Connect with us

Miło cię widzieć. Napisz, czego szukasz!

POLSKA

KURATOR W GETIN NOBLE BANKU

Kurator Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Getin Noble Banku. Tak zdecydowała w wigilię komisja nadzoru finansowego, która odrzuciła plan naprawy przedstawiony przez bank. Nadzór chce nowego planu i daje na jego przygotowanie Getinowi 4 miesiące.

KURATOR W GETIN NOBLE BANKU

Według Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy Getinu powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie – takie jak zmiany parametrów makroekonomicznych czy trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi. Plan powinien także w ocenie KNF prezentować działania banku mające na celu spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych.

CZYTAJ TEŻ: GETIN NOBLE Z KOLEJNYM ZYSKIEM

Komisja jednogłośnie zdecydowała również o ustanowieniu kuratora, w celu tu cytat: wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy.

Ustanowienie kuratora BGK nie wpłynie na świadczenie usług Getin Noble Banku wobec swoich klientów.

BIZNES24 online
Telewizja BIZNES24 również online – oglądaj na https://biznes24.tv

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ...

FINANSE OSOBISTE

Do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło już prawie 8 tys. wniosków o mediację w ramach zawierania ugód dotyczących kredytów frankowych. Podpisano już 400 ugód...

RYNKI

Po członkach zarządu - teraz rada nadzorcza GetBacku płaci za bankructwo. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na sześcioro były członków rady upadłego z...

GPW

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę na PZU SA. Największy polski ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić prawie 400 tys. zł za naruszenie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

GPW

KNF dla BIZNES24: nasi prawnicy analizują, czy spółka Asseco Poland złamała prawo