Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FIRMA

PIENIĄDZE DLA MŚP DO WZIĘCIA W RAMACH ŚCIEŻKI SMART (ROZMOWA)

O pieniądzach do wzięcia dla MŚP w ramach tzw. ścieżki SMART rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Mariolą Misztak-Kowalską, zastępcą zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

WIĘCEJ KOBIET W ZARZĄDACH
FOT.: Amy Hirschi / Unsplash

NATALIA GORZELNIK, BIBZES24: Są pieniądze do wzięcia dla małych i średnich przedsiębiorców. W ramach programu SMART do rozdysponowania jest pula 2 mld 800 mln euro w ramach funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki. O tym, kto może postarać się o te środki porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP. Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MARIOLA MISZTAK-KOWALSKA, PARP: Dzień dobry. Bardzo się cieszę za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli mówimy o 2,8 miliarda euro tak, jak już pani powiedziała, to mówimy o pieniądzach dla małych i średnich przedsiębiorców, bo to jest właśnie budżet programu FENG, który będzie przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorców. A na co przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie? W ramach tej kwoty prawie dwa i pół miliarda euro, czyli to jest jak wiadomo, dużo powyżej 10 miliardów złotych przy dzisiejszym kursie to pieniądze dla przedsiębiorców na ich kompleksowe projekty, które związane są z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których powstają innowacyjne produkty bądź ulepszane, unowocześnione są innowacyjne procesy. Lub też te procesy innowacyjne, produkty innowacyjne są przez przedsiębiorców wdrażane. Ścieżka SMART – tak nazywa się roboczo pierwszy priorytet, wsparcie dla przedsiębiorców właśnie w tym dużym, unijnym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

NG: A można by odcyfrować tę innowacyjność? To znaczy co konkretnie musi być zrobione, na co właściwie (przykładowo) można postarać się o te środki? Mówimy o przedsiębiorstwach, w których nie ma działów R&D, a po prostu o przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które zastanawiają się, (a może nawet nie mają świadomości), że mogą coś innowacyjnego wdrożyć.

O pieniądzach do wzięcia przez MŚP w ramach ścieżki SMART rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Mariolą Misztak-Kowalską,
źródło: BIZNES24

MM-K: Co to jest innowacyjność? Innowacyjność jest zdefiniowana na pewno w wielu dokumentach, my się posługujemy taką najbardziej powszechną, ona też występuje w dokumentach, patentach unijnych, z podręcznika. No ale co to jest, jeżeli mówimy o innowacyjnym produkcie, (podkreślam produkt to jest wyrób lub usługa) to innowacyjnym produktem jest taki produkt, który jest nowy lub ulepszony, znacząco ulepszony w stosunku do produktów dostępnych na rynku. Bo tutaj mówimy o innowacyjności na poziomie kraju. Jednocześnie te nowe czy ulepszone cechy produktu muszą mieć istotne znaczenie dla odbiorców. Czyli co to może być? To zależy czym zajmuje się przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca zajmuje się powiedzmy produkcją różnego rodzaju zawiasów do drzwi i wie, że jego klienci obecni, potencjalni potrzebują zawiasu, który nie otwiera się przy jakiś temperaturach albo właśnie otwiera się przy jakiejś temperaturze – czegoś takiego nie ma na rynku – i wie, że będzie miał na to popyt, znaczy, że tego oczekują przedsiębiorcy; no to robi badania. My to nazywamy pracami badawczo-rozwojowymi. Czy to są badania przemysłowe, prace rozwojowe w celu zbadania tych cech, przy jakich parametrach, w jaki sposób mogę uzyskać ten lepszy, ulepszony produkt o nowych parametrach. I teraz tutaj są dla mikro i małych przedsiębiorców są dwie drogi. Bo albo może być tak, że rzeczywiście ja wiem, potrzebuję, tego potrzebują moi klienci. Muszę zrobić cały proces badawczo-rozwojowy, aby uzyskać takie wyniki, żeby uzyskać w tym przypadku, w tym przykładzie taki zawias, na jaki czekają moi klienci. Czyli jeżeli dla nich przeszkodą jest to, że zamki się nie domykają przy temperaturze minus 5 stopni, to muszę zrobić takie badania, które udowodnią, że przy zmianie materiałowej, przy zmianie odpowiedniej izolacji, różnych rzeczach. Trudno mi w tej chwili powiedzieć jakie to są w tej chwili…

NG: Firmy, które niekoniecznie tworzą takie działania związane z powstawaniem swoich konkretnych, nowych produktów, to chyba też jest dalej szansa, bo doczytałam, że tutaj też w grę wchodzą kwestie zrównoważonego rozwoju i internacjonalizacji. Jak rozumiem, wprowadzenie rozwiązań z zakresu OZE lub też plany rozwoju międzynarodowego również mogą wchodzić w grę?

MM-K: Inaczej. Jeżeli mówimy o ścieżce SMART, o pierwszym priorytecie, o tej największej puli, to pieniądze są na projekty kompleksowe. I tak jak pani redaktor powiedziała, można uzyskać również wsparcie na te dodatkowe moduły, ale każdy projekt musi się składać z minimum jednego modułu obligatoryjnego. Moduły obligatoryjne dla MŚP są dwa. Jeden to jest moduł B+R wtedy, gdy chcemy przeprowadzić w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe w celu uzyskania tego nowego produktu lub ulepszenia procesu. I wtedy koszty tych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzanych w dużej mierze przez pracowników firmy, ale często też przez pracowników uczelni czy w ogóle przez instytut badawczy, bo pracach B+R do 70% kosztów można w podwykonawstwie wykonać. Lub można mieć i moduł B+R, czyli to dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych i moduł wdrożenie innowacji, czyli już tę inwestycję, która wynika z tego wdrożenia tego nowego produktu lub nowego procesu – to, co wynika z prac B+R.

NG: Jakie są terminy składania tych wniosków i gdzie?

MM-K: Tylko dokończę: można również mieć już gotowe prace i je wdrażać. I jak się ma jeden z tych modułów obligatoryjnych, czyli moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji to dla kompleksowości swego projektu można dołożyć moduł infrastrukturę B+R, czyli stworzenie swojego CBR-u, właśnie zazielenienie czyli różnego rodzaju rozwiązania te uzieleniające działalność, cyfryzacja czy też moduł internacjonalizacji czy kompetencji. Ale te moduły są jakby dodatkowe, fakultatywne. Moduł B+R i wdrożenie innowacji musi być.

NG: Więcej informacji na stronie internetowej PARP-u. Dziękuję pięknie za rozmowę. Mariola Misztak-Kowalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP. Dziękuję bardzo.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

PIENIĄDZE DLA MŚP DO WZIĘCIA W RAMACH ŚCIEŻKI SMART (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że nastąpił trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych i Inflacja HICP w strefie euro wyniosła osiem i pół procent rok...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy obniżka zapowiadana przez rząd pomoże piekarniom rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Grzegorzem Putką, prezesem zarządu Piekarni Putka.

USA

Amazon pobił oczekiwania rynku. Swoje wyniki za 4 kwartał opublikował również Amazon. Spółka należąca do jednego z najbogatszych ludzi na ziemi miała ponad 149...

USA

Kwartalna sprzedaż Apple najgorsza od 6 lat. Sprzedaż Apple spadła o 5% w IV kwartale zeszłego roku i jest to największy kwartalny spadek od...

%d bloggers like this: