Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

INFLACJA NIE ZWOLNI. NBP: SZYBKO PRZYBYWA PIENIĘDZY W GOSPODARCE

Coraz więcej pieniądza krąży w polskiej gospodarce.
Jak wynika z danych NBP podaż pieniądza, czyli gotówki, wkładów oszczędnościowych i terminowych, a także płynnych aktywów finansowych w obiegu wzrosła na koniec lipca o 8,8 proc. w ujęciu rocznym.

INFLACJA NIE ZWOLNI. NBP: SZYBKO PRZYBYWA PIENIĘDZY W GOSPODARCE

To wzrost o ponad pół punktu procentowego wyższy niż zakładali analitycy. Na koniec poprzedniego wartość pieniądza w obiegu polskiej gospodarki wyniosła ponad 1 bilion i 894 mld zł.

Wartość depozytów ogółem na koniec lipca 2021 r. wyniosła 1 555.78 mld zł, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu miesięcznym. Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 1 bln 25 mld zł (+0.2% m/m), natomiast przedsiębiorstw – 391 mld zł (+2.5% m/m).

INFLACJA NIE ZWOLNI. NBP: SZYBKO PRZYBYWA PIENIĘDZY W GOSPODARCE
INFLACJA NIE ZWOLNI. NBP: SZYBKO PRZYBYWA PIENIĘDZY W GOSPODARCE

NBP bada ile pieniędzy krąży w gospodarce, bo mimo że jest jedynym emitentem polskiego złotego – nie jest jedynym podmiotem, który może kreować pieniądze. Robią to również banki komercyjne za każdym razem, gdy spełnią się dwa warunki – najpierw na swój rachunek w banku osoba prywatna, albo firma wpłaci pieniądze (np. 100 zł) – a następnie bank te same pieniądze pożyczy innej osobie albo firmie w postaci kredytu. Wówczas w gospodarce pojawia się dodatkowe prawie 100 zł. Prawie – bo o tym ile bank komercyjny może pożyczyć z każdych 100 złotych złożonych na lokacie decyduje Rada Polityki Pieniężnej ustanawiając stopę rezerw obowiązkowych. Obecnie wynosi ona 0.5% – co oznacza, że 0.5 zł z lokaty trafić musi z banku komercyjnego na depozyt w NBP. A pozostałe 99.50 zł może z powrotem trafić na rynek. To m.in. rekordowo niska stopa rezerw obowiązkowych jest jednym z powodów szybkiego przyrostu ilości pieniądza w Polsce. A skutkiem tego przyrostu jest wysoka inflacja.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

BIZNES I POLITYKA

Jerzy Kropiwnicki, który wczoraj zakończył swoją kadencje w Radzie Polityki Pieniężnej ma już nową pracę. Został doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego ds. obserwacji i...

GPW

Po ponad 8 procent traciły akcje największych giełdowych spółek energetycznych PGE, Eneii i Tauronu. To efekt ogłoszenia planów nowych emisji i znacznego rozwodnienia akcjonariatu...

BIZNES I POLITYKA

Inflacja bazowa w Polsce najwyższa od sierpnia 2011 roku. W grudniu miara inflacji bazowej, która pokazuje zmiany cen usług bez cen żywności i energii...

FINANSE OSOBISTE

O 15% wzrósł dziś kurs akcji deweloperskiej spółki Develia po informacji o wezwaniu do sprzedaży na 2/3 akcji spółki.