Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INNE

RPP OBAWIA SIĘ POLITYKI NOWEGO RZĄDU

Znamy już przebieg listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Wynika z niego, że rada obawia się polityki fiskalnej i regulacyjnej nowego rządu, gdyż będzie ona miała duży wpływ na proces dezinflacji w Polsce.

RPP OBAWIA SIĘ POLITYKI NOWEGO RZĄDU

Większość członków Rady wskazywała, że zgodnie z listopadową projekcją w kolejnych kwartałach inflacja będzie się dalej obniżać, choć – tak jak już wcześniej przewidywano – spadek ten będzie wolniejszy niż dotychczas.

Podkreślano niepewność dotyczącą przyszłych stawek podatku VAT na towary żywnościowe i niepewność dotyczącą uregulowań w zakresie cen energii, a także innych elementów polityki fiskalnej w nadchodzących latach” – czytamy w tzw. minutkach RPP.

Większość członków Rady oceniała, że obecny poziom stóp procentowych oddziałuje w kierunku spadku inflacji, co w efekcie sprzyja obniżaniu się oczekiwań inflacyjnych i następuje wzrost realnych stóp procentowych.

W listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb, a miesiąc wcześniej aż o 75 pb.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O rekordowych wynikach Banku Pekao S.A, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Pawłem Strączyńśkim, wiceprezesem Pekao S.A.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy w Polsce mamy już bańkę w nieruchomościach i kiedy spadną ceny, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Szymonem Pifczykiem, autorem autor...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy KPO, wzrost płac oraz likwidacja tarcz antyinflacyjnych podbiją poziom inflacji, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z profesor Joanną Tyrowicz, członkinią Rady...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O ulgach dla przedsiębiorców oraz dla współwłaścicieli spółek z o.o. płacących ZUS, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Mirosławą Zugaj, partnerem w Chojnacka &...