Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FIRMA

SĄD NAJWYŻSZY OTWIERA DRZWI DO HANDLU W NIEDZIELĘ

Sąd Najwyższy o zakazie handlu w niedzielę. O tym czy sklep może być otwarty w niedzielę lub święta decyduje treść wniosku o wpis do rejestru. Jeśli „przeważająca działalność” podmiotu podana we wniosku podlega pod wyjątki od zakazu, handel jest dozwolony – wynika z postanowienia Sądu Najwyższego.

SĄD NAJWYŻSZY OTWIERA DRZWI DO HANDLU W NIEDZIELĘ

SN zajmował się w środę pytaniem słupskiego sądu rozpatrującego sprawę przedsiębiorcy obwinionego o złamanie zakazu. Słupski sąd nabrał wątpliwości, czy pojęcie „przeważająca działalność” należy interpretować w taki sposób, że rozstrzygające jest samo złożenie wniosku o wpis do rejestru zawierającego zwolnioną z zakazu handlu w niedzielę działalność, czy dopiero faktyczne prowadzenie takiej działalności.

Należy dojść do wniosku, że zwrot „przeważająca działalność” musi być rozumiany ściśle, to jest zgodnie definicją wynikającą z tego przepisu – powiedział sędzia Błaszczyk. W związku z tym Izba Karna SN odmówiła podjęcia uchwały w sprawie, gdyż – tu cytat – nie zaistniał istotny problem interpretacyjny.

Zgodnie zaś z zapisem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta „przeważająca działalność” oznacza rodzaj takiej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie o statystyce publiczne. – stwierdził Sąd Najwyższy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O zmianach zachodzących w chińskiej gospodarce rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z dr Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jaki jest deficyt handlu w Uni Europejskiej i jakie są tego przyczyny rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Piotrem Soroczyńskim, główym ekonomistą...

BIZNES I POLITYKA

Na początku tygodnia zakłady chemiczne – Grupa Azoty i Anwil – wstrzymały produkcję nawozów. To wywołało prawdziwy efekt domina i zaczęło uderzać w kolejne...

FINANSE OSOBISTE

Galerie handlowe buntują się i podnoszą najemcom czynsze o procent z zysków, jaki ci uzyskują w internecie.

%d bloggers like this: