Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

INFLACJA

„MINUTKI” Z POSIEDZENIA RPP

DECYZJA RPP

Narodowy bank polski opublikował tzw. minutki czyli raport z kwietniowego posiedzenia. Wynika z niego, że niektórzy członkowie Rady uznali, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca.

Na posiedzeniu analizowano m.in. dane wskazujące na spowolnienie gospodarcze w Polsce.
W lutym obniżyła się produkcja przemysłowa, a sprzedaż detaliczna była o 5% niższa niż rok wcześniej, co może wpływać na silniejszy od dotychczasowych oczekiwań spadek konsumpcji na początku br.

Większość członków uznała, że osłabienie koniunktury wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

Niektórzy członkowie Rady wyrażali jednak opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej inflacji oraz wciąż podwyższonych oczekiwań inflacyjnych, dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym. W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno.

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach i wachlarzu zamówień rozmawiał Roman Młodkowski z BIZNES24 z Krzysztofem Kosiorkiem-Sobolewskim, prezesem Zrembu Chojnice.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Rainbow rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Maciejem Szczechurą, prezesem, Rainbow Tours.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Trakcji rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Jerzym Pazurą, dyrektorem finansowym Trakcji.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach spółki Unibep rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Dariuszem Blocherem, prezesem Unibep s.a.