Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FX

NBP: INFLACJA BAZOWA W MAJU 4%

Inflacja bazowa w górę. Po wyłączeniu cen żywności i energii w maju inflacja wyniosła 4 procent – podał dziś Narodowy Bank Polski. Dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami ekonomistów.

NBP: INFLACJA BAZOWA W MAJU 4%

To nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi miesiącami. W kwietniu i w marcu inflacja bazowa kształtowała się na poziomie 3.9%.

Inflacja bazowa, pokazuje zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności oraz cen energii. Są to bowiem dobra szczególnie wrażliwe na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe. Przypomnijmy, że potwierdzona w tym tygodniu przez Główny Urząd Statystyczny „zwykła” inflacja konsumencka w maju pokazała wzrost cen towarów i usług o 4,7% w stosunku do maja 2020 roku. Jest to najwyższy skok inflacji CPI w naszym kraju w ostatnich 12 miesiącach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

OTOCZENIE MAKRO

Inflacja w Polsce na dwucyfrowym poziomie - ta, z którą muszą się mierzyć firmy. Ceny produkcji sprzedanej wzrosły w grudniu o prawie 15 procent...

OTOCZENIE MAKRO

Pensje w Polsce nie rosły w takim tempie od 2008 roku. Brak chętnych pracy i inflacja – która winduje oczekiwania płacowe – przycisnęły firmy...

UE

Najwyższa w historii Niemiec okazała się grudniowa inflacja producencka. Wzrost cen notowanych przez producentów przekroczył 24%, poziom nienotowany w prowadzonych od 1949 roku analizach.

UE

Finalny odczyt potwierdził, że inflacja w Niemczech jest najwyższa od czerwca 1992 roku i w grudniu wyniosła 5,3 procent - podał federalny urząd statystyczny...