspomniał w naszym programie oferujemy wsparcie również naszych partnerów korporacyjnych i w tej edycji są to firma Novartis oraz Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. I nasi partnerzy są tak przygotowywani do programu i są na tym etapie współpracy w obszarze innowacji ze startupami, że są gotowi również inwestować swoje pieniądze w ten etap rozwoju innowacji, kiedy mówimy jeszcze o eksperymentach i testach, czy dane rozwiązanie ma szansę być wdrożone z sukcesem. Dlatego też oferujemy również tak zwane płatne pilotaże, co daje właśnie prawdziwe smartmoney. Bo to jest wiedza, klient i jego wiedza oraz po prostu też szansa, żeby zrobić to w takich warunkach dla obu stron wykonalnych.

MD: A co to jest płatny pilotaż?

MJ: Można powiedzieć, że na rynku funkcjonuje takie sformułowanie „płatny pilotaż”. Właśnie na rynku startupowym w wielu programach akceleracji, które współpracują z korporacjami zaangażowanymi w ten program ze swoimi zasobami, właśnie możliwość realizowania takiego testowego wdrożenia. I w zależności, o jakiej technologii mówimy, czy też o modelu współpracy z danym partnerem, to może być np. testowe wdrożenie technologii cyfryzującej całe procesy w firmie partnera. I żeby to zrobić, trzeba alokować czas i pieniądze każdej ze stron. I partner korporacyjny zazwyczaj te pieniądze ma.

Natomiast startup takich pieniędzy nie ma. I dlatego też wiele firm, które są już bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o obszar współpracy ze startupami, alokują budżety, które dedykują właśnie na innowacje, które realizują ze startupami. I wtedy koszty, które ponosi startup po swojej stronie, częściowo mogą być pokrywane właśnie z pieniędzy korporacji. To jest też układ biznesowy, natomiast różni się od takiego standardowego tym, że to jest jeszcze etap innowacji, a nie po prostu wdrożenie produkcyjne.

MD: To jest troszeczkę tak, jak ze stażami. Jeżeli ktoś jest nawet na bezpłatnym stażu, to, jeżeli jest naprawdę świetny, to nie odejdzie z tej firmy. Firma zrobi wszystko, żeby te osoby zatrzymać. Wracając jednak do tego, w jaki sposób oni zdobywają te startupy, które się zgłaszają do Państwa- zaraz powiemy, jakie mogą się zgłaszać. Ale powiedz mi jeszcze, jak pozyskują tę wiedzę? Czy Wy ich kontaktujecie z przedsiębiorcami? Wywozicie ich gdzieś do chatki w Bieszczadach i wkładacie wiedzę na temat rynku VC? Jak to się dzieje?

SMART MONEY DLA STARTUPÓW (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

MJ: Dzisiaj przez najbliższe tygodnie do 9 października my komunikujemy, czego tak naprawdę nasi partnerzy korporacyjni potrzebują, żeby stać się innowacyjnymi w pewnych obszarach rozwoju swojego biznesu. To oznacza, że startupy, które są zainteresowane współpracą z nimi, powinny przyjrzeć się właśnie listom wyzwań czy listom technologii i listom obszarów, które potrzebują innowacji pod kątem tego, czy rozwiązanie startupów może być właśnie rozwiązaniem danego wyzwania, danego problemu, danej potrzeby.

Jeśli tak jest, to zapraszamy do aplikowania do programu. Po zamknięciu etapu rekrutacji my bardzo starannie oceniamy tę aplikację przez nasze grono jurorów międzynarodowych, a następnie zapraszamy też do tej oceny naszych partnerów korporacyjnych i analizujemy, czy dane rozwiązanie faktycznie pasuje do danego wyzwania. I wtedy jest etap wywiadów i selekcji. I po tym etapie wybieramy te startupy, które dokładnie odpowiadają na potrzeby partnera.

To znaczy, że dana technologia pasuje i można wejść w taki projekt pilotażowy. I na tym będzie polegał program akceleracji dla tych startupów, które właśnie te rozwiązania dostarczają. Nie wywozimy nikogo do chatki. To jest po prostu omawiane, w jaki sposób ten pilotaż przebiega. Umawiamy się, jakie są kamienie milowe tej współpracy w okresie 6 miesięcy, oraz co jest oczekiwane przez obie strony. I my, jako akcelerator wspieramy ten startup w tej współpracy, ale też dodatkowo wspieramy merytorycznie, oferując różnego rodzaju wsparcie warsztatowe czy mentoringowe.

MD: Ja muszę zapytać Panią, czy macie jakieś success story? Czy macie jakiś przykład startupu, który rozwinął swoją technologię, jakieś rozwiązanie, swój pomysł?

MJ: Mamy wiele takich success story, bo przez nasz akcelerator przeszło już ponad 300 startupów i ponad 80 korporacji w ponad 200 takich projektach pilotażowych. Na rynku widać rozwiązania naszych startupów. One są dzisiaj stosowane w aplikacjach banków, czy dużych firm ubezpieczeniowych. Nie chcę tutaj wymieniać i faworyzować pewnych startupów, natomiast Państwo widzą te funkcjonalności. Mamy te funkcjonalności choćby w aplikacjach PKO BP, czy w różnych ofertach, które ma PZU czy inne firmy, które są partnerami programu.

MD: Proszę Państwa, po taką wiedzę należy się zgłaszać do StartSmart CEE. Rozpoczęła się kolejna edycja tego akceleratora. Magdalena Jabłońska, prezes StartSmart CEE była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

MJ: Dziękuję.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.