Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

RYNKI

PODWYŻKI STÓP W USA NADCHODZĄ. OGLĄDAJ KONFERENCJĘ J. POWELLA (NA ŻYWO)

FED obniża prognozy wzrostu gospodarczego dla Stanów Zjednoczonych – ale jednocześnie sygnalizuje, że podwyżki stóp mogą nastąpić wcześniej, niż wcześniej oczekiwano.

Z środowego komunikatu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (organu FED, który zajmuje się ustalaniem stóp procentowych w USA) wynika, że większość członków FOMC opowiada się za rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych już w 2022 roku. Jeszcze w czerwcu większość członków mówiła o podwyżce stóp w 2023 roku.

Na razie Komitet Otwartego Rynku pozostawił główną stopę procentową na niezmienionym poziomie.

W komunikacie pojawiła się też zapowiedź wycofywania z innych, niż stopy procentowe, sposobów wspierania gospodarki USA. Najważniejsze z narzędzi wsparcia, którymi dysponuje FED to program skupu aktywów. FED co miesiąc kupuje obligacje skarbowe USA za maksymalnie 80 mld dolarów i obligacje zabezpieczone hip wsparcia, którymi dysponuje Fed to program skupu aktywów. Fed co miesiąc kupuje obligacje skarbowe USA za maksymalnie 80 mld dolarów i obligacje zabezpieczone hipotecznie za maksymalnie 40 mld dolarów. Komunikat FOMC mówi o tym, że zmniejszanie skupu aktywów (tzw. taperingu) zacznie się wkrótce – nie precyzuje jednak nawet w przybliżeniu daty.

FED zapowiada zacieśnianie polityki monetarnej mimo, że pogarszają się perspektywy gospodarcze. Najnowsza projekcja makroekonomiczna przewiduje zarówno niższy poziom wzrostu gospodarczego w USA w przyszłym roku, jak i wyższą stopę bezrobocia. Ale na perspektywę wcześniejszej podwyżki wpływa prognoza wyższej inflacji.

PODWYŻKI STÓP W USA NADCHODZĄ. OGLĄDAJ KONFERENCJĘ J. POWELLA (NA ŻYWO)

ZOBACZ KOMPLET PROGNOZ MAKRO FED

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

ŚWIAT

FED skupi się na walce z inflacją oraz na maksymalizacji zatrudnienia, wynika z wystąpienia szefa FED przed komisją bankową senatu USA.

Bez kategorii

Czesi znów podnoszą stopy procentowe i to mocniej niż oczekiwał rynek, bo o 1.25% do poziomu 7%. Stopy w Czechach mocno w górę –...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

Prof. Henryk Wnorowski jest gościem Marcina Dobrowolskiego, który szuka odpowiedzi na pytanie, jak wysoko RPP podniesie stopy.

ŚWIAT

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy - główna stopa procentowa pozostała na poziomie -0.1%.

%d bloggers like this: