Connect with us

Hi, what are you looking for?

BANKI

POLSKI ŁAD UDERZY W BANKI I ICH KLIENTÓW

Sektor bankowy jest zaniepokojony zmianami podatkowymi zaproponowanymi w Polskim Ładzie i wskazuje, że zmiany prowadzą do większej nieprzewidywalności w ocenie kredytowej firm i obywateli – napisał Związek Banków Polskich w opinii do projektu ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu.

Fot. Eduardo Soares / Unsplash.com

Zdaniem bankowców niepokojąca jest też skala zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
W ocenie banków, ale także wielu ekspertów gospodarczych zaprojektowane zmiany doprowadzą do silnego zwiększenia obciążeń fiskalnych istotnej części obywateli i wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. W ten sposób pozyskała 9 miliardów euro.

OTOCZENIE MAKRO

Sierpniowa sprzedaż detaliczna państwa środka znowu mocno rozczarowała.

FINANSE

Jeden z największych Polskich producentów taboru kolejowego w pierwszym półroczu 2021 roku bez sukcesów, ponieważ wyniki są lekko gorsze niż przed rokiem.