Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

GPW

SANTENDER I BANK HANDLOWY WYPŁACĄ DYWIDENDY

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zielone światło na wypłatę dywidendy Santander Banku i Banku Handlowego. Santarnder po uwzględnieniu ryzyka portfela kredytów walutowych może wypłacić dywidendy w wysokości 30% zysku. Bank Handlowy może wypłacić prawie 100% wypracowanego zysku w 2020.

SANTENDER I BANK HANDLOWY WYPŁACĄ DYWIDENDY

Santander otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące polityki dywidendowej banku. Zgodnie z nią w II poł. 2021 r., bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 r. Jednocześnie Komisja, po zastosowaniu dodatkowych kryteriów związanych z portfelem kredytów walutowych banku, uznała, że maksymalny poziom dywidendy za ub.r. może wynieść 30% zysku za 2020 r.
Nadzór zalecił też bankowi niewypłacanie dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 r. oraz lat wcześniejszych.
Z kolei Bank handlowy dostał od KNF zielone światło na wypłatę dywidendy za ubiegły rok w wysokości 1.2 złotego na akcję.

Bank Handlowy z zysku za ubiegły rok, w wysokości 158,1 mln zł, na wypłatę dywidendy przeznaczy blisko 157 mln zł, reszta – czyli 1.3 mln zł, pójdzie na kapitał rezerwowy.

15 września – to termin ustalenia prawa do dywidendy, wypłata nastąpi 22 września.

Nadzór Finansowy zalecił także Santanderowi nie podejmowanie bez wcześniejszej konsultacji z KNF działań, które mogą obniżyć bazę kapitałową banku. Dotyczy to także wypłaty dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych czyli z 2019 r. oraz lat wcześniejszych czy wykupów akcji własnych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

POLSKA

Z kolei stratą rozpoczął rok Bank Millennium. W pierwszych trzech miesiącach roku bank stracił 122 mln zł. Rok wcześniej bank również otworzył ze stratą...

BIZNES I POLITYKA

Sberbank Europe AG bliski upadłości - ostrzega Europejski Bank Centralny. Sberbank Europe to zarejestrowana w Wiedniu unijna spółka-córka Sbierbanku, największego (pod względem wartości aktywów)...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

Wstępne wyniki spisu ludności 2021 są tematem rozmowy Marcina Dobrowolskiego z Dominikiem Rozkrutem, prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

GPW

Po ponad 8 procent traciły akcje największych giełdowych spółek energetycznych PGE, Eneii i Tauronu. To efekt ogłoszenia planów nowych emisji i znacznego rozwodnienia akcjonariatu...

%d bloggers like this: