Connect with us

Hi, what are you looking for?

COVID

NIEZASZCZEPIENI NIE POPRACUJĄ?

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw SARS-Cov-2 lub nie przeszedł zakażenia koronawirusem na urlop bezpłatny lub delegować go do innych zadań – wynika z opisu projektu noweli ustawy o zwalczaniu COVID-19, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia koronawirusem lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego.

Projekt proponuje ponadto, aby przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą nie podlegał lockdownowi, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska wyemitowała po raz czwarty obligacje na sfinansowanie Funduszu Odbudowy i Odporności. W ten sposób pozyskała 9 miliardów euro.

OTOCZENIE MAKRO

Sierpniowa sprzedaż detaliczna państwa środka znowu mocno rozczarowała.

FINANSE

Jeden z największych Polskich producentów taboru kolejowego w pierwszym półroczu 2021 roku bez sukcesów, ponieważ wyniki są lekko gorsze niż przed rokiem.