Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

ŁAD PODATKI I PRAKTYKA: REWOLUCJE PODATKOWE W PRZYSZŁYM ROKU (ROZMOWA)

O tym jakie rewolucje podatkowe czekają nas w przyszłym roku rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z Justyną Bautą-Szostak, doradcą podatkowym, radcą prawnym, partnerką w MDDP.

ŁAD PODATKI I PRAKTYKA: REWOLUCJE PODATKOWE W PRZYSZŁYM ROKU (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Zapraszam na program Ład, Podatki i Praktyka. Już teraz warto zastanowić się, jakie rewolucje podatkowe czekają nas w przyszłym roku. Przypomnijmy, że mamy za sobą pierwszy Polski Ład, który wprowadził w polski system podatkowy sporo nieładu. Potem reperujący pierwszą ustawę Polski Ład 2.0. A od 1 stycznia 2023 zacznie obowiązywać Polski Ład 3.0. Co to oznacza dla spółek i osób prawnych? O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP. Dzień dobry.

JUSTYNA BAUTA-SZOSTSK, MDDP: Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: To może na początku rozszyfrujmy co się kryje pod pojęciem Polskiego Ładu 3.0? Jakie są zasadnicze zmiany? Mówiąc bardzo ogólnie, nim przejdziemy do konkretnych, szczegółowych rozwiązań, które on wprowadza i czy jest szansa, że będzie prościej?

JB-S: Polski Ład 3.0 został wprowadzony, ponieważ ustawodawca w trakcie roku 2022 zdał sobie sprawę, że stopień skomplikowania przepisów spowodowanych Polskim Ładem 2.0 jest taki, że w zasadzie nie da się prawidłowo rozliczyć podatków. Dodatkowo wojna na Ukrainie i inflacja spowodowały trudności gospodarcze i również tutaj zdano sobie sprawę, że wprowadzanie nadmiernych obciążeń podatkowych jest po prostu sprzeczne z interesem państwa, bowiem te dodatkowe podatki mogą po prostu dobić gospodarkę. Także zmiany są ogólnie rzecz biorąc pozytywne. Nie można powiedzieć, żeby system podatkowy był mniej skomplikowany. Natomiast taki dodatkowy podatek, który miał spotkać spółki, tzw. podatek minimalny, minimalny CIT, który miał być należny, jeżeli spółka nie wykazuje wystarczających dochodów do opodatkowania, zostaje zawieszony, a więc nie będzie obowiązywał ani za 2022 rok, ani za 2023. I to jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo gdyby przyszło wyliczać ten podatek, to spółki, które z przyczyn obiektywnych, z przyczyn związanych z sytuacją gospodarczą wykazują zbyt niskie dochody, musiałyby zapłacić dodatkowy dziesięcioprocentowy podatek liczony od przychodów operacyjnych powiększonych o nadmiarowe koszty finansowania albo nadmiarowe koszty usług niematerialnych. Więc ta zmiana jest bardzo korzystna. W ramach tego podatku minimalnego wprowadzono również regulacje szczególne, które wyłączały niektóre kategorie podatników z opodatkowania. Ale ponieważ te przepisy nie będą miały zastosowania w 2022 ani 2023 roku, to proponuję nie omawiać ich szczegółowo, bo wierzę, że jeszcze może się okazać, że zostaną zmienione.

NG: Że coś się pozmienia. Ale to znaczy, że tym minimalnym citem, (przepraszam, jeszcze się zatrzymam). To znaczy, że tym minimalnym citem możemy faktycznie w tym momencie nie przejmować? Czy są jakieś zmiany, czy też konieczny okres przygotowawczy, który warto zaznaczyć sobie w kalendarzu roku. Kiedy warto zacząć o tym myśleć?

JB-S: Myślę, że po wyliczeniu podatku dochodowego za 2022 rok, po zrobieniu citu rocznego za ten rok, czyli gdzieś mniej więcej od maja, można przymierzyć się do tego jaka byłaby sytuacja, gdyby podatek minimalny obowiązywał. Ale za 2023 rok on jeszcze nie będzie obowiązywał. Więc tak naprawdę te przymiarki powinny być robione pod koniec 2023 roku na bazie prognoz na 2024 rok.

NG: To skupmy się na tym, co czeka nas niebawem. Jakie są jeszcze korzystne części i dobre rozwiązania w przypadku Polskiego Ładu?

JB-S: Wszystko czego nie będzie. Nie będzie również podatku 19% od tzw. ukrytych dywidend. Ukryte dywidendy to miały być takie rodzaje płatności dokonywane za granicę, które nie są typowymi dywidendami, czyli nie są wypłatą zysku, ale są być może zbyt wysokie, albo być może do krajów, które mają zbyt niski podatek dochodowy, albo do spółek, które nie prowadzą rzeczywistej działalności. Natomiast ta regulacja była na tyle nieprecyzyjna, że uchylono w ogóle te przepisy o ukrytej dywidendzie. Także tym również nie trzeba się przejmować. Natomiast chętnie bym powiedziała o pozytywnej zmianie, która weszła w życie już w 2022 roku, a jeszcze obserwujemy, że nie jest wykorzystywana przez polskich przedsiębiorców. Są to mianowicie przepisy dotyczące polskich spółek holdingowych. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli ktoś sprzedaje udziały, to musi gdzieś założyć spółkę za granicą w systemie, który przewiduje zwolnienie z podatku  dla dochodów ze zbycia udziałów. Podczas gdy nasz ustawodawca wprowadził podobne przepisy od 1 stycznia 2022 roku i złagodził lekko te przepisy od 2023 r. Na czym polega to zwolnienie? Mianowicie, jeżeli w grupie funkcjonuje spółka, która kontroluje inne spółki z grupy i posiada spółki zależne i dochodzi do zbycia udziałów w którejś ze spółek zależnych, to możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku dla dochodów ze zbycia tych udziałów, jeżeli wspólnik posiadał w spółce zależnej co najmniej 10% udziałów. I tutaj w 2020 roku ten okres wynosi rok, a od 2022 roku będzie wynosił co najmniej 2 lata. A więc nastąpi zrównanie zasad tego zwolnienia z zasadami dla dywidendy, gdzie również jest warunek posiadania co najmniej 10 procent udziałów przez 2 lata. Różnica jest taka, że w przypadku dywidend te dwa lata mogą być spełnione po wypłacie dywidendy, natomiast w przypadku dochodów ze zbycia udziałów konieczne jest spełnienie dwuletniego okresu przed sprzedażą spółki. I te zasady są obwarowane oczywiście szeregiem regulacji. Natomiast one od 2023 roku będą złagodzone, a więc będzie to zwolnienie dotyczyło również sytuacji, kiedy sprzedawane są udziały spółki prowadzącej działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Albo korzystające z regulacji polskiej strefy inwestycyjnej. Co ważne: te regulacje mają zastosowanie również, jeżeli polska spółka będąca podatnikiem CIT sprzedaje udziały w spółkach zagranicznych. A więc ci z państwa, którzy myślą o inwestycjach np. na Ukrainie albo w innych państwach, mają inwestycje, warto się zastanowić czy i jak prawidłowo ta struktura inwestycyjna powinna wyglądać, aby w przyszłości sprzedając spółkę móc skorzystać z takiego zwolnienia. Więc nie będzie już takich sytuacji (czy nie powinno być), gdzie polscy przedsiębiorcy zakładali spółki w Luksemburgu czy w Holandii, czy kiedyś jeszcze na Cyprze lub na Malcie po to, żeby korzystać ze zwolnień dla zbycia udziałów. Mogą to teraz zrobić w Polsce.

NG: Może warto byłoby zaznaczyć jeszcze kwestię estońskiego CIT-u, z którego również ma od przyszłego roku skorzystać więcej podmiotów. Dla kogo to jest opłacalne rozwiązanie?

JB-S: To rozwiązanie jest opłacalne dla osób fizycznych, które są wspólnikami spółek będących podatnikami CIT. W tej chwili zasadniczo spółki te płacą 19% podatku CIT, czasami 9, a wspólnicy pobierając dywidendę muszą zapłacić 19% podatku od dywidendy. Natomiast przy wyborze estońskiego CIT jest ten podatek znacząco zmniejszony. Łączne opodatkowanie spółki i wspólnika może wynosić 20 procent np. w przypadku małych podatników. Dlatego też myślę, że z estońskiego citu będzie korzystało coraz więcej osób. W tej chwili widzimy jeszcze, że wiele podmiotów ma wątpliwości, jak to rozliczać, więc jest taka bariera związana z nowymi przepisami, związana z tym, że też nie wszystkie biura księgowe wiedzą, jak prawidłowo rozliczyć ten podatek. Natomiast sądzę, że w przyszłości ta forma będzie częściej wybierana przez tych podatników, którzy wśród wspólników mają wyłącznie osoby fizyczne, bo to jest podstawowy warunek. Ta regulacja jest dostępna wtedy, kiedy w grupie wspólników są wyłącznie osoby fizyczne.

NG: Tu musimy niestety postawić kropkę. Chociaż zagadnień związanych z przyszłorocznym citem jest znacznie więcej, myślę, że rozmowę trzeba będzie powtórzyć. Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, partner w MDDP. Dziękuję bardzo.

JB-S: Dziękuję. Do widzenia.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

ŁAD PODATKI I PRAKTYKA: REWOLUCJE PODATKOWE W PRZYSZŁYM ROKU (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

CENY

Tona węgla w Holandii kosztuje znacznie mniej niż w Polsce.

INNE

"Pieniądze zostaw na Ziemi" - mówi dawny najbogatszy Ziemianin do obecnie najbogatszego Ziemianina. Założyciel Microsoftu Bill Gates skrytykował plany podboju Marsa snute przez Elona...

CENY

Rafineryjna marża Orlenu znowu rośnie.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O tym że nastąpił trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki cen konsumpcyjnych i Inflacja HICP w strefie euro wyniosła osiem i pół procent rok...

%d bloggers like this: