Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FIRMA

MCDONALD’S WDRAŻA GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

Tempo produkowania odpadów jest bardzo wysokie, dlatego konieczna jest zmiana naszego modelu produkcji i konsumpcji dóbr. Coraz więcej państw wprowadza regulacje prawne, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie ich recyklingu. Na poziomie europejskim ten cel będzie wyznaczać rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi (PPWR). McDonald’s już od kilku lat wdraża gospodarkę obiegu zamkniętego w swoich restauracjach w Polsce, wskazując tym samym drogę innym firmom w branży gastronomicznej.

MCDONALD'S WDRAŻA GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

Zgodnie z projektem regulacji Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), który jest dyskutowany na poziome europejskim, wszystkie podmioty będą musiały wprowadzić cyrkularny model do swojego profilu zarządzania i modelu działalności. Regulacja zakłada ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych, co będzie dużym wyzwaniem dla wielu sektorów. Proponowane zmiany będą przełomowe zwłaszcza dla branży gastronomicznej, w której opakowania pełnią ważną funkcję zapewniając bezpieczeństwo żywności. Według raportu Kearney z 2022 r, opakowania z sektora gastronomii sieciowej stanowią 1% odpadów opakowaniowych. 

Do dyskusji w temacie obniżenia liczby odpadów w sektorze gastronomicznym chętnie włącza się McDonald’s. Firma w swoich restauracjach na całym świecie testuje i wdraża różne rozwiązania, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Dla przykładu, we Francji praktykowane jest używanie opakowań wielokrotnego użytku, a w Polsce rozwijana jest infrastruktura umożliwiająca obieg zamknięty opakowań papierowych. 

Drugie życie śmieci 

Do obniżenia liczby odpadów konieczna jest właściwa infrastruktura. We współpracy z papiernią – firmą Miklan-Ryza z Torunia, McDonald’s Polska wypracowało innowacyjne rozwiązanie, które pozwoliło wprowadzić gospodarkę cyrkularną opakowań w restauracjach sieci. Dzięki niej możliwe jest przetwarzanie opakowań gastronomicznych m.in. kubków do kawy, które są powlekane cienką warstwą polimeru, czy opakowań zatłuszczonych, zabrudzonych żywnością. Z takich opakowań McDonald’s odzyskuje włókna papierowe i przetwarza je na pełnowartościowe produkty. Dzięki tej technologii opakowania są poddawane recyklingowi i mogą ponownie trafić do restauracji w formie papierowych ręczników i papieru toaletowego. W tym momencie przetwarzanych jest 500 ton opakowań miesięcznie i liczba ta stale rośnie. 

MCDONALD'S WDRAŻA GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

Redukcja, przetwarzanie i zbieranie 

Obieg zamknięty w restauracjach “pod złotymi łukami”, wymaga działań w trzech płaszczyznach: redukcja, przetwarzanie i zbieranie. 

Redukcja jest możliwa przez specjalne projektowanie opakowań do produktów McDonald’s. Obecnie firma jest w stanie przetwarzać blisko z 95% wszystkich opakowań, które zwraca konsument. W tym celu w opakowaniach znacząco ograniczono wykorzystanie plastiku, zastępując go papierem. Zmiany dotyczą takich produktów jak słomki, opakowania do lodów McFlurry, czy patyczki do balonów. Takie działania pozwoliły na redukcję 925 ton plastiku rocznie. Mak zapowiedział, że od 2025 roku będzie korzystał tylko z opakowań ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych lub pochodzących z recyklingu. 

Kolejnym istotnym krokiem, który został podjęty przez McDonald’s w Polsce, jest wprowadzenie segregacji odpadów w restauracjach. Każdy z koszy zawiera trzy frakcje: plastik, papier i otwór na odpady zmieszane. W ten sposób firma zachęca swoich klientów do właściwego postępowania z odpadami, co wpisuje się w ideę gospodarki cyrkularnej.  Opakowania są poddawane specjalnym procesom, zyskują nowe życie i trafiają ponownie do restauracji pod postacią ręczników papierowych i papieru toaletowego.  W planach jest również zastosowanie odzyskanych włókien papierowych do produkcji podstawek pod napoje. Przetwarzanie opakowań w Maku udowadnia, że odpady, to nie śmieci, a cenne źródło surowców, które można wykorzystać, zamykając tym samym obieg i ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Część odpadów, szczególnie opakowania produktów zamówionych w opcji z dostawą lub na linii McDrive, wymyka się z systemu McDonald’s. Część z tych odpadów nie trafia do koszy. Aby ograniczyć zaśmiecanie w okolicach restauracji, jesienią 2021 sieć uruchomiła program  EcoHeroes, który polega na organizowaniu zbiórek odpadów przez pracowników restauracji. To świetna inicjatywa, która pozwala na skuteczną walkę z problemem odpadów i wprowadza elementy gospodarki cyrkularnej w praktykę biznesową. Partnerem strategicznym akcji jest organizacja pozarządowa Planet Heroes, która pomaga w organizacji zbiórek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników McDonald’s, do tej pory zorganizowano ponad 1400 zbiórek śmieci. Dzięki temu ponad 1400 miejsc w całej Polsce, które znów stały się czyste i przyjazne mieszkańcom. Inicjatywa ta przyczynia się nie tylko do zmniejszenia ilości odpadów, ale również podnosi świadomość społeczną w kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Konsument jest filarem gospodarki cyrkularnej 

Odpowiednia infrastruktura jest kluczowa w rozwoju obiegu zamkniętego. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za to, co się stanie z opakowaniem, w dużej mierze należy do konsumentów. Bez ich świadomego zachowania, cała infrastruktura i technologie wspomagające gospodarkę w obiegu zamkniętym, nie zostaną w pełni wykorzystane. Dlatego McDonald’s stawia na edukację. W tym celu powstały kampanie informacyjne “Jutro zależy od nas”, w której pokazywany jest recykling opakowań. Spoty te przynoszą wymierne efekty. Po opublikowaniu pierwszego spotu telewizyjnego w zeszłym roku, znacznie wzrosła czystość frakcji papierowej w koszach sieci McDonald’s. To oznacza, że konsumenci zrozumieli, że segregacja zużytych opakowań ma sens, uwierzyli w gospodarkę cyrkularną i chcą w niej aktywnie uczestniczyć.

MCDONALD'S WDRAŻA GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

Platforma do spraw Gospodarki Obiegu Zamkniętego w opakowaniach  

Bogate doświadczenie McDonald’s Polska w obiegu zamkniętym może stać się drogowskazem dla innych firm z branży gastronomicznej. Mak robi jednak jeszcze jeden krok do przodu i wychodzi poza swoją sieć. Wspólnie z UN Global Compact Network Poland powołał Platformę ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która łączy środowisko nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. 

Europejska strategia dotycząca redukcji wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko polegała do tej pory na ustawodawstwie krajowym i nie uwzględniała w pełni modeli biznesowych oraz wymogów operacyjnych specyficznych dla danego sektora. Prowadziło to do tworzenia złożonych, rozproszonych rozwiązań, które trudno było wdrożyć, zmierzyć i śledzić. W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska zaproponowała spójne podejście do polityki zagospodarowania odpadami opakowaniowymi. W rozporządzeniu w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) ustawodawcy zaproponowali kierunki działania zmierzające do zamykania obiegu.

Platforma ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego, to przestrzeń do budowania dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi, takimi jak UN Global Compact Network Poland, przedstawicielami świata nauki, w tym naukowcami należącymi do Rady Klimatycznej UN GCNP oraz biznesu reprezentowanego między innymi przez McDonald’s Polska. Uczestnicy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizie wpływu różnych podejść regulacyjnych na poszczególne branże, będą wypracowywać rekomendacje dla ustawodawcy, wspierać powstawanie partnerstw pomiędzy kluczowymi interesariuszami oraz promować zrównoważone i niskoemisyjne modele biznesowe.

Firmy powinny już teraz zacząć wprowadzać zmiany w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, a nie czekać na wymuszenie ich przez przepisy i regulacje. Działania te nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska i zmniejszenia negatywnych skutków zmian klimatu, ale także rozwiążą problem z nadmierną produkcją odpadów. Działania na rzecz gospodarki cyrkularnej są coraz bardziej oczekiwane przez konsumentów, którzy zwracają uwagę na sposób produkcji i pochodzenie produktów, co może przyczynić się również do zwiększenia lojalności i zaufania do marki.


Masz firmę? Nie przegap ważnych informacji dla Twojego biznesu.

Telewizja dostępna w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych, oraz w Internecie.

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

MCDONALD'S WDRAŻA GOSPODARKĘ CYRKULARNĄ

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O wynikach Bio Planet rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Sylwestrem Strużyną, prezesem zarządu Bio Planet.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym czy koszty wigilli zakładowych i imprez firmowych będzie można odliczyć rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Radosłąwem Żukiem z Kancelarii Żuk Pośpiech.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym dlaczego wyniki są gorsze niż przed rokiem rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Karoliną Rzońcą-Bajorek, wiceprezes ds. finansowych CFO Asseco Poland.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Marvipol Development odnotował ponad 24 miliony złotych skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale 2023 wobec niecałych 19 mln złotych zysku rok...

%d bloggers like this: