Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

NOWA USTAWA UMOŻLIWI UWŁASZCZENIE FIRM NA GRUNTACH (ROZMOWA)

O tym, że firmy będą mogły uwłaszczać się na gruntach i ile to będzie kosztowało rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna.

NOWA USTAWA UMOŻLIWI UWŁASZCZENIE FIRM NA GRUNTACH (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Firmy uwłaszczą się na gruntach, rząd kończy z użytkowaniem wieczystym dla biznesu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii finalizuje reformę uwłaszczeniową. Przedsiębiorstwa będą mogły przekształcić prawo użytkowania nieruchomości komercyjnych we własność. Ustawa ma zacząć obowiązywać w 2023, a z danych resortu wynika, że obecnie łącznie w użytkowaniu wieczystym jest dużo ponad pół miliona gruntów. Moim i Państwa gościem jest Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Dzień dobry Panie Prezydencie.

PIOTR GRZYMOWICZ, PREZYDENT OLSZTYNA: Dzień dobry Państwu.
 


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Za grunty pod działalność komercyjną przedsiębiorcy wnoszą opłatę za użytkowanie do gmin. Czy wyeliminowanie użytkowania wieczystego na takich gruntach będzie mocnym ciosem dla budżetu samorządów?

PG: Tak. Przedsiębiorcy wnoszą od trzech do ośmiu procent wartości nieruchomości. My pobieramy tę opłatę za wieczyste użytkowanie. W przypadku prezydenta to zarówno za grunty gminne, jak i w imieniu Skarbu Państwa za grunty należące do Skarbu Państwa. I jest to opłata, która mówi się – anachroniczna, tak długo już obowiązująca, z której jednak, jeśli chodzi o możliwość przekształcenia, niektórzy przedsiębiorcy wcześniej skorzystali. Ja w przypadku Olsztyna wydawałem zgody na to, ażeby przekształcić prawo wieczystego użytkowania na własność dla przedsiębiorców. I takie sprawy miały miejsce. Ostatnio zauważyłem praktycznie za tego rządu, że rzeczywiście wojewoda Warmińsko-Mazurski, gdy chodziło o grunty Skarbu Państwa i wnioski, które były do mnie skierowane w granicach miasta Olsztyna przez przedsiębiorców, odmawiał przekształcenia z wieczystego na własność mówiąc, że jest to uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa. A w związku z tym uważam, że jest to dobry kierunek, ażeby przedsiębiorcy mogli skorzystać, bo wcześniej tak, jak powiedziałem, można było to robić w indywidualnych przypadkach i w przypadku Olsztyna i gruntów gminnych ja to czyniłem. Natomiast teraz na pewno trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytania przede wszystkim przedsiębiorcy, czy 60% wartości nieruchomości przy tym przekształceniu to nie jest zbyt wygórowana cena? Oczywiście my jako samorządy wiadomo, że potrzebujemy dochodów własnych.

NG: Panie Prezydencie, ile będzie wynosiła dokładnie wartość tego wykupu, skoro jesteśmy przy tych 60 procentach? Jak to będzie liczone w myśl tej nowej ustawy?

PG: To będzie liczone w ten sposób, że rzeczoznawca majątkowy wybrany oczywiście w oparciu o przetarg przez gminę dokona wyceny prawa własności nieruchomości, a następnie po prostu zostanie wprowadzona opłata za przekształcenie, która będzie wynosić tak, jak powiedziałem 60% wartości prawa własności. A więc jeśli ktoś kosztuje dzisiaj 100 procent, to on będzie musiał zapłacić. Mimo tego, że jest użytkownikiem wieczystym mimo tego, że płaci podatek od tej nieruchomości to będzie musiał zapłacić jeszcze 60 procent tej wartości, ażeby nabyć to na własność.

NG: Czyli to nie jest tak atrakcyjne jak przekształcenie użytkowania wieczystego, jak widzieliśmy wcześniej?

PG: W tej chwili to było tak, pani redaktor w ogóle kuriozalne dosyć. Taki algorytm obowiązywał, że ktoś, kto miał krócej we władaniu dany grunt i oczywiście prawo wieczystego użytkowania ustanowione na tym gruncie, to on mógł skorzystać z przekształcenia, jeśli była taka wola, oczywiście również organu wykonawczego, czyli prezydenta czy wojewody. Jeśli miał krócej to miał korzystniej, ponieważ wówczas liczyło się raz: prawo własności danej nieruchomości. Dwa: prawo wieczystego użytkowania, które pozostawało do np. wykorzystania na 99 lat; ono było i jeśli ktoś po 10 latach występował o przekształcenie prawa własności, to 89 lat wyceniało się tego prawa użytkowania wieczystego, a następnie odejmowało prawo własności od prawa wieczystego użytkowania. A więc ktoś, kto miał krócej we władaniu prawo wieczystego użytkowania, płacił mniejszą opłatę za przekształcenie. I była to opłata, która na pewno nie była dwudziestokrotnością. Była to opłata, która częstokroć w naszym przypadku była 5, 6 czy 7 razy opłatą, gdybyśmy uwzględniali jednoroczną opłatę za wieczyste użytkowanie razy 5, razy 6, razy 7. Po tych latach 5, 6 czy 7 to się zwracało. A tutaj będzie to dwudziestokrotność, a więc to jest duża. Oczywiście my jako samorządy możemy powiedzieć: tak my jesteśmy zainteresowani. Ale nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby przedsiębiorcy po prostu oczywiście swoją krwawicą mieli wykupywać te nieruchomości, podnosić ceny usług, podnosić ceny swoich produktów. Bo po prostu nie tędy droga. (…)

NG: Wskazał Pan prezydent, że to wyliczenie jest niekoniecznie atrakcyjne dla przedsiębiorców. A jakie inne korzyści mogą mieć za to przedsiębiorcy, żeby się na to zdecydować? Czy oni będą mieli wyjście tak naprawdę, czy będą mogli wybrać że zostają?

PG: Nie będą płacić dwóch opłat z tytułu posiadania nieruchomości, bo dzisiaj muszą zapłacić podatek od nieruchomości. Gdy prowadzą działalność gospodarczą, to jest już około 23-24 złotych za metr kwadratowy i dzisiaj mając wieczyste użytkowanie muszą od 3 do 8 procent wartości prawa własności zapłacić również za tą nieruchomość. Gdy zapłacą, przekształcą jednorazowo to, co proponuje oczywiście rząd, to wtedy pozostanie im już w tych opłatach rocznych tylko podatek od nieruchomości. Nie będzie opłaty za wieczyste użytkowanie w tym trybie każdego roku. Jak się ma na 99 lat prawo wieczystego użytkowania, więc to zniknie. No ale to dosyć jest wysoko…

NG: To znaczy, że będą mogli wybrać? Czy nie będą mieli wyjścia i będą po prostu musieli zapłacić, wykupić ten teren?

PG: Moim zdaniem nie. Nie będą mogli wybrać. Oczywiście ja dokładnie nie znam jeszcze samego projektu ustawy, ale rozumiem, że będzie to dobrowolna decyzja przedsiębiorcy stworzona poprzez ustawę, że ten kto chce to obligatoryjnie w kontekście takim, iż wojewoda w przypadku gruntów Skarbu Państwa jak i również prezydent, wójt, burmistrz nie będzie mógł odmówić. Bo dzisiaj wojewoda częstokroć odmawia, mimo że ja zwracam się o to, ażeby wyraził zgodę na przekształcenie w przypadku gruntów Skarbu Państwa z wieczystego na własność dla danego przedsiębiorcy, który do mnie występuje; odmawia mówiąc to, co powiedziałem wcześniej, że jest to uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa. A więc decydować będzie przedsiębiorca, czy on się zdecyduje czy nie, czy jest po prostu w tym jego interes finansowy, czy nie. Natomiast jest to dosyć wysoka opłata. Takie jest moje zdanie. My oczywiście potrzebujemy dochodów własnych, ale wolelibyśmy, żebyśmy mieli je z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci większego wskaźnika, czy też z udziału samorządów w vacie, gdzie domagamy się tego, a niestety rządzący po prostu tego nie chcą w ogóle wziąć pod uwagę.

NG: Panie Prezydencie, chciałam jeszcze podpytać o jedną rzecz. Czy myśli Pan Prezydent, że również firmy z zagranicznym kapitałem będą mogły bez problemu przekształcić tereny użytkowane wieczyście w kontekście działalności gospodarczej na własność?

PG: Obowiązuje to samo prawo w naszym kraju i wszyscy, którzy tutaj działają są po prostu pod jurysdykcją obecnego, obowiązującego prawa polskiego, a więc wszyscy będą taką mieli możliwość, bo przecież te spółki, które funkcjonują, jeśli są z udziałem kapitału zagranicznego, one są zarejestrowane w Polsce, działające w oparciu o kodeks spółek handlowych. Wobec tego jestem przekonany, że również oczywiście będą mogli takie przekształcenia, jeśli mają w ogóle grunty w wieczystym użytkowaniu dokonać. Bo większość w zasadzie oczywiście tych nowo nabywanych gruntów – to my w samorządzie nie sprzedajemy na prawo wieczystego użytkowania, tylko już dzisiaj sprzedajemy jako prawo własności. To jest relikt jeszcze z poprzednich lat.

NG: Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Dziękuję pięknie za rozmowę.

PG: Dziękuję serdecznie Pani, dziękuję Państwu.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

NOWA USTAWA UMOŻLIWI UWŁASZCZENIE FIRM NA GRUNTACH (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że gospodarka wyraźnie hamuje i co nas czeka w tym roku rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z profesorem Witoldem Orłowskim, głównym doradcą...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że osoby, które zatrudniały w ubiegłym roku na etat obywateli Ukrainy, mogą mieć problemy z ich rozliczeniem przed urzędem skarbowym rozmawiała Natalia...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym, że do 31 stycznia mija termin składania zeznania PIT-8AR czyli podatku z tytułu konkursów czy nagród w sprzedaży premiowanej rozmawiał Marcin Dobrowolski...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym co przyczyniło się do tego, że nowych pieniędzy w polskiej gospodarce przybywa mniej rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z prof. Marianem Nogą...

%d bloggers like this: