Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

TRANSKRYPCJA WYWIADU

KREDYT BEZ WIBORU (ROZMOWA)

O tym na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy kredytowej rozmawiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 z mecenasem Radosławem Górskim z Kancelarii Górski i Wspólnicy.

KREDYT BEZ WIBORU (ROZMOWA)
źródło: BIZNES24

NATALIA GORZELNIK, BIZNES24: Moim i Państwa gościem jest teraz mec. Radosław Górski, radca prawny z kancelarii Radosław Górski i Wspólnicy. Dzień dobry.

RADOSŁAW GÓRSKI, KANCEALRIA GÓRSKI I WSPÓLNICY: Dzień dobry.


TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA ROZMOWY PRZEPROWADZONEJ

NA ANTENIE TELEWIZJI BIZNES24


NG: Panie mecenasie, czy możemy powiedzieć, jakiego banku dotyczyła ta rozprawa?

RG: Tej informacji nie ujawniamy. Te dane są zanonimizowane.

NG: To na jakiej podstawie sąd stwierdził, że w tym konkretnym przypadku, bo to jest pierwsza tego typu rozprawa, pierwsze takie orzeczenie, podkreślmy. Na jakiej podstawie stwierdzono, że złotowy kredyt hipoteczny może zostać całkowicie pozbawiony WIBOR-u?

CZYTAJ TEŻ: KREDYT BEZ WIBORU? POSTANOWIENIEM SĄDU RATA OBNIŻONA O 4 TYSIĄCE ZŁOTYCH

RG: Z postanowienia, które zostało wydane na posiedzeniu niejawnym wiadomo tyle, że sąd w całości podzielił argumenty, które przedstawił wnioskodawca w swoim wniosku o zabezpieczenie. Natomiast w samym wniosku powołałem się na dwa zarzuty wobec treści umowy kredytu.

Przede wszystkim na to, że kredytobiorca nie został w sposób należyty, w sposób odpowiedni poinformowany o skali ryzyka związanego z zawarciem tej umowy kredytu. I nie chodzi tutaj tylko o to, że w umowie jest czy nie w umowie nie ma ogólnej informacji o tym, że z umową jest związane jakieś ryzyko, ale o to, aby unaocznić kredytobiorcy skalę tegoż ryzyka. Na przykład poprzez przedstawienie danych historycznych dotyczących tego, jak się w przeszłości WIBOR kształtował w okresie adekwatnym do czasu trwania wieloletniej umowy kredytu.

NG: Panie Mecenasie, pozwolę się wtrącić. Jeżeli jesteśmy przy tym konkretnym punkcie, czyli przy informowaniu w jaki sposób banki mówią o tym ryzyku, a w jaki sposób powinny mówić, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości?

RG: Ta sytuacja zmienia się tutaj. Podejście banków zmienia się pewnie pod wpływem też orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale w większości umów, właściwie wszystkich znanych mi umowach kredytów powiązanych z walutami obcymi i w znacznej części umów kredytów złotówkowych banki ograniczały się do tego, aby przedstawić kredytobiorcy takie ogólne oświadczenie, iż ten zapoznał się z ryzykiem związanym z zawarciem umowy i wie o tym, że na przykład WIBOR może ulec zmianie.

A w świetle orzecznictwa wiemy, że taka zdawkowa, ogólnikowa bardzo informacja jest niewystarczająca aby powiedzieć, że bank wywiązał się ze swojego obowiązku informacyjnego względem konsumenta. Aby to zrobić musiałby, jak już zacząłem mówić, przedstawić dane historyczne, symulację spłaty kredytu opartą o założenie, że dojdzie do istotnej zmiany WIBOR-u po to, żeby unaocznić temu konsumentowi w sposób taki przystępny i zrozumiały dla niego z jak wielkim w istocie i nieograniczonym ryzykiem wiąże się zawarcie umowy kredytu.

W przypadku umowy, której dotyczyło postanowienie o wyeliminowaniu z umowy WIBOR-u, czy raczej o zawieszeniu spłaty WIBOR-u, bank z tego obowiązku w świetle zebranych dokumentów nie wywiązał się. I dlatego ma teraz kłopoty w sądzie.

NG: A na co zwracać uwagę, Panie mecenasie, w naszych umowach kredytowych? Jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli o różne wadliwe zapisy. Jakby można było wskazać na konkretne punkty, które mogą budzić wątpliwości osób posiadających kredyty. I jeszcze nim do tego dojdziemy: czy chodzi o wszystkie kredyty, czy tylko kredyty hipoteczne? To znaczy czy warto przeanalizować swoje kredyty, również np. gotówkowe?

RG: Chodzi o wszystkie kredyty i pożyczki, nawet w których to mamy do czynienia po pierwsze z konsumentem, kredytobiorcą albo pożyczkobiorcą. A po drugie – jeżeli mamy do czynienia z WIBOR-em w sposób nieprawidłowo ustalanym albo z nieprawidłową, niewystarczającą informacją o skali ryzyka związanego z umową kredytu. I przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jakie oświadczenia załączone często do umowy podpisaliśmy przy zawieraniu tej umowy.

No i jeżeli z tych oświadczeń wynika szeroka informacja o skali ryzyka, symulacje spłaty kredytu, dane historyczne dotyczące WIBOR-u, to wtedy jest prawdopodobnym, że sąd uzna, że bank jednak wywiązał się w jakiejś części albo może w zupełności z obowiązku informacyjnego. Jeżeli natomiast w samej umowie, albo w załącznikach do niej jest tylko ogólna informacja, że kredytobiorca akceptuje ryzyko, wie o tym, że jest jakieś bliżej nieokreślone ryzyko, ale nie zostało ono w żaden sposób zobrazowane na piśmie, no to w tym momencie możemy już mówić w moim przekonaniu o wadzie takiej umowy.

Poza tym w niektórych umowach i tak też było w sprawie, której dotyczy postanowienie, warto zwrócić uwagę, w jaki sposób bank ustala WIBOR. W tym konkretnym przypadku umowa kredytu referowała do regulaminu, na podstawie którego WIBOR jest ustalany, ale sam regulamin przez przeoczenie przez błąd banku nie był integralną częścią umowy i nie został przekazany kredytobiorcy-konsumentowi. A to również świadczy o bardzo poważnej wadzie, która też może doprowadzić do wyeliminowania takiej umowy z obrotu albo przynajmniej do wyeliminowania zapisów odnoszących się właśnie do WIBOR-u.

W efekcie tak, jak w niniejszej sprawie mamy kredyt, który to w ogóle bank nie ma prawa do pobierania WIBOR-u. Przy czym podkreślę: mamy do czynienia z postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu.

NG: A kiedy będzie takie ostateczne postanowienie? Kiedy należy się spodziewać, że to będzie prawomocne, albo kiedy inne sądy będą mogły do tego się odnosić?

RG: Tutaj w Polsce niestety mamy takiej zasady precedensu, więc orzeczenie nie będzie wiązało inne sądy. Niemniej jakaś linia orzecznicza z czasem się będzie kształtowała. W tej sprawie niestety potrzebujemy kilku lat na uzyskanie wyroku prawomocnego, ale na szczęście dzięki temu postanowieniu nie trzeba czekać do zakończenia takiego procesu i już teraz w świetle tego postanowienia rata może zostać bardzo znacząco obniżona.

NG: Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był mec. Radosław Górski, radca prawny z Kancelarii Radosław Górski i Wspólnicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.

 
RG: Dziękuję.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV