Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FX

ODSETKI OD KREDYTÓW W GÓRĘ, OD LOKAT NIEKONIECZNIE. RPP PODNIOSŁA GŁÓWNĄ STOPĘ O 50 PB.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 50 pkt bazowych. Od jutra oprocentowanie 7-dniowych bonów pieniężnych jakie NBP sprzedaje bankom wynosić będzie 1,75 procent. To właśnie oprocentowanie nazywane jest stopą referencyjną.

NBP
FOT.: NBP

50 punktów bazowych to minimalny poziom oczekiwań rynku. Część analityków i ekonomistów spodziewała się bardziej wyraźnej podwyżki – o 75 punktów bazowych.
To już trzecia kolejna podwyżka głównej stopy NBP – w październiku rada podniosła ją bowiem o 40 punktów bazowych, by w listopadzie dołożyć kolejne 75 punktów.
Przypomnijmy, że od maja 2020 r. do września 2021 r. główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 proc.

Oprócz głównej stopy RPP podwyższyła też pozostałe stawki NBP:

  • depozytową o 50 pb (do 1,25%),
  • lombardową o 50 pb (2,25%),
  • redyskontową weksli o 50 pb (do 1,80%)
  • i dyskontową weksli o 50 pb (do 1,85%)

DLACZEGO RPP PODNOSI CENĘ PIENIĄDZA W POLSCE?

Podnoszenie ceny pieniądza to jeden z kluczowych sposobów ograniczania inflacji, z którą Polska – podobnie jak większość rozwiniętych państwa świata – ma poważny problem. Część inflacji (tzw. popytowa) zależy od skłonności konsumentów do robienia zakupów.

CZYTAJ TEŻ: INFLACJA CPI W POLSCE 7.7%. NAJWYŻSZA OD PONAD 20 LAT

Podnoszenie stóp procentowych powoduje, że banki udzielają kredytów na wyższy procent, a to powinno hamować skłonność do pożyczania i wydawania pieniędzy. Podnoszenie stopy rezerw obowiązkowych powoduje natomiast, że banki muszą większą część lokat odkładać na rachunku w NBP. Więc (w sporym uproszczeniu) mniej zabiegają o to, żeby pozyskiwać nowych kredytobiorców.

DLACZEGO RPP PODNOSI STOPY TAK NIEŚMIAŁO?

Skoro inflacja zbliża się do ośmiu procent, a podstawowa stopa procentowa to dopiero 1,75% – dlaczego Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy tak powoli? Powód o którym otwarcie mówią członkowie RPP to pochodzenie inflacji. W dużej mierze wywołały ją nie nadmierne zakupy Polaków – ale szoki zewnętrzne, m.in. skokowy wzrost cen ropy, który przełożył się na skokowy wzrost cen paliw. A rosnące ceny paliw powodują wzrosty wszystkich innych cen, bo nie ma obecnie ani towarów, ani usług na rynku, które można produkować w skali komercyjnej nie zużywając do tego energii. RPP długo wychodziła z założenia, że skoro nie jest w stanie wpływać na ceny ropy na świecie – nie powinna dokładać gospodarstwom domowym i firmom dodatkowego kosztu w postaci wyższych odsetek od kredytów.

Powód o którym RPP nie mówi, ale o który podejrzewa kierowaną przez Adama Glapińskiego Radę część ekonomistów – to sprzyjanie rządowi. Umiarkowanie wysoka inflacja jest korzystna dla budżetu – bo powoduje większe wpływy z podatków pośrednich (głównie VAT i akcyza), które liczone są w dużej mierze od nominalnej ceny towarów i usług.

DLACZEGO GŁÓWNA STOPA WYNOSI 1.75%, A WIBOR AŻ 2.5%?

Powód to ryzyko – które ma dwa wymiary. Pierwszy to czas – bony pieniężne sprzedawane bankom komercyjnym przez NBP są emitowane na 7 dni. Stawka WIBOR zwykle wpisywana w umowy kredytowe to stawka trzymiesięczna. Typowe oprocentowanie na rynku bankowym jest tym wyższe, im dłużej nie można go zmienić. Dlatego WIBOR dla pożyczek tygodniowych jest znacznie niższy i wynosił tuż przed środową podwyżką stóp procentowych 1,38% (13 punktów bazowych powyżej stopy referencyjnej).

Drugi powód – to wiarygodność kontrahenta. NBP ma najwyższą wiarygodność na krajowym rynku kredytowym, dlatego banki komercyjne gotowe są kupować jego bony pieniężne bez premii za ryzyko upadłości NBP. W przypadku rynku międzybankowego – tę premię trzeba uwzględnić. Dlatego WIBOR (stopa międzybankowa) jest zwykle wyższy, niż stopa referencyjna.

CZY PODWYŻKA STÓP SPOWODUJE, ŻE WZROSNĄ RATY KREDYTÓW?

Tak, ale nie natychmiast. Oprocentowanie kredytów składa się z dwóch części – stopy międzybankowej (dla kredytów złotowych to WIBOR), oraz marży banku. Stopa międzybankowa to ta część odsetek, która trafia do części banku zajmującej się operacjami na dużą skalę. Ten departament banku może posiadane pieniądze albo pożyczyć innemu bankowi (po oprocentowaniu równym WIBOR), albo przekazać części detalicznej na kredyty. Część detaliczna banku zarabia natomiast na marży. Umowy kredytowe posiadają zapisy o tym jak często aktualizowane jest oprocentowanie kredytu. Dla kredytów opartych o stopę WIBOR 3M (pożyczki międzybankowe na 3 miesiące) – często jest to raz na trzy miesiące. W dniu aktualizacji bank sprawdza obecną wartość WIBORu i zmienia oprocentowanie do nowego poziomu.

CZY PODWYŻKA STÓP SPOWODUJE, ŻE WZROŚNIE OPROCENTOWANIE LOKAT?

To możliwe, ale nie przesądzone. Banki zarabiają głównie na różnicy oprocentowania które płacą klientom (lokaty) i tego, które od klientów otrzymują (kredyty). O ile jednak większość kredytów ma wpisane oprocentowanie oparte o WIBOR – o tyle większość (liczona wartością) lokat ma oprocentowanie stałe. To oznacza, że odsetki w czasie trwania lokaty nie wzrosną, nawet jeśli znacząco wzrosną stopy procentowe. Na wyższe odsetki można liczyć dopiero przy odnawianiu lokaty i to tylko pod warunkiem, że banki zaczną między sobą konkurować o posiadaczy lokat.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

ODSETKI OD KREDYTÓW W GÓRĘ, OD LOKAT NIEKONIECZNIE. RPP PODNIOSŁA GŁÓWNĄ STOPĘ O 50 PB.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O Tym że ceny mieszkań zaczęły spadać i o tym, że zdolność kredytowa Polaków jest fatalna rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z dr Antonem...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O aneksach do umów kredytowych które dostają klienci banków rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Remigiuszem Stankiem, radcą prawnym w Stanek Legal Kancelaria Prawnicza.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że Sieć Badawcza Łukasiewicz zamierza zatrudnić przynajmniej 2000 nowych pracowników rozmawiał Radek Wróblewski z BIZNES24 z Piotrem Dardzińskim, prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz.

POLSKA

Ustawa o zamrożeniu cen gazu ma kosztować budżet państwa 30 miliardów złotych.

%d bloggers like this: