Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

PIENIĄDZE DLA FIRM DO WZIĘCIA Z BGK (ROZMOWA)

O podpisaniu przez BGK umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i o tym co umożliwi współpraca oparta na tej umowie rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Mateuszem Olszakiem, dyrektorem programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK.

PIENIĄDZE DLA FIRM DO WZIĘCIA Z BGK (ROZMOWA)
Źródło: BGK

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK. Dzień dobry.

MATEUSZ OLSZAK, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Jak Państwo podajecie – te 3 miliardy złotych zmobilizowane dzięki tej umowie pozwolą przedsiębiorstwom w całej Polsce dynamicznie rozwijać się, no i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski. Co to za pieniądze? Na jakich zasadach będzie można po nie sięgnąć?

MO: Może zacznę od tego, czym jest w ogóle program InvestEU tak, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, jaka jest rola naszego banku w tym bardzo dużym projekcie unijnym. Program i Fundusz InvestEU powstał w celu zwiększenia konkurencyjności i spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej w takich obszarach jak badania, innowacje, cyfryzacja, inwestycje w umiejętności i inwestycje w kapitał społeczny.

I co dla nas najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszej rozmowy – wsparcie mikro, małych i średnich firm. Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego w tym projekcie jest wdrożenie na polskim rynku gwarancji w oparciu o regwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego tak, aby polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. W tym przypadku do kredytu obrotowego albo kredytu inwestycyjnego.

NG: A jeżeli np. dany przedsiębiorca zawnioskuje o powiedzmy gwarancje na 100 tys. złotych, to w jakim czasie i jaką kwotę będzie musiał oddać, już abstrahując od tego, ile to będzie kosztowało po stronie banku, ze strony samego BGK?

MO: To znaczy z punktu widzenia opłat związanych z udzielonym finansowaniem to jest pytanie, które musiałbym skierować do banków, kredytujących, które będą udzielać tego finansowania, ponieważ cały model wdrażania tego dużego projektu przewiduje udzielenie regwarancji przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, następnie gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tak, aby sektor finansowy, czyli banki kredytujące, w tym komercyjne i banki spółdzielcze, mogły udzielić finansowania przedsiębiorcom. Cała oferta finansowa jest po stronie banków kredytujących i to tam należy pytać o szczegółowe warunki.

NG: Ale czy gwarancja oznacza jakieś dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorcy?

W zależności od wielkości finansowania. Projekt przewiduje bezpłatną gwarancję dla kwot finansowania nieprzekraczających 50 tysięcy euro. Jeżeli te kwoty są nieco wyższe to wtedy taka opłata wynosi 0,3% w skali roku.

NG: A co to znaczy, że gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis?

PIENIĄDZE DLA FIRM DO WZIĘCIA Z BGK (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

MO: Tutaj wchodzimy pani redaktor, szanowni Państwo w specyfikę unijną. Program InvestEU wdrażany jest zgodnie z rozporządzeniem GBER, które jest alternatywą dla pomocy de minimis. I może żeby zobrazować ten zawiły wątek na prostym przykładzie: może się okazać tak, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie na przykład korzystali bardzo intensywnie z pomocy de minimis, wyczerpali limity pomocowe w tym reżimie, czyli w reżimie pomocy de minimis, więc alternatywą dla nich może być skorzystanie z programu InvestEU, gdzie do czynienia mamy z pomocą publiczną, czyli nieco innym reżimem pomocowym.

To jest alternatywa dla tych wszystkich, którzy na przykład korzystali w ostatnim czasie z gwarancji de minimis, wykorzystali limit i teraz ubiegają się o inną formę wsparcia w oparciu o inny reżim pomocowy.

NG: To już tak podsumowując: kto dokładnie może się zgłosić po taką gwarancję? Jakie kwoty mogą być objęte tymi gwarancjami i jakie wymagania trzeba spełnić? Co musi zawierać wniosek? Jak to formalnie przeprowadzić?

MO: Gwarancja skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja będzie dostępna w bankach kredytujących, które podpiszą z nami umowę o współpracy. Przewidujemy, że ten produkt będzie dostępny na rynku na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 roku. Wszelkie formalności realizowane są w banku kredytującym, który podpisze z nami umowę o współpracy. Zarówno wniosek o kredyt, jak i wniosek o gwarancje składany jest w banku kredytującym. Przedsiębiorca oprócz złożenia tych wniosków oczywiście musi przejść pozytywnie analizę w banku, która przewiduje m.in. analizę zdolności kredytowej.

NG: A tak już na koniec. Czy są jakieś haczyki? Albo może nawet nie haczyki, czy na coś trzeba uważać, żeby przedsiębiorca nie stracił tej gwarancji? Czy ją można stracić jakimiś działaniami?

MO: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nasze umowy, nasze produkty są konstruowane w sposób bardzo przejrzysty. Rolą naszego banku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

My kierujemy się misją, a niekoniecznie chęcią zysku, więc nasza rola tutaj jest w pełni prokliencka. Zależy nam na wsparciu firm. Zależy nam na tym, żeby firmy miały łatwiejszy dostęp do finansowania i to jest nasz cel.

Wszelkie dokumenty, które są związane z tym produktem będą dostępne na naszej stronie internetowej, więc klient może się zapoznać. I biorąc pod uwagę wiele lat działalności naszego banku w zakresie działalności gwarancyjnej to nie spotkaliśmy się jeszcze z negatywnym postrzeganiem naszego instrumentu. Powiem więcej – większość klientów a prowadzimy tego typu badania w ujęciu rocznym prawie wszyscy, bo to jest 91-99 w zależności od badania, klientów poleciłoby ten produkt innym przedsiębiorcom.

NG: Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
 
MO: Dziękuję.


Masz firmę? Nie przegap ważnych informacji dla Twojego biznesu.

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 11,99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

PIENIĄDZE DLA FIRM DO WZIĘCIA Z BGK (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

CENY

Ceny żywności znowu wzrosną - uważają analitycy.

USA

W tym tygodniu inwestorzy czekają przede wszystkim na piątkowy raport o wydatkach gospodarstw domowych. To ten dokument ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rezerwy Federalnej...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

USA

W tym tygodniu amerykańscy inwestorzy oczekują na piątkowe dane o wydatkach gospodarstw domowych. To będzie ostatni tego typu raport przed kolejnym posiedzeniem Rezerwy Federalnej,...