Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

KREDYT EKOLOGICZNY. JAK GO UZYSKAĆ? (ROZMOWA)

O nowych rozdaniach funduszy unijnych dla MŚP i większych przedsiębiorstw rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z dr Grzegorzem Karwatowiczem z kancelarii prawnej SWK Legal.

KREDYT EKOLOGICZNY. JAK GO UZYSKAĆ? (ROZMOWA)
źróło: BIZNES24

MARCIN DOBROWOLSKI, BIZNES24: Rok 2023 przynosi przedsiębiorcom nowe rozdanie funduszy unijnych. I tak już w drugim kwartale pojawia się kolejny instrument wsparcia, czyli kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny łączy finansowanie bezzwrotne w formie dotacji z dłużnym, a jego beneficjentami będą MŚP, a także dwie nowe kategorie przedsiębiorstw. Chodzi o firmy typu small mid-cap i mid-cap.

Te pojęcia wyjaśni nam między innymi dr Grzegorz Karwatowicz, kancelaria prawna SWK Legal. Dzień dobry.

GRZEGORZ KARWATOWICZ, KANCELARIA PRAWNA SWK LEGAL: Dzień dobry Panie redaktorze.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


MD: Panie mecenasie. Mid-cap i small mid-cap. Co to są za pojęcia i jakie firmy oznaczają?

GK: Te dwa pojęcia to są duże przedsiębiorstwa. Natomiast dwie szczególne kategorie dużych przedsiębiorstw – small mid-cap to są małe spółki o średniej kapitalizacji – to są te podmioty, które zatrudniają do 499 pracowników.

Mid-cap – spółki o średniej kapitalizacji to są te podmioty, które zatrudniają do 3 tysięcy pracowników. Tak więc beneficjentami kredytu ekologicznego będą nie tylko mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa, ale także te dwie kategorie dużych przedsiębiorstw.

MD: Patrząc na to co jest oferowane, czyli kredyt ekologiczny – właśnie to jest nowe pojęcie, które wchodzi wraz z drugim kwartałem roku. Jakiego rodzaju finansowanie będzie możliwe do uzyskania i w jaki sposób?

KREDYT EKOLOGICZNY. JAK GO UZYSKAĆ? (ROZMOWA)
źróło: BIZNES24

GK: Kredyt ekologiczny, on jako pojęcie jest oczywiście nowy, natomiast proszę zwrócić uwagę, że sam charakter wsparcia – on odpowiada dobrze znanemu kredytowi technologicznemu. Czyli tego rodzaju kredyt polega na tym, że beneficjent dofinansowania unijnego uzyska kredyt w banku, kredyt na warunkach komercyjnych, a następnie, jeżeli spełni określone warunki, to wówczas uzyska bezzwrotne wsparcie w postaci specjalnej premii ekologicznej, która będzie polegała na tym, że zrefundowana zostanie część kapitału kredytu ekologicznego.

MD: Jakie wysokości w finansowaniu można uzyskać? Czy jakaś ustawa, prawo nam reguluje te kwoty?

GK: Tak. Prawo szczegółowo reguluje nie tyle kwoty co procentowy wskaźnik dofinansowania, tak zwaną intensywność wsparcia. I ta intensywność wsparcia jest przewidziana do 70 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przy czym proszę zwrócić uwagę na takie pojęcia jak mapa pomocy regionalnej dlatego, że po pierwsze w zależności od tego z jakiego regionu pochodzi przedsiębiorca, a po drugie czy jest właśnie małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą to te dwa czynniki uzależniają wartość wsparcia.

Przykładowo: duży przedsiębiorca na Dolnym Śląsku może uzyskać premię ekologiczną do wysokości 20%, ale już na przykład małe przedsiębiorstwo z województwa warmińsko-mazurskiego uzyska tę premię w wysokości 70%.

MD: A co jeżeli chodzi o konkurencyjność tego kredytu wobec innych usług, innych kredytów oferowanych przez banki? Czy oprocentowanie jest tutaj korzystniejsze? Na czym polega jego większa atrakcyjność niż innych narzędzi finansowych?

GK: Większa atrakcyjność w porównaniu do kredytu na warunkach komercyjnych jako takiego polega przede wszystkim na tym, że można uzyskać tę premię.

MD: Na czym ona polega?

GK: Premia polega na refundacji wydatków, czyli od Banku Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorca uzyska środki, którymi spłaci część kapitału kredytu ekologicznego.

MD: Czyli dotacja na spłatę zadłużenia?

GK: Tak. Tak to możemy nazwać.

MD: W takim razie proszę powiedzieć, czy te kredyty są już dostępne? Mówimy o drugim kwartale, ale konkursy dopiero się rozpoczynają…

GK: Konkursy się dopiero rozpoczynają. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z obecnie opublikowanym harmonogramem konkursów będzie opublikowane 24 maja.

MD: Zapytam wprost Panie doktorze: Kiedy one mogą być dostępne (dla przedsiębiorców)?

GK: Będą dostępne po pierwsze po opublikowaniu ogłoszenia, po drugie po przeprowadzeniu naboru naboru. Nabór się kończy 17 sierpnia. Następnie będzie trwała ocena wniosków o dofinansowanie, a więc powinny być dostępne za kilka miesięcy.

MD: O kredycie ekologicznym mówił nam dr Grzegorz Karwatowicz z kancelarii prawnej SWK Legal. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.

GK: Bardzo dziękuję.

KREDYT EKOLOGICZNY. JAK GO UZYSKAĆ? (ROZMOWA)

Click to comment

Chcesz coś dodać? Śmiało!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

SUROWCE

OPEC+ zgodził się na pogłębienie cięć produkcji po spadku cen ropy naftowej i prognozach ponownej nadwyżki w przyszłym roku.

FIRMA

Wczorajsze tąpnięcie kursu akcji Orlenu wzbudziło dużo emocji nie tylko u giełdowych inwestorów ale także u polityków. Sprawą zainteresowała się też Komisja Nadzoru Finansowego.

HANDEL

W tym roku w wigilię nie kupisz karpia, ani prezentów na ostatnią chwilę. Senat przyjął dzisiaj bez poprawek nowelę Polski 2050, zgodnie z którą,...

USA

Amerykański Departament Pracy podał najnowsze dane o sytuacji na rynku pracy. Informacje na temat nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych są nieco lepsze o...

%d bloggers like this: