Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

NBP

RPP: MOŻE TRZEBA BĘDZIE PODNIEŚĆ STOPY

Poznaliśmy minutki ekipy Glapińskiego. a tam niespodzianka.
Dynamika aktywności gospodarczej będzie w tym roku na fali wznoszącej, ale istnieje obawa, że tempo wzrostu może być mniejsze niż początkowo zakładano – wynika z zapisu kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Na spotkaniu zasygnalizowano też możliwą podwyżkę stóp.

STRATA NBP

Podczas kwietniowego posiedzenia, część członków Rady oceniała, że biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, na kolejnych posiedzeniach uzasadnione może być utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Niektórzy członkowie Rady wyrażali z kolei opinię, że w przypadku materializacji w kolejnych kwartałach czynników ryzyka oddziałujących w kierunku wyższej inflacji w średnim okresie, nie można wykluczyć konieczności podwyższenia stóp procentowych w przyszłości.

Poza tym niektórzy członkowie RPP wskazywali, że siła wpływu wyższych płac na ceny będzie uzależniona od wielu czynników, w tym od tempa ożywienia krajowej aktywności gospodarczej, zmian rentowności przedsiębiorstw, a także skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych.

Członkowie Rady na kwietniowym posiedzeniu ocenili, że dynamika aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach prawdopodobnie będzie rosnąć.

Jako czynnik wpływający na tempo wzrostu gospodarczego, członkowie Rady wskazywali, że przyczyniać się do tego mogą zwłaszcza korzystne uwarunkowania krajowego popytu wobec podwyższonej dynamiki wynagrodzeń, w tym w warunkach wzrostu płacy minimalnej oraz podwyżek w sektorze publicznym. >> Jednocześnie skala ożywienia gospodarczego jest obarczona niepewnością, a jednym z czynników ryzyka dla perspektyw aktywności gospodarczej jest dalsze kształtowanie się koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, czuli Republiki Federalnej Niemiec.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

INFLACJA

Inflacja CPI we Włoszech 3 miesiąc ustabilizowana. W czerwcu wyniosła 0.8% – podał włoski urząd statystyczny. To ważna informacja z 3 największej gospodarki strefy...

GOSPODARKA

W maju nastąpił spadek polskiego eksportu we wszystkich kategoriach, najmocniej, środków transportu - podał Narodowy Bank Polski.

USA

Akcje Trump Media rosły momentami nawet o ponad 50% w handlu przedsesyjnym, kilkadziesiąt godzin po próbie zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po starcie...

USA

Do rekordu wszechczasów doleciał kurs akcji Goldman Sachs w handlu przedsesyjnym. Wszystko za sprawą rewelacyjnych wyników jakie podał bank za drugi kwartał tego roku.