Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

OBSŁUGA UMÓW W SYSTEMIE INFORAMTYCZNYM – ZMIANY W PRAWIE PRACY (ROZMOWA)

O co chodzi we wchodzącej w życie 23 stycznia ustawie o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Donatą Hermann, autorką bloga Kadry W Pigułce.

OBSŁUGA UMÓW W SYSTEMIE INFORAMTYCZNYM - ZMIANY W PRAWIE PRACY (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: 23 stycznia wejdzie w życie ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Ma ona realizować jedną z kluczowych reform Krajowego Planu Odbudowy i wzmacniania odporności pod tytułem: „Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy”. O co dokładnie chodzi? O tym porozmawiamy teraz z moim i Państwa gościem, którym jest Donata Hermann, autorka bloga Kadry W Pigułce. Cześć.

DONATA HERMANN, KADRY W PIGUŁCE: Cześć. Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Ten nowy system, on ułatwi, czy jak to się czasami niestety w Polsce zdarza – utrudni życie przedsiębiorcom?

Zmiany w prawie pracy – po co ta ustawa?

DH: To się jeszcze okaże, bo mimo że ustawa wchodzi w życie 23 stycznia, to jednak na dostęp do tego systemu będziemy musieli jeszcze poczekać. Natomiast z założenia ma przyczynić się do znacznego odciążenia przedsiębiorców właśnie dzięki dostępowi do dedykowanego, specjalnego systemu IT. I głównym założeniem ustawy jest właśnie to, aby móc online obsługiwać proces chociażby zawierania czy przechowywania umów, czy też udostępniania dokumentacji pracowniczej.

NG: A dla kogo ten system będzie dedykowany? Kto będzie mógł z niego skorzystać?

Zmiany w prawie pracy- dla kogo ten system?

DH: Ustawa określa zasady obsługi w tym systemie teleinformatycznym umów cywilnoprawnych, kodeksowych, ale także umów zawieranych na mocy ustawy, tzw. uaktywniającej o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Umowy te będą mogły być obsługiwane właśnie w przypadku, gdy zleceniodawca lub pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą, podmiotem nie będącym mikroprzedsiębiorcą, zatrudniającym mniej niż 9 osób, rolnikiem albo osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. Także to ma być system dedykowany dla konkretnej grupy małych przedsiębiorców, ale tak jak wspomniałam również rolników czy osób fizycznych. W zakresie tych trzech rodzajów umów.

NG: Zatrzymajmy się na moment przy tych umowach uaktywniających. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o to, że ja jako osoba nie posiadająca żadnej działalności gospodarczej mogę w ten legalny sposób nawiązać umowę z… nianią?

Zmiany w prawie pracy – umowa z… nianią?

DH: Dokładnie tak. Temu ma służyć ten system. Czyli dzięki temu systemowi np. zawrzemy umowę z nianią. Ale system ma również umożliwić, ma pomóc w zasadzie w obliczaniu należności podatkowych czy pracownika, czy zleceniobiorcy oraz niani, albo przekazywać do urzędu skarbowego informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Dodatkowo ma umożliwić zleceniodawcy, pracodawcy albo rodzicom, którzy właśnie podpisują umowę z nianią, przekazanie bezpośrednio do systemu teleinformatycznego zakładu ubezpieczeń społecznych danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy też ubezpieczeniem zdrowotnym właśnie – pracownika, zleceniobiorcy, niani, ale też np. członków rodziny, jeżeli z nimi są podpisywane umowy. I to ma być właśnie takie narzędzie do prowadzenia umów, ale również archiwizacji tej dokumentacji prowadzonej w postaci w tym przypadku elektronicznej.

NG: A czy to oznacza, że nie będzie już konieczności, patrząc z perspektywy przedsiębiorcy, przechowywania dokumentacji w wersji papierowej?

DH: Tutaj mówimy o mikroprzedsiębiorcy, który zatrudnia nie więcej niż 9 osób, czy osób fizycznych… To znaczy odpowiem na pytanie: Tak, jest taka szansa, ponieważ również projektowane są takie zmiany, aby rozszerzyć funkcjonalność podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego, dzięki którym właśnie ze spraw urzędowych będzie możliwość zawierania umów o pracę. Tak jak już teraz możemy na przykład za pośrednictwem ePUAP podpisywać pewne dokumenty przy wykorzystaniu podpisu zaufanego, to będzie możliwość na przykład zawierania umów o pracę, umów zlecenia czy umowy o świadczenie usług.

Prawdopodobnie na portalu praca.gov.pl, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie to strona portal www. biznes.gov.pl. Mówię prawdopodobnie, ponieważ funkcjonowanie ustawy tak naprawdę będzie uzależnione od właściwego przygotowania i przetestowania systemu, ale także zintegrowania go z systemem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I przewidziano, że minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy ma udostępnić właśnie system.

NG: To jak już przy tym testowaniu jesteśmy to zakładam, że jakieś tam wersje próbne będą zaprezentowane. Czy polecałabyś zostanie beta-testerem tego systemu?

DH: Myślę, że tak. Dlaczego nie? Wszystko idzie w tym kierunku. Mamy coraz więcej tych platform, dzięki którym możemy załatwiać chociażby sprawy urzędowe nie wychodząc z domu, więc dlaczego nie? Z założenia takie systemy mają nam ułatwić życie. Natomiast pamiętajmy, że przewiduje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych chociażby zgłosi ministrowi właściwemu do spraw pracy gotowość takiego systemu ZUS do przyjmowania danych ubezpieczeniowych.

Więc myślę, że tutaj na poziomie tych instytucji już system powinien być przetestowany i gotowy do użytkowania, natomiast zostanie to ogłoszone w postaci komunikatu w dzienniku urzędowym i na stronie informacji Biuletynu Informacji Publicznej, a komunikat ogłoszony zostanie w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia tych rozwiązań technicznych. Także mam nadzieję, że będziemy mieli czas też jako przedsiębiorcy przygotować się na te nowe udogodnienia.

NG: To jeszcze ostatnia rzecz, która mi się nasuwa: RODO. No bo jednak to jest wprowadzanie danych osobowych naszego pracownika do systemu zewnętrznego, rządowego, ale jednak systemu zewnętrznego. Czy my będziemy musieli zbierać zgody pracowników na wykorzystywanie, czy może na przetwarzanie ich danych przez ten system? Jak to będzie rozwiązywane?

DH: W przepisach ustawy nie ma odpowiedzi na to pytanie, więc jak to często bywa, praktyka pokaże. Niemniej mając świadomość tego, że dostęp do danej umowy mają tylko dwie strony zawieranego w stosunku pracy, np. w przypadku umowy o pracę, to będą miały dostęp do danych zawartych w tej umowie tak naprawdę tylko osoby, której te dane zdarzenie, czyli zawarcie umowy i dane w niej zawarte dotyczą tylko tych dwóch stron. W związku z czym będzie podstawa do tego, żeby przetwarzać te dane.

Być może będzie udostępniona możliwość tzw. „odhaczenia” zgody przez osobę, która będzie otrzymywała taką dokumentację. No ale w praktyce zobaczymy, w jaki sposób ten system będzie funkcjonował, jakie będzie miał funkcjonalności dokładnie i jak będzie wyglądał. Wiemy na pewno z zapowiedzi, że ma zawierać na przykład gotowe wzory umów, z których będą mogli korzystać właśnie użytkownicy systemu.

NG: Zapowiada się świetnie. Darmowy system kadrowy dla małych firm. Właściwie miejmy nadzieję, że jego wykonanie będzie równie dobre jak zapowiedzi. Została nam jeszcze chwileczka. Pomyślałam sobie, że może warto poświęcić ją na to, żeby przypomnieć jakie poważne zmiany, jeżeli chodzi o kodeks pracy czekają nas w 2023? Kiedy się ich spodziewać? Bo jest tego sporo.

DH: Jest tego sporo, ponieważ Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma za zadanie wdrożyć postanowienia kilku dyrektyw. Te najbardziej znane, o których dosyć często już teraz mówimy, bo prawdopodobnie zmiany do ustawy Kodeks Pracy wejdą w połowie roku – to dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

Zmiany w prawie pracy – jakie ułatwienia dla pracowników?

A druga w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników-rodziców. I tutaj bardzo dużo zmian, m.in. dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem, chociażby wydłużenie urlopu rodzicielskiego, ale skrócenie okresu możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego. Ale również zupełna nowość przepisów kodeksu pracy, czyli urlop opiekuńczy, a także urlop, który będzie można wykorzystać w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zmiany w prawie pracy – więcej szczegółów w Kadrach w Pigułce

Będą zmiany również jeśli chodzi o umowy – umowy na okres próbny, na czas określony. O tych wszystkich zmianach mówię w programie Kadry W Pigułce telewizji BIZNES24, więc absolutnie zachęcam do oglądania, bo tam na bieżąco te zmiany omawiam. Bo faktycznie od 2023 roku tych zmian będzie sporo, więc warto być na bieżąco.

NG: Ja również serdecznie zachęcam do oglądania programu Kadry W Pigułce. A teraz już dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Donata Hermann. Dziękuję bardzo.

DH: Dziękuję bardzo.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

OBSŁUGA UMÓW W SYSTEMIE INFORAMTYCZNYM - ZMIANY W PRAWIE PRACY (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

INNE

"Pieniądze zostaw na Ziemi" - mówi dawny najbogatszy Ziemianin do obecnie najbogatszego Ziemianina. Założyciel Microsoftu Bill Gates skrytykował plany podboju Marsa snute przez Elona...

CENY

Rafineryjna marża Orlenu znowu rośnie.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że nastąpił trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych i Inflacja HICP w strefie euro wyniosła osiem i pół procent rok...

INNE

Inflacja w Turcji wyhamowuje już drugi miesiąc.

%d bloggers like this: