Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

BIZNES I POLITYKA

PZU CHCE DYWIDENDY Z PEKAO SA

PZU, jako akcjonariusz Banku Pekao SA, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao o wypłatę dywidendy w wysokości maksymalnie 3,21 zł na akcję – poinformował bank w komunikacie.

PZU CHCE DYWIDENDY Z PEKAO SA

Propozycja PZU jest wariantowa i uzależniona od ostatecznego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych. W przypadku, gdyby KNF dopuścił, by na dywidendę trafiło do 50% zysku za 2020 roku, PZU proponuje, by dywidenda z akcji Banku Pekao wyniosła 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł.
PZU jest największym akcjonariuszem Pekao SA – ma 20% akcji.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

RYNKI

Chcesz dywidendę z CD Projekt? Na decyzję masz mało czasu, bo trzeba ją podjąć najpóźniej w czwartek.

POLSKA

Bogdanka podzieli się zyskiem za 2021 rok - dywidenda wyniesie 2,5 zł na akcję.

POLSKA

Akcjonariusze bez dywidendy z PGE.

POLSKA

Lotos nagrodzi akcjonariuszy i 29 lipca wypłaci blisko 650 milionów zł dywidendy za 2021 rok.

%d bloggers like this: