Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

PO OPINII RZECZNIKA TSUE AKCJE KANCELARII PRAWNICZYCH ZYSKUJĄ. NOWE POLE BIZNESU DLA PRAWNIKÓW? (ROZMOWA)

O tym jak opinia rzecznika generalnego TSUE wpłynęła na kondycję kancelarii prawniczej zajmującej się obsługą umów na frankowe kredyty hipoteczne rozmawiał Marcin Dobrowolski z BZINES24 z Kacprem Jankowskim, wiceprezesem Votum.

PO OPINII RZECZNIKA TSUE AKCJE KANCELARII PRAWNICZYCH ZYSKUJĄ. NOWE POLE BIZNESU DLA PRAWNIKÓW? (ROZMOWA)
żródło: BIZNES24

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Opinia rzecznika TSUE wstrząsnęła notowaniami banków na warszawskiej giełdzie. Ale z drugiej strony podniosła kurs akcji kancelarii prawniczej, która specjalizuje się w obsłudze umów na frankowe kredyty hipoteczne. Z nami jest wiceprezes kancelarii Votum, Kacper Jankowski. Dzień dobry.

KACPER JANKOWSKI, VOTUM: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Otwierają się przed Wami nowe pola, pola do zagospodarowania przez prawników, czy w ogóle przez prawników na naszym rynku prawniczym. Coś tak szerokiego, jak samo kwestionowanie kredytów frankowych?

KJ: Niewątpliwie wczorajsza opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a właściwie rzecznika generalnego TSUE, była bardzo ważnym kamieniem milowym w tym całym, powiedziałbym sporze między kredytobiorcami a bankami. Oczywiście z naszego pułapu widzenia jako grupy kapitałowej reprezentującej interesy blisko 35 tysięcy kredytobiorców frankowych, nabiera ona szczególnego znaczenia.

Przypomnę, że wczorajsza sprawa, czy też opinia wydana we wczorajszej sprawie dotyczyła pytania sądu warszawskiego, czy w przypadku nieważności umowy w związku z zawarciem w niej nieuczciwych postanowień umownych, stronom sporu czyli bankowi oraz kredytobiorcy, prócz zwrotu pieniędzy, czyli bank zwraca raty, opłaty, prowizje, ubezpieczenia, a kredytobiorca zwraca bankowi kapitał, a także odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu zwłoki; strony te mogą domagać się jakichkolwiek świadczeń, w tym powiedzmy bezumownego korzystania z kapitału, odszkodowania, zwrotu kosztów czy też waloryzacji.

MD: Ale czy po wczorajszej opinii rzecznika TSUE rozdzwoniły się u Was telefony? Dużo się klientów, potencjalnych zgłosiło?

KJ: Oczywiście, że tak, ponieważ ta opinia odpowiedziała na pierwszą tezę korzystnie. Czyli tak, nie stoi nic na przeszkodzie prawa unijnego, żeby kredytobiorca mógł od banku domagać się takich roszczeń. Natomiast prawo unijne stoi w sprzeczności (i to jest odpowiedź na drugi człon tego pytania) w związku z tym, żeby bank takich roszczeń domagał się od kredytobiorcy. I przypomnę, że jest to oczywiście stanowisko, które jest utrwaleniem stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Rzecznika Finansowego.

Więc rzeczywiście ja bym zwrócił uwagę, panie redaktorze, na jeszcze jedną szczególną rzecz: to znaczy to stanowisko w krótkim terminie z pewnością wpłynie na ewentualne proponowane przez banki ugody, to znaczy ta opinia dezaktualizuje, jeżeli można to nazwać korzystność tych ugód, pomijając, że one w zestawieniu z możliwościami sądowymi są dalece niekorzystne.

MD: Rozdzwoniły się telefony, Klienci pewnie kontaktują się nie tylko z waszą kancelarią, ale w ogóle z obsługującymi ich prawnikami. Myślę sobie, że to idealna sytuacja dla przedsiębiorcy. Takie nagłośnienie sprawy i klienci, którzy się sami z przedsiębiorcą kontaktują. W naszej redakcji często rozmawiamy o tym jaki jest koszt pozyskania klienta w różnych branżach. Pytamy o to też naszych widzów. U Was pewnie teraz minimalny?

KJ: Tak, rzeczywiście ten koszt znacząco spada z prostego powodu. Aktualnie jako grupa kapitałowa mamy blisko 10 tysięcy korzystnych wyroków dla naszych klientów i ci klienci są doskonałym nośnikiem informacji. I chwalą się tym.

MD: A niekorzystnych?

KJ: Niekorzystnych wyroków, gdybyśmy spojrzeli na statystyki ogólnorynkowe, jest ich około 97 procent. My tę statystykę zawężamy. Staramy się skrupulatnie dobierać sprawy, więc tych spraw, które są uznawane jako oddalenie powództwa, pierwszą instancją jest około 2%. Natomiast nie mamy jeszcze ani jednej prawomocnie przegranej. Te, które były niekorzystne w drugiej instancji, skierowaliśmy do Sądu Najwyższego, oczywiście w postaci skargi kasacyjnej.

MD: Panie mecenasie, ilu frankowiczów już skierowało w skali kraju sprawy do sądów?

KJ: Szacuje się, że aktualnie na etapie postępowania sądowego jest około 180 tysięcy postępowań. W 2021 r. do sądu wytoczono około 58 tysięcy nowych. W zeszłym roku 62 tys. pozwów, więc jest wzrost około 9%. Natomiast rzeczywiście ta opinia wczorajsza wpłynęła na dwie grupy klienckie. Pierwszą, to jest taka, która zastanawiała się, co z tą sprawą zrobić i wcześniej się już do nas zgłosiła, oczekując na właśnie tą jakże korzystną opinię.

Oraz druga grupa to jest taka, która podjęła od dnia wczorajszego, no i tutaj wyszczególnię jedną konkretną grupę, (powiedziałbym póki co jeszcze opinią, bo oczekujemy oczywiście na wyrok w tej sprawie). Niemniej jednak ta opinia też otwiera takie okno ciekawości dla kredytobiorców, a jest ich około 300 do 400 tysięcy, którzy spłacili już swoje zobowiązania frankowe.

MD: Panie Prezesie, jeszcze na koniec pytanie. Będziecie rekrutować teraz wielu nowych prawników, żeby zagospodarować te wszystkie pola, które Wam się otworzyły?

KJ: Od 2019 roku, czyli od roku ogłoszenia sprawy frankowej…

MD: Już teraz, Panie prezesie, nie w 2019. Teraz będziecie rekrutować?

KJ: Na bieżąco rekrutujemy. Zaczęliśmy od 2019. Aktualnie na nasz „staff frankowy” to jest blisko 500 osób.

MD: Votum zyskuje 1,5 procent na GPW. Bardzo dziękuję. Kacper Jankowski, wiceprezes Votum był naszym gościem.

KJ: Dziękuję serdecznie, Do usłyszenia.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, czy polscy przedsiębiorcy boją się technologii cyfrowych, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Rafałem Boguszewskim, ekspertem Departamentu Badań i Analiz BGK.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach finansowych i planach rozwoju Grupy Klepsydra rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Markiem Cichewiczem, prezesem Grupy Klepsydra.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O akcjach Kernela i decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jarosławem Dominiakiem, prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O rosnących zarobkach w Polsce i o tym jak te wzrosty wpłyną na gospodarkę rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z dr Kazimierzem Sedlakiem, dyrektorem...