Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

OTOCZENIE MAKRO

MAMY PRAWIE NAJWYŻSZĄ INFLACJĘ W UE

Mamy prawie najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. Według Eurostatu roczna inflacja liczona według tych samych zasad dla całej Unii – czyli HICP – wyniosła w lipcu 4,7 proc. Jeszcze w czerwcu ceny rosły tempie 4 proc. rocznie.

MAMY PRAWIE NAJWYŻSZĄ INFLACJĘ W UE

W całej Unii Europejskiej wyższym wskaźnikiem wzrostu cen może się „pochwalić” jedynie Estonia – gdzie odnotowano w ubiegłym miesiącu roczny wzrost cen na poziomie 4,9 proc. Jeśli chodzi o Estonię – to w kwestii inflacji ma na pieńku z Polską, bo nasza rekordowo niska inflacja w 2006 roku spowodowała, że Estonia nie zmieściła się z kryteriami przyjęcia do strefy euro w 2007 roku, co finalnie opóźniło wprowadzenie wspólnej waluty w Estonii do 2011 roku. Wracając jednak do roku 2021 – z identycznym tempem wzrostu cen co w Polsce muszą żyć mieszkańcy Węgier.

MAMY PRAWIE NAJWYŻSZĄ INFLACJĘ W UE
MAMY PRAWIE NAJWYŻSZĄ INFLACJĘ W UE

Za wzrost cen w całej Unii w największym stopniu odpowiadają drożejące paliwo. W Polsce jego ceny skoczyły w ciągu roku o prawie 1/3 – z 4.30 zł za litr do 5 zł 60 groszy. Na drugim miejscu są natomiast usługi, które podrożały o 6 proc.
Wskaźnik HICP to inflacja obliczana według identycznego wzoru w całej Unii Europejskiej. Inflacja wyliczana przez GUS wyniosła w lipcu 5%.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

TRANSKRYPCJA WYWIADU

Inflacja w styczniu niższa, dzięki Tarczy i Polskiemu Ładowi - mówi w BIZNES24 Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Niższa, niż 10 procent w...

OTOCZENIE MAKRO

Konsumpcja - motor wzrostu gospodarczego w Polsce - hamuje. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w grudniu o 8 procent rok do roku. To...

UE

Najwyższa w historii Niemiec okazała się grudniowa inflacja producencka. Wzrost cen notowanych przez producentów przekroczył 24%, poziom nienotowany w prowadzonych od 1949 roku analizach.

GPW

Po ponad 8 procent traciły akcje największych giełdowych spółek energetycznych PGE, Eneii i Tauronu. To efekt ogłoszenia planów nowych emisji i znacznego rozwodnienia akcjonariatu...