Connect with us

Hi, what are you looking for?

GPW

MERCOR: ZN W 1Q’21 TO 8.4 MLN ZŁ

Producent instalacji przeciwpożarowych notuje nieco mniejszy zysk w 1 kwartale obrotowym niż przed rokiem, przy zwiększonych przychodach z sprzedaży o 12 mln złotych.

Zysk netto spółki Mercor wyniósł 8,4 mln zł i był zbliżony do wyniku sprzed roku, wtedy kwartał zakończyli z zyskiem 100 tys. zł większym. Przychody grupy Mercor wzrosły o 14% rok do roku i sięgnęły 104 mln zł.

Na mniejszą rentowność biznesu miała wpływ podwyżka cen materiałów, z których wykonane są produkty. Nie przeszkodziło to w ekspansji zagranicznej, ponieważ
grupa odnotowała wzrost sprzedaży zagranicznej o 27 proc. r/r do 53,5 mln zł na największych rynkach sprzedaży jakimi są Rosja i Hiszpania, ale także na Czeskim, Słowackim, Rumuńskim i Ukraińskim.

W Polsce sprzedaż wzrosła o 3 proc. r/r do 51,4 mln zł. Grupa realizowała zlecenia głównie na obiektach magazynowych, przemysłowych, handlowych, logistycznych i petrochemicznych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

GPW

Inwestorzy zachwyceni zyskiem netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Kurs akcji PAKu rósł w południe o ok. 9%. Kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka miała w I...

GPW

O 233 procent wzrósł zysk netto grupy TIM w drugim kwartale tego roku i sięgnął 29,5 mln zł. Przychody dystrybutora materiałów elektrotechnicznych wzrosły o...

GPW

Kęty mocno w górę po szacunkowych wynikach. Spółka ocenia, że w II kwartale będzie miała 158 milionów złotych zysku netto - o ponad 1/5...

OTOCZENIE MAKRO

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bilansu handlowego i Polska po pierwszych 7 miesiącach 2021 roku ma dodatnie saldo, które ukształtowało się na poziomie...