Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

SEJM SKRÓCI OKRES AMORTYZACJI. NOWA USTAWA UDERZY W BIZNES? (ROZMOWA)

O planach wprowadzenia zmian w prawie podatkowym dotyczących czasu amortyzacji środków trwałych rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Mirosławą Zugaj z kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.

SEJM SKRÓCI OKRES AMORTYZACJI. NOWA USTAWA UDERZY W BIZNES? (ROZMOWA)
źródło: kancelaria Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Dziś w Sejmie drugie czytanie ważnego projektu zmiany prawa podatkowego. Ten projekt dotyczy skrócenia czasu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat, odpowiednio do zaledwie 5 lub 10. Jak ta zmiana wpłynie na działalność przedsiębiorców? Mirosława Zugaj, partner w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi jest z nami. Dzień dobry.

MIROSŁAWA ZUGAJ, KANCELARIA CHOJNACKA & ŁAGOWSKI DORADCY PODATKOWI: Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Zacznijmy od wyjaśnienia sensu proponowanych zmian. Kogo one dotyczą i co zakładają?

MZ: Zmiany generalnie są zmianami, które dotyczą tak, jak już Pan redaktor wspomniał, skrócenia amortyzacji budynków i lokali użytkowych. Polski Ład zakazał amortyzacji lokali mieszkalnych i poza tymi budynkami i lokalami niemieszkalnymi dotyczą też tak zwanych budowli i tu jest odwołanie do odpowiedniej klasyfikacji środków trwałych. Można powiedzieć, że to są tzw. obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

To jest pierwsza grupa czego to dotyczy.

Natomiast druga rzecz kogo to dotyczy i kto może amortyzować? Kto to będzie mógł stosować w ten skrócony okres amortyzacji? Tutaj niestety mamy bardzo skomplikowane zasady, wbrew zapowiedziom upraszczania prawa podatkowego, dlatego że tak: pierwsza rzecz podatnik będzie musiał ustalić, czy jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą w myśl ustawy Prawo o Przedsiębiorstwach.

Czyli już mamy pierwsze zadanie do wykonania. Nie dotyczy to wszystkich podatników, tylko określonej kategorii.

Druga rzecz to ta nieruchomość czy budowla musi być położona na odpowiednim terenie. Chodzi tutaj o obszar gmin, które po pierwsze są dotknięte stopą bezrobocia, a ta stopa bezrobocia musi wynosić co najmniej 150 procent.

Natomiast w zależności od tego, jak ona jest duża tak długie będą te okresy amortyzacji. I przepis mówi: oraz musi być spełniony drugi warunek – dochód na mieszkańca tej gminy musi być mniejszy niż 80 procent dochodu na mieszkańca kraju. Więc już mamy trzy warunki, które musimy sobie zweryfikować czy spełniamy, żeby taką amortyzację skróconą móc dokonywać.

MD: Jak ocenia Pani w ogólnym zarysie te zmiany, które są proponowane i na razie procedowane przez Sejm?

MZ: Ja powiem tak: Te zmiany jako takie, które są korzystne dla podatników należy ocenić pozytywnie. Natomiast jest tutaj pewien haczyk i pewna wątpliwość, jeżeli chodzi o te zmiany. Dlaczego? Dlatego, że przepisy mówią o tym, że te warunki dotyczące tej gminy, czyli tej stopy bezrobocia i tego dochodu na mieszkańca danej gminy, podatnik sprawdza i weryfikuje dopiero w miesiącu wprowadzenia danego środka trwałego do ewidencji.

Co to znaczy? Po pierwsze to znaczy to, że może się okazać, że kiedy zaczynamy inwestycję, zaczynamy budowlę – tutaj też trzeba wspomnieć, że to korzystne rozwiązanie będzie dotyczyło tylko tych podatników, którzy sami wytworzą, inaczej mówiąc kolokwialnie: wybudują sobie po prostu taki budynek albo takie budowle.

MD: Czyli ten zapis taki kontrowersyjny nieco o wytworzeniu we własnym zakresie środka trwałego oznacza po prostu wybudowanie budynku?

SEJM SKRÓCI OKRES AMORTYZACJI. NOWA USTAWA UDERZY W BIZNES? (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

MZ: To oznacza wybudowanie. Tak w podatkach możemy środek trwały albo nabyć, albo albo wytworzyć. Tutaj jest mowa o wytworzeniu w odniesieniu do nieruchomości wytworzenie to po prostu wybudowanie.

I teraz zaczynamy taki proces inwestycyjny tak, jak mówi zresztą uzasadnienie do ustawy. Celem jest wsparcie rozwoju gmin, już uproszczę: Polski A, czyli albo tych gmin, nazwijmy to uboższych. Więc dobrze, decydujemy się na rozpoczęcie takiej inwestycji i powiedzmy budowa elektrowni, budowa jakiś hal magazynowych nie trwa kilka miesięcy, to są procesy kilkuletnie.

I teraz powiedzmy, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy tę inwestycję, to ta gmina spełniała te warunki i liczyliśmy na to i to uwzględniał nasz biznes plan, że my tę amortyzację będziemy mieć skróconą.

Co się okazuje? My te warunki będziemy sprawdzać dopiero na miesiąc wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Czyli dopiero wtedy, kiedy ta budowla czy to wszystko będzie gotowe, zdatne do użytku i będziemy mogli zacząć to używać w naszym biznesie. A przez ten czas warunki w gminie mogą się kompletnie zmienić.

Tak więc tutaj ja bym postulowała, jeśli mogę, że w mojej ocenie przepisy powinny dotyczyć nie momentu wprowadzenia do ewidencji, jeśli celem ma być zachęcenie do inwestowania na określonych obszarach tylko ten moment, nie wiem, np. uzyskanie pozwolenia na budowę czy moment rozpoczęcia budowy w dzienniku budowy, żebyśmy wiedzieli, że zaczynając tam jako przedsiębiorca, jako inwestor, inwestycję – to my będziemy faktycznie mogli z tej skróconej amortyzacji skorzystać.

MD: To jeszcze proszę przypomnieć, gdzie podatnik będzie musiał szukać informacji, czy może z tej amortyzacji skorzystać. W ustawie o CIT czy gdzieś indziej?

MZ: No właśnie, to jest to, o czym mówiłam. Nasze prawo podatkowe, wbrew zapowiedziom wcale się nie będzie upraszczało. Tutaj żebyśmy ocenili czy my możemy skorzystać z tego skróconego okresu amortyzacji.

Pierwsza rzecz: tak jak mówiłam – oceniamy wielkość naszego przedsiębiorstwa. Druga rzecz: oceniamy na obszarze czy ta gmina jest dotknięta bezrobociem, ale musimy sięgnąć? Nie do ustawy o CIT, tylko idziemy sobie do obwieszczenia prezesa gusu. Potem sprawdzamy dochód na mieszkańca danej gminy, bo zarówno stopa bezrobocia, jak i dochód to są dwa warunki, które muszą być spełnione łącznie.

Ale gdzie tego dochodu szukamy? Szukamy tego z kolei w obwieszczeniu ministra finansów. Tak więc już mamy trzy inne przepisy niż ustawa o CIT, gdzie my weryfikujemy, czy z danego rozwiązania możemy skorzystać. Prawo przedsiębiorców, obwieszczenie gusu, obwieszczenie MF.

Jeszcze żeby było mało – to ta skrócona amortyzacja stanowi tak zwaną pomoc de minimis. Tak więc musimy sobie zweryfikować, czy my w ogóle już nie przekroczyliśmy tego poziomu pomocy, bądź musimy mieć w tyle głowy, że jeżeli wykorzystamy, czy ta amortyzacja będzie nam wchodziła do limitu pomocy de minimis. Więc niestety tutaj ustawa o CIT nam nie wystarczy.

MD: A co z tymi, którzy już amortyzują takie nieruchomości?

MZ: Jest to pewna, bym powiedziała trochę niesprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałam, uzasadnienie do ustawy mówi o tym, że te przepisy mają być zachętą do inwestowania na określonych obszarach. Jeżeli weźmiemy sobie przedsiębiorcę, który już na tych obszarach zainwestował, np. ja nie mówię, że on już amortyzuje, rozpoczął budowę jakiejś fabryki, jakiegoś zakładu produkcyjnego. Jemu niestety już ta skrócona amortyzacja nie będzie przysługiwała.

Dlatego, że w obecnej wersji przepisu one są tak skonstruowane, że będą dotyczyły tylko tych środków trwałych, które zostaną przyjęte po wejściu w życie tej ustawy. Więc wstecznie nie damy rady.

MD: Doradca podatkowa Mirosława Zugaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.

MZ: Dziękuję.

SEJM SKRÓCI OKRES AMORTYZACJI. NOWA USTAWA UDERZY W BIZNES? (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

INNE

Znamy już przebieg listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Wynika z niego, że rada obawia się polityki fiskalnej i regulacyjnej nowego rządu, gdyż będzie ona...

UNIA EUROPEJSKA

Jeszcze w tym miesiącu do Polski wpłynie 5 miliardów euro zaliczki z KPO- poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

FIRMA

PGNIG skierowało notę obciążeniową do konsorcjum w skład, którego wchodzi m.in Polimex Mostostal na kwotę prawie 245 milionów złotych. Chodzi o karę umowną z...

INNE

Sebastian Skuza nowym zastępcą przewodniczącego KNF - powołał go na wniosek szefa KNF premier Mateusz Morawiecki.

%d