Connect with us

Hi, what are you looking for?

COVID

KOMU GROZI LOCKDOWN?

Mieszkańcy duży miast bardziej obawiają się zachorowania na COVID-19 i chętniej przyjmują szczepionki. Rząd sygnalizuje, że lockdown w przypadku kolejnej fali pandemii będzie zależny od poziomu wyszczepienia w danym regionie.

Z wyliczeń BIZNES24 na podstawie danych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że w tej chwili najbardziej wyszczepionym województwem jest mazowieckie, w którym co najmniej jedną dawkę przyjęła już co druga osoba (w wyliczeniach uwzględniliśmy wszystkich mieszkańców województw, a nie tylko osoby, powyżej 12 roku życia, czyli te, które mogą otrzymać szczepionki). Mazowszu po piętach depczą województwa pomorskie i dolnośląskie.

Na drugim końcu skali znalazły się województwa o niższym poziomie zaludnienia – świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie, gdzie zaledwie jeden na troje mieszkańców przyjął co najmniej jedną dawkę szczepienia.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

COVID

Powiat łęczyński - na terenie którego działa LW Bogdanka - spełnia warunki zakwalifikowania go do tzw. żółtej strefy pod względem liczby nowych zakażeń. Tamtejszy...

COVID

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA wydało komunikat mówiący o 11 krotności zagrożenia śmiercią z powodu COVID-19 w przypadku braku szczepienia.

OTOCZENIE MAKRO

Cena pieniądza w Polsce nadal na rekordowo niskim poziomie. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na historycznie niskim poziomie, a komunikat po posiedzeniu zaczęła...

COVID

Redakcja Biznes24 przygotowała na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia wykres przedstawiający porównanie współczynników śmiertelności na COVID-19 od 1 lipca do 7 września w 2020 i...