Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

FIRMA

KONIEC ZDALNEJ WOLNOAMERYKANKI (WYWIAD)

Projekt ustawy o zasadach pracy zdalnej trafił do konsultacji. Resort rozwoju planuje, by przepisy zaczęły obowiązywać po 3 miesiącach od zakończenia pandemii.

KONIEC ZDALNEJ WOLNOAMERYKANKI (WYWIAD)
  • projekt ustawy regulującej pracę zdalną trafił do konsultacji społecznych
  • pracodawca będzie miał obowiązek pokryć m.in. koszt prądu do zasilania komputera, czy koszt dostępu do Internetu
  • pracodawca będzie mógł m.in. sprawdzić, czy pracownik nie pracuje z domu pod wpływem alkoholu

UWAGA – TO JEST AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA WYWIADU. MOŻLIWE POMYŁKI PISARSKIE


Marcin Dobrowolski: Projekt ustawy zakłada, że pracownik będzie mógł wykonywać pracę zdalną częściowo lub w całości w miejscu, które wskaże pracownik i w porozumieniu z pracodawcą do wykonywania pracy zdalnej konieczne jest użycie tak zwanych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy zakładają też między innymi, że to pracodawca ma udostępnić pracownikowi sprzęt i materiały konieczne do wykonywania pracy. Także na pracodawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonaniem zleconej pracy poza firmą to na przykład koszty zużytej energii elektrycznej czy dostępu do Internetu. O planach tej właśnie regulacji będę rozmawiał o planach regulacji pracy zdalnej. Będę rozmawiał z Panią Iwoną Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, Dzień dobry pani minister, Witam w BIZNES24.

Iwona Michałek: Dzień dobry, Witam państwa,

MD: Witam pana pani minister, hmm na tej tej tabeli wzajemnych świadczeń, które będą wykonywane w ramach w ramach regulacji przygotowywanych przez Ministerstwo rozwoju nzacznijmy od świadczeń, które będą przysługiwały pracownikowi ze strony jego pracodawcy. Co wchodzi w skład tego zbioru? Koszty poniesione przez pracownika przez pracę zdalną w domu? Jakie elementy będzie mógł pracownik? Będzie mógł pracownik żądać zwrotu od pracodawcy?

IM: Szanowni Państwo rzeczywiście praca zdalna jest regulacja na stałe w kodeksie pracy jest bardzo pilna dla pracodawców i pracowników. Te zmiany negocjujemy, rozmawiamy z ramach dialogu społecznego już o tych zmianach rozmawiamy pracodawcami, ze związkami zawodowymi już od sierpnia 2020 roku, a więc już długo było naprawdę wiele spotkań. Wiele rzeczy zostało uzgodnionych i cieszymy się, że ten dialog był bardzo taki merytoryczny. Nowym projekcie jest założone, że pracodawca będzie musiał dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy, że będzie musiał pokryć koszty instalacji serwisu i konserwacji niezbędnych narzędzi, koszty energii elektrycznej, dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Oraz zapewnić niezbędną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie pracy zdalnej. To jest po stronie pracodawcy, ale pracownik będzie mógł wykorzystać będą takie sytuacje, że będzie mógł wykorzystać swoje. Hmm narzędzia komputer swoje narzędzia do pracy i wtedy z pracodawcą będzie ustalony ekwiwalent za to używania tychże narzędzi. Są to przepisy, które fill bo są bardzo elastyczne. Wiele spraw można i będzie trzeba uściślić między pracodawcą a pracownikiem, pracownikiem w porozumieniu, które będzie zawierane właśnie w zakładzie pracy.

MD: Rozumiem, czyli tutaj również dochodzą kwestie kwestie kwestie negocjowalne między pracodawcą i pracownikiem. A co w sytuacji, w której takich też jest wiele, w której pracownik to nie ma możliwości technicznych czy lokalowych na pracę zdalną? Czy pracodawca może go zmusić do wykonywania pracy w domu?

IM: Nie nie jest, to jest absolutnie, to musi być dobrowolna rzeczy. To musi być uzgodniony między pracodawcą a pracownikiem są sytuację incydentalne takie, że na przykład nie wiem powódź pożar no to wówczas takich pracodawca może jakby automatu (zdecydować, że) pracownik pracuje w domu, natomiast w normalnych warunkach musi to być uzgodnione pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Do niczego nikogo zmusić nie może.

MD: To w takim razie spójrzmy na to na wymianę świadczeń i na to musi się zgodzić pracownik, jeżeli chodzi o pracę zdalną są to swojego rodzaju przywileje pracodawcy. Co kryje się za określeniem kontrola pracownika na Home Office?

IW: Myślę, że ten to słowo jest bycie zbyt mocne, którego pan użył pracodawca może sprawdzić, czy pracownik wykonuje pracę zdalną tam gdzie zostało to uzgodnione, ponieważ może być to dom, może być to też inne miejsce, ale wcześniej to musi być między pracodawcą a pracownikiem uzgodnione. l oczywiście ta kontrola, jak pan to nazwał, nie może naruszać prywatności pracownika. To jest bardzo istotne i zasady tej kontroli muszą być określone w porozumieniu lub regulaminie, który funkcjonuje w danym zakładzie pracy. To nie jest nic niespodziewanego. To nie jest nic, co może zaskoczyć pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej.

MD: Coraz więcej pytań pojawia się także w związku z pewną kwestią, to znaczy pytanie o kwestię sprawdzania trzeźwości pracowników w domu. Wiem, że pracodawcy mogą zrobić to w miejscu pracy. Pytanie, czy pracownik będący na Home Office jest w stanie świadomości umożliwiającym mu rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych, czy pracodawca może sobie pozwolić na coś takiego?

IM: Mamy projekt ustawy, która pozwoli pracodawcy kontrolować trzeźwość pracowników i pamiętacie państwo, że jest to związane z taką sytuacją, kiedy kierowcy autobusów miejskich, wypadki były i no po prostu okazało się, że są pod wpływem narkotyków czy alkoholu no i w tej chwili jest ten projekt ustawy. Kierowany już do pracy, do pracy legislacyjnych i w ramach tej ustawy będzie można oczywiście wtedy, kiedy będzie podejrzanie, uzasadnione podejrzenie, sprawdzić pracownika przez pracodawcę.

MD: Bardzo dziękuję, pani minister Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, była naszym gościem.

IM: Dziękuję serdecznie za rozmowę.


Informacje dla inwestorów – przez cały dzień w telewizji BIZNES24

Kup dostęp online do telewizji BIZNES24

Tylko 9,9 zł za miesiąc, 99 zł za roczny dostęp przez stronę BIZNES24.TV

KONIEC ZDALNEJ WOLNOAMERYKANKI (WYWIAD)

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

POLSKA

Z roku na rok efektywności polskiego rządu jest coraz niższa – tak wynika z najnowszego rankingu TheGlobalEconomy.com.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O zmianach w polskim prawie holdingowym rozmaiała Natalia Gorzelnik z BIZNES24 Z Urszulą Brzezińską-Grzędą, adwokatem w kancelarii ALTO.

FIRMA

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku minimalna wzrośnie - w przyszłym roku. I to dwukrotnie. Rząd przyjął dziś rozporządzenie podnoszące minimalne wynagrodzenie.

TRANSKRYPCJA WYWIADU

O ewentualnym czterodniowym tygodniu pracy i co z tego wynika rozmawiał Marcin Dobrowolski z BIZNES24 z Katarzyną Łażewską-Hrycko, Głównym Inspektorem Pracy.

%d bloggers like this: