Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

GPW

PEKAO: 3.21 ZŁ DYWIDENDY NA AKCJĘ

Pekao SA wypłaci 3.21 zł dywidendy na akcję za 2020 rok. Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banku w drugiej połowie tego roku

PEKAO: 3.21 ZŁ DYWIDENDY NA AKCJĘ

Spełnił się warunek wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. określony w uchwale ws. podziału zysku, a kwota dywidendy za 2020 rok wyniesie 3,21 zł na akcję – podał bank w komunikacie.
Według otrzymanego przez Pekao zalecenia KNF w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku banku wypracowanego w 2020 r.
Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

POLSKA

W grudniu 2021 roku wartość zapytań o kredyt była rekordowa - informuje BIK.

POLSKA

Kurator Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Getin Noble Banku. Tak zdecydowała w wigilię komisja nadzoru finansowego, która odrzuciła plan naprawy przedstawiony przez bank. Nadzór chce...

GPW

Kursy banków w dół po podwyżce stóp procentowych. Drugi raz z rzędu banki tanieją po posiedzeniu RPP - mimo, że podwyżka stóp zwiększa odsetkowe...

FINANSE OSOBISTE

Do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło już prawie 8 tys. wniosków o mediację w ramach zawierania ugód dotyczących kredytów frankowych. Podpisano już 400 ugód...