Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

GPW

RAFAKO GROZI UPADŁOŚCIĄ. KURS SPADA NA ŁEB, NA SZYJĘ. PREZES GOŚCIEM BIZNES24 O 16:30

Rafako grozi upadłością. To efekt wezwania do zapłaty 1.3 mld zł kar umownych (wraz z odsetkami), które spółka otrzymała od Tauronu.

Radosław Domagalski-Łabędzki
Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako

Tauron w środę wezwał konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Rafako w czwartek przed południem poinformowało w giełdowym komunikacie, iż zamierza złożyć wniosek o upadłość, zastrzegając, że nie oznacza to, iż którekolwiek z roszczeń Tauronu uznaje za uzasadnione.

„Niezależnie (…) od tego, że (…) Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności TAURON Wytwarzanie, to doręczenie Emitentowi Wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie Emitenta.”

Komunikat Rafako

Kurs Rafako leci na łeb, na szyję

Kurs Rafako po komunikacie o zamiarze złożenia wniosku o upadłość zaczął spadać o ok. 30 procent – najmnocniej w całym sWIG80.

RAFAKO GROZI UPADŁOŚCIĄ. KURS SPADA NA ŁEB, NA SZYJĘ. PREZES GOŚCIEM BIZNES24 O 16:30
NAJMOCNIEJSZE I NAJSŁABSZE SPÓŁKI W SWIG80 O 11:45, ŹRÓDŁO: TELEWIZJA BIZNES24

Tauron – drugi największy wytwórca energii elektrycznej w Polsce – twierdzi, że wady nowego bloku energetycznego nie zostały dotychczas naprawione. Nie wypalić miały również dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia – w toku postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP.

Rafako odrzuca roszczenia twierdząc, że przyczyną awarii bloku było używanie węgla nieznanego pochodzenia, który nie spełniał jakościowych wymagań dla kotłów pracujących w warunkach wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia.

Najnowszy w Polsce blok węglowy o mocy 910 megawatów został wyłączony w drugim tygodniu sierpnia 2022 roku. Blok kosztował ponad 6 mld zł, został uruchomiony w listopadzie 2020 r.

Prezes Rafako gościem BIZNES24

Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako, będzie gościem telewizji BIZNES24 dziś (czwartek, 12 stycznia) o godzinie 16:30. Oglądaj na platformach satelitarnych, w sieciach kablowych, oraz na https://biznes24.tv

CZYTAJ TEŻ: RAFAKO GROZI UPAŁOŚĆ. TAURON ZARZUCA SZANTAŻ BIZNESOWY (ROZMOWA)

Przeczytaj komunikat spółki Rafako

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu _”Emitent”_ podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 12 stycznia 2023 roku podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, a nadto w tym samym dniu w strukturach Emitenta rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przedmiotowa decyzja, jest podyktowana następującymi względami.

W aktualnej ocenie Zarządu Emitenta, zasadnym jest uznanie, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku, a więc w dniu doręczenia Emitentowi przez TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie _”TAURON Wytwarzanie”_, adresowanego do Emitenta, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1.312.440.218,91 zł _miliard trzysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 91/100_ _”Wezwanie”_, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, zaistniał stan niewypłacalności Emitenta.

Niezależnie bowiem od tego, że – jak poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku – Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności TAURON Wytwarzanie, to doręczenie Emitentowi Wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie Emitenta.

Kluczowymi dla kontynuacji działalności Emitenta – co wskazywano w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również dla restrukturyzacji Emitenta, są:

1. zakończenie z powodzeniem tzw. procesu inwestorskiego Emitenta, a więc znalezienie dla Emitenta inwestora, który nabyłby od PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie 7.665.999 akcji Emitenta oraz od Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol 34.800.001 akcji Emitenta, a także udzieliłby Emitentowi finansowania _”Proces Inwestorski”_;
2. zawarcie ugód lub porozumień z kluczowymi kontrahentami Emitenta;
3. realizacja zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, zatwierdzonego prawomocnie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20, układu _”Układ”_;
4. zapewnienie Emitentowi źródeł finansowania umożliwiających pozyskanie przez Emitenta nowych kontraktów.

W ocenie Zarządu Emitenta, doręczenie Emitentowi Wezwania, łącznie ze związanym z tym zagrożeniem skorzystania przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” _”Kontrakt”_ gwarancji należytego wykonania Kontraktu, opiewających na kwotę łączną 549.820.561,76 zł _pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100_, dalece negatywnie wpływa na dotychczasowe predykcje i prognozy odnośnie do osiągnięcia przez Emitenta powyższych celów.

Zarząd Emitenta liczy się bowiem z tym, że w świetle sporu Emitenta z TAURON Wytwarzanie odnośnie do roszczeń zgłoszonych w Wezwaniu, z uwzględnieniem zagrożenia skorzystania przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu gwarancji należytego wykonania Kontraktu, które niezależnie od tego, czy będzie zasadne w świetle faktów i prawa, może skutkować skierowaniem przez gwarantów roszczeń wobec Emitenta, żaden podmiot nie będzie zainteresowany inwestycją w Emitenta w ramach Procesu Inwestorskiego.

Zaistniały stan rzeczy, związany z postawą TAURON Wytwarzanie wyrażającą się w doręczeniu Wezwania, nie daje w ocenie Zarządu Emitenta, również podstaw do pozytywnych predykcji i prognoz odnośnie do zawarcia przez Emitenta i TAURON Wytwarzanie ugody w ramach prowadzonej mediacji. Stan ten, może również wpłynąć negatywnie na trwające mediacje i negocjacje z pozostałymi kluczowymi kontrahentami Emitenta.

Potencjalne skorzystanie przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu gwarancji należytego wykonania Kontraktu, według predykcji i prognoz Zarządu Emitenta, uniemożliwi, a co najmniej istotnie ograniczy, możliwość ustanawiania przez Emitenta zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby pozyskania przez Emitenta nowych kontraktów.

Z tego też względu, z ostrożności i celem wypełnienia obowiązków nałożonych prawem na Zarząd Emitenta, podjęto decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, a nadto w tym samym dniu rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem, w trakcie których to prac kontynuowane będą oceny odnośnie do kwestii zaistnienia stanu niewypłacalności Emitenta, a także analizowane przyszłe zdarzenia dotyczące Emitenta i jego otoczenia.

Emitent będzie informował o wszystkich istotnych zdarzeniach, a dotyczących informacji przekazanej w tym raporcie bieżącym, w odrębnych raportach bieżących.

Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

RAFAKO GROZI UPADŁOŚCIĄ. KURS SPADA NA ŁEB, NA SZYJĘ. PREZES GOŚCIEM BIZNES24 O 16:30

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

GPW

Mamy pierwsze rozczarowanie tegorocznego sezonu wyników na GPW. Już po środowej sesji rynkowy broker, spółka XTB podała że w ostatnim kwartale 2022 roku zarobiła...

GOSPODARKA

Santander chce wyemitować obligacje o wartości 5 mld zł. Santander podał, że obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zostanie ustalona w...

GPW

Millennium na czele mWIG40 po świetnych wynikach. Kurs banku rósł o 9.30 o 4.5 procent - dodając do wczorajszej kapitalizacji dokładnie tyle, ile bank...

GPW

Alumetal zwiększył zyski o 78% rok do roku do ponad 56 milionów złotych znormalizowanedgo zysku netto- podała firma publikując wstępne wyniki.

%d bloggers like this: