Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

NOWA STRATEGIA BOGDANKI- NOWE SUROWCE I OZE (ROZMOWA)

O strategii wydobycia czarnego złota rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Kasjanem Wyligałą, prezesem Lubelskiego Węgla BOGDANKA.

NOWA STRATEGIA BOGDANKI- NOWE SUROWCE I OZE (ROZMOWA)
Kasjan Wyligała, prezes Boganki

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Teraz też będzie o złocie. O czarnym złocie, czyli o węglu kamiennym, choć i tego w Bogdance będzie coraz mniej. Ta spółka zakłada w strategii na lata 2023/30 z perspektywą do 2040 roku, że jej długoterminowym celem jest transformacja w koncern multisurowcowy – podała spółka w komunikacie. Z nami jest Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla BOGDANKA. Dzień dobry.

KASJAN WYLIGAŁA, PREZES LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Dużo zmiennych pojawiło się w otoczeniu biznesowym, gospodarczym Bogdanki w ostatnich latach. Czy to właśnie wpłynęło na konieczność zmiany strategii lubelskiego węgla? Które przesłanki, trendy były najważniejsze i które zmusiły państwa do tego, aby popracować nad nową strategią?

KW: Pierwszym trendem, który najbardziej dotyka naszą branżę i który jest najbardziej widoczny jest to trend związany z regulacjami unijnymi związany z dekarbonizacją. Tutaj mówimy o aktach prawnych, jak Fit for 55 czy też dyrektywa metanowa, które ostatnio były forsowane w Unii Europejskiej. My, jako Bogdanka nie dyskutujemy z tymi zmianami, zwłaszcza że dyrektywa metanowa nie dotyka nas wprost.

To jest tutaj nasza ewidentna zaleta, chociaż tutaj w tej sytuacji się solidaryzujemy z całą branżą górniczą w Polsce, ponieważ to wprowadzenie w pierwotnej wersji tego aktu spowodowałoby duże problemy na rynku węgla. Oczywiście też widzimy tutaj działania polskiego rządu, bo widzimy aktualizację PEP2040, gdzie w zapowiedziach aktualizacji wskazuje się na węgiel jako paliwo przejściowe, które ma zastąpić gaz, który był forsowany w tej roli do tej pory. Więc tutaj widzimy ten resentyment do węgla.

MD: Ta prognoza wycofania, wstrzymania czy zatrzymania zakończenia wydobycia węgla to jest 2049 rok. A przechodząc już do samej strategii: (trendy zostawmy), co zakłada nowa strategia Bogdanki? Jak chcecie się zmienić?

KW: Jeżeli chodzi o główne założenia, jakie mieliśmy, robiąc naszą strategię, aktualizując ją, mieliśmy właśnie ten rok 2049 na myśli. Główne założenie, jakie nam przyświecało, to było, żeby zachować miejsca pracy i siłę nabywczą regionu i także naszą spółkę także po tej dacie. Więc nasza strategia jest oparta na czterech filarach, która jest usadowiona na silnym fundamencie, nazwaliśmy go Lider Efektywności. Chcemy pozostać liderem efektywności w branży, jeżeli chodzi o wydobycie węgla kamiennego dla celów energetycznych.

Chcemy wydobywać skutecznie i opłacalnie ten surowiec do 2049 i z tych przychodów finansować transformację naszej firmy. Tutaj mówimy o paru komponentach. To jest przede wszystkim przekształcenie naszej firmy w koncern multisurowcowy. Zamierzamy w najbliższych latach poszukiwać i rozpoznawać 11 potencjalnych surowców w 20 lokalizacjach. Tak założyliśmy w naszej analizie multisurowcowej, którą stworzyliśmy razem z geologami, którzy z nami współpracują.

MD: Wśród surowców są takie jak złoto, uran i bursztyn. Gdzie chcecie szukać złota, uranu i bursztynu i wydobywać? Ten uran tak groźnie zresztą brzmi…

NOWA STRATEGIA BOGDANKI- NOWE SUROWCE I OZE (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

KW: Jeżeli chodzi o te wszystkie surowce, które wskazaliśmy w naszej analizie, to poszliśmy możliwie szeroko tam, gdzie mamy już pierwotnie zdefiniowane, że istnieją takie surowce. Nie chciałbym tu mówić o konkretnych lokalizacjach z tego względu, że sami z doświadczenia wiemy, że na procesie pozyskiwania koncesji musimy później walczyć z konkurencją zagraniczną, jeżeli chodzi o koncesje na konkretne złoża, więc będziemy to robić w ten sposób, że najpierw staramy się o koncesję na rozpoznanie i poszukiwanie danego surowca.

Następnie będziemy robić odwierty, na co chcemy przeznaczyć w najbliższych latach 50 mln – na te prace eksploracyjne. Po tym okresie będzie decyzja inwestycyjna, czy budujemy daną kopalnię, czy ten projekt sprzedajemy, czy szukamy finansowania zewnętrznego, czy finansujemy ze środków własnych, czy szukamy jakiegoś strategicznego inwestora i w formule JV będziemy go dalej developować.

MD: Ja się zresztą nie dziwię Panie prezesie, że nie podajecie gdzie są te złoża, bo jeżeli byście powiedzieli, że gdzieś jest na przykład żyła złota, to potem by ludzie chętni przekopali ten teren, tak samorzutnie, że tak powiem.

KW: Oczywiście to jest szereg, szereg problemów natury praktycznej, który nas zobowiązuje do tego, żeby zachować tajemnicę, jeżeli chodzi o konkretne terminy i konkretne projekty, konkretne surowce.

MD: Ale to wszystko będzie bardzo dużo kosztowało. Realizacja tych celów, o których Pan powiedział, będzie bardzo dużo kosztowała. Strategia jest do roku 2030. Macie w ogóle czas na to, żeby ją zrealizować?

KW: Perspektywa-strategia jest do roku 2030 z perspektywą 2040. Mamy wszystko sparametryzowane, opisane. Jesteśmy w stanie pokryć większość inwestycji ze środków własnych. Oczywiście nie będziemy się zażegnywać i też będziemy poszukiwać finansowania zewnętrznego na te projekty.

Tutaj chcemy do lat 30. wybudować 500 megawatów zainstalowanej mocy jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, jeżeli chodzi o budowę nowych projektów wydobywczych to perspektywa czasu, kiedy będzie podejmowana decyzja inwestycyjna, to około 4-5 lat od daty ogłoszenia strategii. I następnie w zależności od technologii w jakiej będziemy wydobywać dany surowiec, czy to będzie metodą poprzez ługowanie, czy to będzie kopalnia odkrywkowa czy głębinowa to ten okres od decyzji inwestycyjnej szacujemy na od 2 lat do 8.

MD: To z czego chcecie sfinansować to wszystko? Powiedział Pan, że z hossy węglowej, przynajmniej tak tłumaczycie. No ale to wszystko przy założeniu, jak rozumiem, że cena węgla utrzymywać się będzie na wysokich poziomach?

KW: No i mamy do tego pełne prawo tak twierdzić, bo obserwujemy oczywiście rynek ARA, gdzie ceny węgla spadają, ale trzeba pamiętać, że nasze kontrakty są oparte o długoletnie umowy. Oczywiście co roku ustalamy wolumen i cenę węgla, ale jest tam skonstruowany mechanizm formułowy, który pozwala nam korzystać w przyszłych latach z wysokich cen węgla na rynkach w 2022 roku i myślę, że to spowoduje to, że krótkoterminowo te wysokie ceny węgla się utrzymają, co pozwoli nam sfinansować nasze inwestycje. Trzeba też wskazać, że nasza firma ma bardzo dobry standing finansowy. Nasze zadłużenie jest bardzo niskie, przychody planowane są o wiele wyższe niż w latach ubiegłych. Wyniki za pierwszy kwartał potwierdzają tę tezę i te nasze prognozy.

MD: To prawda, były bardzo dobre. Ale żebyśmy zdążyli, Panie prezesie, na koniec muszę zapytać, czy będziecie zwalniać? Czy ta zmiana strategii oznacza, że kasować będziecie, zmniejszać będziecie liczbę etatów?

KW: Właśnie nie. No, strategia jest po to, żeby utrzymać miejsca pracy także po 2049 roku. Na dzień dzisiejszy widzimy problem z brakiem pracowników, a nie z ich nadmiarem. Więc myślimy też, że w przyszłości po prostu te nowe gałęzie pozwolą nam pokryć tą lukę jeżeli chodzi o zatrudnienie zatrudniając i znajdując miejsca pracy w tych nowych gałęziach, tak aby tutaj zachować siłę nabywczą oraz miejsca pracy w regionie.

MD: Nie zdążyłem już zapytać o wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo to jest wątek, który się pojawia na wszystkich konferencjach i wystąpieniach prezesów w tym sezonie wynikowym. Ale to może następnym razem. Naszym gościem był Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla BOGDANKA. Jak Państwo słyszeli, spółka przemieni się w koncern multienergetyczny. Bardzo dziękuję. Multisurowcowy, multienergetyczny też w sumie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

KW: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

Inwestujesz? Notowania na żywo, opinie analityków i wszystko, co ważne dla Twojego portfela!

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Informacje dla tych, dla których pieniądze się liczą- przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Tylko 11.99 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę

BIZNES24 przez Internet

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.