Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT – rozmowa BIZNES24.

Roman Młodkowski, w imieniu całej naszej redakcji, ale w nic nie mniejszym stopniu w imieniu naszego partnera merytorycznego – firmy doradztwa podatkowego MDDP witam państwa w programie Ład, Podatki i Praktyka – w specjalnym programie, który poświęcamy zmianom, które już od stycznia wchodzą w życie. Zmianom, które wymagają też wielu wyjaśnień. Dzisiaj przyjrzymy się wspólnie z mecenasem Łukaszem Kosonowskim – doradcą podatkowym i radcą prawnym w MDDP – w kwestii estońskiego CIT-u. Witam bardzo serdecznie panie mecenasie.

ŁUKASZ KOSONOWSKI, DORADCA W MDDP: Dzień dobry państwu, dzień dobry.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9.9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT

RM: Estoński CIT jest już z nami od jakiegoś czasu, ale Polski Ład wprowadza korekty. Wydaje się, że korekty, które czynią go bardziej użytecznym narzędziem. Zacznijmy może od tego do kogo w tej wersji od stycznia 2022 roku jest adresowany.

ŁK: Tak, faktycznie Polski Ład w zakresie CIT-u estońskiego przynosi kilka pozytywnych zmian, które pozwolą na pewno stosować ten model opodatkowania szerszej grupie podatników niż dotychczas. Kto może skorzystać z CIT-u estońskiego? Może skorzystać spółka w określonej formie prawnej. Dotychczas była to spółka z o.o. i spółka akcyjna. Ale od 1 stycznia 2022 roku będzie to również spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Także to jest taki absolutnie podstawowy wymóg uprawniający do skorzystania z CIT-u estońskiego. Natomiast tych wymogów jest oczywiście wiele więcej.

RM: Tak, bo np. są wymogi związane z rezydencją podatkową, czy charakterem działalności.

ŁK: Zgoda. Jeśli chodzi o rezydencję podatkową – to jeżeli już mamy tę spółkę w określonej formie prawnej to oczywiście musi być to polski rezydent podatkowy, bo to się wydaje dość oczywiste. Oczywiste – to znaczy spółki zarejestrowane zgodnie jakby w polskim sądzie, zgodnie z tymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych są zazwyczaj polskimi rezydentami podatkowymi. Więc tutaj raczej większego problemu nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to szczerze trzeba przyznać, że ta regulacja jest adresowana do niemal wszystkich branż.

Choć z jednym wyjątkiem – to znaczy z wyjątkiem podmiotów działających w branży udzielającej finansowania i kredytowania. A więc takiej branży finansowej, można powiedzieć. Natomiast również niektórzy podatnicy też będą wykluczeni z tego modelu opodatkowania. Np. podatnicy, których dochody są zwolnione z podatku dlatego, że działają w np. na terenie stref ekonomicznych, czy też np. podatnicy, którzy uzyskują większość swoich przychodów z szeroko pojętego źródła przychodów pasywnych. A więc np. licencji, wierzytelności, odsetek i tym podobnych.

CZYTAJ TEŻ: JAK OSZCZĘDZIĆ NA PODATKACH W POLSKIM ŁADZIE, CZYLI PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA PO NOWEMU

RM: Tak więc rozumiem też, że istotne są takie kwestie, jak np. sprawozdania finansowe wykonywane według ustawy o rachunkowości a nie np. międzynarodowych standardów rachunkowych. No i też minimalne zatrudnienie: trzy osoby. Chociaż z drugiej strony prosta struktura kapitałowa – co to w praktyce może oznaczać ten wymóg?

ŁK: Tutaj dotykamy tak naprawdę dwóch takich kluczowych, można powiedzieć warunków i przesłanek, które muszą być spełnione przez podatników, żeby można było wybrać ten CIT estoński. Jeżeli chodzi o minimalne zatrudnienie- to ten wymóg sprowadza się do tego, aby podatnik stosujący CIT estoński zatrudniał co najmniej trzy osoby – trzech pracowników na podstawie umowy o pracę, lub ewentualnie na podstawie innej umowy z tytułu której spółka będzie płatnikiem składek ZUS, oraz płatnikiem z tytułu podatku PIT.

Warto zaznaczyć, że dla nowych spółek, czy też dla podatników, których skala działalności jest mniejsza dla tzw. małych podatników – ten wymóg akurat jest istotnie złagodzony – dla podatników rozpoczynających działalność będzie to oznaczać, że w pierwszym roku mogą jeszcze w ogóle nikogo nie zatrudniać a powinni w kolejnych latach zwiększać zatrudnienie a dla tzw. małych podatników będzie to oznaczać, że wystarczy iż zatrudnią jedną osobę.

RM: Ale za to nie wlicza się do zatrudnionych udziałowców. Rozumiem, że nawet w sytuacji jeśli oni są oprócz bycia udziałowcami zatrudnieni w firmie to po prostu…

ŁK: Celem CIT-u estońskiego – celem ustawodawcy było to, żeby zwiększać zatrudnienie w związku. Z tym nie liczymy udziałowców ani akcjonariuszy do tego limitu.

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT – ograniczenia

RM: Ale wciąż wspólnikami mogą być w takiej spółce, która korzysta z dobrodziejstwa CIT-u estońskiego wyłącznie osoby fizyczne. No i nadal nie może spółka, przynajmniej, posiadać podmiotów zależnych. Rozumiem, że ten wymóg już w przypadku osób fizycznych będących udziałowcami nie obowiązuje, bo do tej pory było takie ograniczenie?

ŁK: Tak i to jest takie, bym powiedział dotkliwe ograniczenie, które cały czas pewnie będzie troszkę blokować i zmniejszać popularność i powszechność tej formy opodatkowania. Bo mimo bardzo wymiernych korzyści, o których może jeszcze za chwilę uda nam się powiedzieć, to wciąż taką barierą będzie m.in. ten wymóg tzw. prostej struktury kapitałowej. On w praktyce będzie oznaczał dwie rzeczy: to znaczy wspólnikami spółki, która rozlicza się CIT-em estońskim muszą być właśnie wyłącznie osoby fizyczne z jednej strony.

A z drugiej strony ta spółka, która stosuje ten model opodatkowania nie może mieć udziałów w żadnych podmiotach zależnych. I to niewątpliwie będzie wciąż pewną barierą.

CZYTAJ TEŻ: ULGI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA (ROZMOWA)

RM: Jest kilka takich dodatkowych obowiązków związanych z zawiadomieniem urzędu skarbowego o wyborze informacji o zyskach niepodzielonych, sporządzeniu korekty wstępnej, opodatkowaniu dochodu na przekształceniu. Co rok trzeba składać oświadczenia wspólników o podmiotach, w których posiadają co najmniej 5 procent kapitału. Ale ja bym chciał Pana zapytać o inną rzecz: termin zapłaty estońskiego CIT? 20 lipca roku, w którym dokonano wypłaty zysku. Jak to będzie pracowało w praktyce?

ŁK: Dotykamy można powiedzieć tego piękna całego piękna tej regulacji, jaką jest CIT estoński. Piękna oczywiście z perspektywy podatników. Bo to jest główna zaleta dla stosowania tego modelu opodatkowania. Mianowicie termin zapłaty podatku jest odroczony zasadniczo do momentu wypłaty zysku do wspólników. I jeżeli np. zysk za rok 2022 spółka wypłaci na początku roku 2023 to podatek CIT w tym modelu estońskim będzie płatny dopiero w terminie do 20 lipca roku 2023.

Ale to też jednocześnie oznacza, że biorąc pod uwagę okres stosowania- taki ustawowy okres stosowania tej regulacji czyli 4 lata; jeżeli w tym okresie zyski nie zostaną wypłacone to tak naprawdę mówimy o możliwości odroczenia płatności podatku nawet na okres około czterech i pół roku.

RM: Dobrze. I teraz jeszcze powiedzmy króciusieńko o stawkach dla małych i nowych podatników – to będzie?

ŁK: Tak. Jeżeli chodzi o stawki to faktycznie trzeba różnicować między małych podatników, oraz pozostałych. Mali podatnicy to ci, których obroty nie przekraczają 2 miliony euro. I dla nich ta stawka będzie na pewno nie wyższa, niż 20 procent. Mówimy o opodatkowaniu łącznym podatkiem CIT, oraz podatkiem PIT od tych zysków, które są wypłacone.

W rzeczywistości może być ona nawet mniejsza – może wynosić 18.1 procenta. To te rozbieżności wynikają z nie do końca precyzyjnej treści regulacji. Natomiast dla pozostałych podatników mówimy o stawce albo 25 procent. Ale na pewno nie wyższej. Podkreślam: łącznego opodatkowania CIT i PIT. Albo być może przy takiej bardziej korzystnej interpretacji, którą gdzieś w mediach już nawet Ministerstwo Finansów potwierdzało – będzie to tylko i wyłącznie 21.2 procent.

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT
POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT

RM: Panie mecenasie. Zostały nam dwie minuty. Ja bym chciał jeszcze zapytać o coś, o co pytają nasi widzowie: jeden z maili dotyczących tego tematu: „posiadam samochód w leasingu trzyletnim, który kończy się we wrześniu 2022 roku. Czy prawdą jest, że od nowego roku wykup auta po leasingu na osobę prywatną będzie niemożliwy, a jeżeli już – to tak, ale z pięcioletnim okresem karencji podatkowej. Czyli, że nie będzie można sprzedać tego samochodu przez pięć lat?”

ŁK: No tak. Polski Ład oprócz tych takich korzystnych regulacji, jak na przykład w zakresie dotyczącym CIT-u estońskiego zawiera niestety szereg regulacji, które będą skutkować wzrostem opodatkowania, między innymi w zakresie leasingu. Faktycznie odpowiadając na pytanie naszego widza: będzie tak, że nawet jeżeli umowę leasingu zawarliśmy przed wprowadzeniem Polskiego Ładu np. rok, dwa lata temu.

Ale wykupywać będziemy samochód już po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu – a więc po pierwszym stycznia 2022 roku będzie to oznaczać, że nawet jeżeli wykupimy ten samochód na osobę prywatną w zakresie PIT zmienią nam się zasady opodatkowania- aby sprzedać ten samochód bez podatku będziemy musieli poczekać pięć lat. A nie sześć miesięcy, tak jak było do tej pory.

RM: Pytaniem, a raczej odpowiedzią na pytanie pana Andrzeja – naszego widza-przedsiębiorcy kończymy dzisiejsze wydanie Ładu, Podatków i Praktyki. Naszym przewodnikiem przez meandry podatkowe dzisiaj był pan Łukasz Kosonowski – doradca podatkowy i radca prawny w firmie doradztwa podatkowego MDDP, która jest partnerem merytorycznym naszego cyklu. Dziękuję serdecznie i dużo powodzenia dla pana i dla państwa, również w sprawach podatkowych.

ŁK: I dla podatników, przede wszystkim.

RM: Dziękujemy bardzo.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9.9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

POLSKI ŁAD I ZMIANY W CIT

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

Wiceminister finansów Artur Soboń o nadchodzących zmianach w CIT w rozmowie z Marcinem Dobrowolskim z BIZNES24.

POLSKA

Od 1 lipca stawka PIT spadnie z 17 do 12 procent. To jedna ze zmian wprowadzonych przyjętą wczoraj przez Sejm nowelizacją.

POLSKA

Dzisiaj ostatni dzień na złożenie PIT - termin upływa o północy.

POLSKA

Rząd proponuje obniżkę podatków. Tym razem naprawdę. Ale obniżkę w stosunku do podwyżki, którą m.in. przedsiębiorcom zafundował w ramach Polskiego Ładu.

%d bloggers like this: