Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY KONTROLUJE PRACĘ ZDALNĄ (ROZMOWA)

O kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących pracy zdalnej, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Bartoszem Kopeciem, dyrektorem Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

PRACA ZDALNA W KODEKSIE
foto: pixabay.com

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: A teraz o kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, bowiem ta prowadzi kontrole dotyczące stosowania pracy zdalnej. Do połowy marca przeprowadzono już 16 kontroli. W całym ubiegłym roku było ich 325. Co z nich wynika? Między innymi to, że co piąty pracodawca nie dotrzymał wszystkich obowiązków związanych z organizacją pracy zdalnej. Z nami jest Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, witam w BIZNES24.

BARTOSZ KOPEĆ, PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Co wykryły Wasze kontrole? Jakiego rodzaju nieprawidłowości zostały ujawnione najczęściej?

BK: Po przeprowadzonych kontrolach tak, jak już pan redaktor wspomniał, w zeszłym roku było ich 325 i tutaj pragnę nadmienić, że większość, bo 294 to były kontrole planowe, czyli wcześniej zaplanowane i założone przez Państwową Inspekcję Pracy, a 31 kontroli to były kontrole w następstwie skarg złożonych do Państwowej Inspekcji Pracy. I najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły kwestii formalnych, jak się można spodziewać.

I dotyczyły one przykładowo, tutaj posłużę się odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy, ale można wskazać na brak określenia lub nieprawidłowe określenie zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu albo w regulaminie, nieuwzględnienia w treści porozumienia czy też regulaminie wszystkich wymaganych przepisami informacji. Tutaj chodzi akurat o grupy pracowników, które mogą korzystać z tejże pracy zdalnej bądź zasad pokrywania kosztów przez pracodawcę.

Ale kolejne nieprawidłowości to dotyczyły braku wypłaty, ekwiwalentu bądź też ryczałtu w związku z wykorzystywaniem przez pracowników własnych narzędzi pracy i materiałów, niepokrywania kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania tejże pracy zdalnej, braku dokonywania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej lub też nieuwzględnienia właśnie w ocenie ryzyka zawodowego wpływu tej pracy na wzrok czy też układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowań psychospołecznych tej pracy.

MD: Panie dyrektorze, jakie są konsekwencje wobec tych wykrytych nieprawidłowości wobec pracodawców? Z jakimi sankcjami pracodawcy się spotkali?

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY KONTROLUJE PRACĘ ZDALNĄ (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

BK: Tutaj należy wskazać, że w razie stwierdzenia naruszeń inspektorzy pracy stosują środki prawne wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. I najbardziej skrótowo tutaj możemy wskazać, że w 2023 inspektorzy wystosowali 86 decyzji, a także 462 wnioski w wystąpieniach oraz 22 polecenia. W toku tych czynności kontrolnych również inspektorzy pracy ujawnili 9 wykroczeń, w wyniku, których nałożono 2 mandaty na łączną kwotę 2,5 tysiąca złotych, ale również stosowano środki oddziaływania wychowawczego, więc nie zawsze każda kontrola kończyła się jakąś sankcją dla pracodawcy.

Ja również tutaj w tym momencie chciałbym podkreślić, że nowe uregulowania pracy zdalnej obejmują nowe wykroczenie, które właśnie dotyczy nieuzasadnionego nieuwzględnienia przez pracodawców wniosków pracowników uprzywilejowanych. No i właśnie sankcją z tego tytułu może być nałożenie karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy. A do ścigania tejże kary uprawniony jest oskarżyciel publiczny, jakim może być właśnie inspektor pracy.

MD: Czyli przy kilkudziesięciu naruszeniach tylko 2 mandaty na łączną kwotę 2,5 tysiąca złotych, co dla firmy, która zatrudnia kilkaset osób i część z nich pracuje w formie pracy zdalnej, to nie jest zbyt wysoka kwota. Nie wiem, czy będzie pełniła swoją funkcję zabezpieczającą przed kolejnymi wykroczeniami.

BK: Na pewno czas pokaże jak te kontrole będą przebiegały w latach kolejnych. Niemniej jednak tutaj pragnę podkreślić, że nie tylko grzywny służą tutaj do dyscyplinowania pracodawców. Są również inne środki oddziaływania w tym zakresie. Niemniej jednak te mandaty, jakieś się pojawiają.

MD: Panie dyrektorze, jakie zalecenia może Pan przedstawić pracodawcom, którzy już są powiadomieni o nadchodzącej kontroli inspekcji pracy w zakresie właśnie pracy zdalnej?

BK: Podstawowym zaleceniem dla pracodawców pozostaje, by współpracowali właściwie z inspektorem pracy podczas czynności kontrolnych. Przede wszystkim by udostępniali wymagane dokumenty i udzielali inspektorom niezbędnych informacji. Chciałbym też podkreślić wyraźnie, że inspektorzy pracy nie są uprawnieni do podejmowania czynności kontrolnych w miejscu zamieszkania pracownika wskazanym, jako miejsce wykonywania pracy zdalnej tak, że tych kontroli w domu, u pracowników nie należy się obawiać.

Chciałbym również podkreślić, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pracy zdalnej, Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy. I to są porady nie tylko osobiste, ale również pisemne i telefoniczne. Szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy – jak nawiązać kontakt i tak dalej.

MD: Do czego zachęcał Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy, właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

BK: Dziękuję serdecznie.


Masz firmę? Nie przegap ważnych informacji dla Twojego biznesu.

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 11,99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY KONTROLUJE PRACĘ ZDALNĄ (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy czeka nas szok cenowy w stawkach za energię rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Wojciechem Jakóbikiem, redaktorem naczelnym biznesalert.pl.

EUROPA

Właściciel sieci sklepów Żabka, amerykański fundusz CVC Capital Partners ogłosił zamiar wejścia na giełdę w Amsterdamie. Oferta ma objąć akcje nowej emisji – cel...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym jak rozliczyć zyski z inwestycji kapitałowych rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Piotrem Juszczykiem, gł. doradcą podatkowym w inFakcie.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy rozbudowa lotnisk Chopina oraz Modlin ma sens i czy może ona zastąpić powstanie CPK, rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem...